Destian hallussa on Suomen radan kahdestatoista kunnossapitoalueesta yli puolet. Yksi kunnossapitoalueista on Savon rata eli kunnossapitoalue 6, jonka kunnossapidosta Destia on vastannut marraskuusta 2016 lähtien. Alueen keskeisimmät rataosuudet ovat Kouvola–Lahti sekä Kotka–Pieksämäki, joilla työskentelee 70 radan asiantuntijaa. He varmistavat, että rataliikenne sujuu turvallisesti ja aikataulussa. Destia vastaa alueen kunnossapidosta lokakuulle 2021 asti.

660 huollettavaa vaihdetta

Rautateiden risteysasema, Kouvola, on yksi urakan vaativimmista kunnossapitoalueista. Kaikkiin suuntiin toimivan henkilöratapihan alueella on 222 huollettavaa vaihdetta sekä tavararata- ja lajitteluratapiha-alueet. Yhteensä Savon radan hoitourakassa on huollettavia vaihteita 660 kappaletta 540 kilometrin rataosuuksilla. Tasoristeyksiä alueella on noin 250 ja siltoja 173.

Destia vastaa urakassa ratojen päällysrakenteen, vaihteiden, radan varusteiden ja laitteiden, siltojen, alus- ja pohjarakenteen sekä rautatiealueiden, liikennepaikkojen, ulkoalueiden ja raideliikenteen ohjaus- ja turvalaitejärjestelmien kunnossapidosta. Destian työpäällikön Eija Laukkasen mukaan raideliikenteen ohjaus ja turvalaitejärjestelmien kunnossapito luovat kunnossapitourakkaan lisää haasteita.

– Radan kunnossapito on erittäin tarkkaan määriteltyä ja säänneltyä toimintaa. Säännölliset huolto- ja määräaikaistyöt jaksottavat töiden etenemistä, ja vuodenajat tuovat kokonaisuuteen omat lisämausteensa, Laukkanen kertoo.

Radan läheisyydessä työskentelyä aikatauluttaa rataliikenne. Sitä kunnossapito ei saa häiritä. Työntekijät perehdytetään järjestysohjeisiin ja rautatieturvallisuuteen huolellisesti. Työmaaopas on työntekijöiden raamattu, jossa on käyty läpi yksityiskohtaisesti rataverkon työturvallisuusasiat. Säännöllisillä turvallisuuspalavereilla varmennetaan, että kaikki radalla urakoivat ovat perillä turvallisuusasioista.

Kunnossapitotöitä vuoden ympäri

Radan kunnossapitotyöt eivät keskity vain talvikauteen, vaan töitä tehdään jokaisena vuodenaikana. Destian kumppaneina toimivat aliurakoitsijat, jotka huolehtivat mm. viheralueiden hoidosta sekä riskipuiden kaadoista.

– Tammi-maaliskuussa mitataan, huolletaan, rasvataan vaihteita sekä tehdään lumitöitä ja liukkaudenestoa ratapiha-alueella. Huhti-kesäkuussa ovat edessä vaihteiden kuntoarviot ja kävelytarkastukset. Kävelyä riittää useiden kymmenien kilometrien verran jokaiselle tarkastajalle, Laukkanen sanoo.

Tarkastusten pitää olla tehtynä kesäkuun loppuun mennessä. Kesällä ja varhaissyksyllä tehdään kaikki niissä esille tulleet työt.

– Heinä-syyskuussa tehdään muun muassa tarkastustoiminnasta ilmenneiden puutteiden korjauksia sekä heinä- ja puuvartisten kasvien poistamista. Loppukesään sijoittuvat myös ultrauksessa havaittujen vaihdevikojen korjaukset ja linjapöllien vaihdot. Lokakuusta jouluun on vuoden talvitöiden loppuunsaattamisen aikaa, Laukkanen kertoo lopuksi.

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi