Rakennuslehti ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL järjestivät Tampereen yliopiston rakennustekniikan opiskelijoille ideapajan, jossa pohdittiin rakentamisen tulevaisuutta ilmastonmuutoksen, kiertotalouden ja jakamistalouden näkökulmasta.

Rakennuslehti ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL järjestivät Tampereen yliopiston rakennustekniikan opiskelijoille ideapajan, jossa pohdittiin rakentamisen tulevaisuutta ilmastonmuutoksen, kiertotalouden ja jakamistalouden näkökulmasta.

Jo kolmatta kertaa pidetyn tilaisuuden keynote-puheenvuorosta vastasi maan tunnetuimpiin tulevaisuudentutkijoihin kuuluva Markku Wilenius Turun yliopistosta.

Hän ennusti isoja muutoksia rakentamiseen, kaupunkisuunnitteluun ja energian käyttöön, kun hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä ja materiaaleja käytettävä entistä fiksummin.

”Maailma pyörii vielä tällä hetkellä pitkälti mineraalipohjaisten raaka-aineiden ympärillä, mutta tulevien vuosikymmenien aikana on otettava haltuun biomateriaalit”, Wilenius huomautti.

Resurssit saatava tuottamaan

Wileniuksen mukaan tähän saakka yrityksissä on keskitytty pitkälti työn tuottavuuden parantamiseen. Jatkossa painopiste siirtyy resurssien tuottavuuteen esimerkiksi jakamistalouden keinoin.

”Kyse on radikaalista ajattelun muutoksesta. Uudet teknologiat auttavat hyödyntämään resursseja entistä tehokkaammin.”

Wileniuksen mukaan kaupunkisuunnittelua ja rakentamisesta on tehtävä jatkossa entistä aidommin rakennusten käyttäjien ja asukkaiden ehdoilla.

”Tarvitsemme enemmän ihmiskeskeistä rakentamista ja ihmisen kokoisia tiloja, jotka houkuttelevat viihtymään. Se ei tarkoita luksusta, vaan normihinnoilla rakentamista.”

Ilmastonmuutosta, kiertotaloutta ja jakamistaloutta pohtivia ryhmäkeskusteluja vetivät rakennusalan yritysten asiantuntijat. Kuva: Matti Remes.

Ala voi vaikuttaa tehokkaasti

Ideapajan ryhmäkeskusteluja vetivät yhdeksän rakennusalan yrityksen asiantuntijat. Pöytäkeskusteluissa nousi hyvin esille, kuinka rakentamisessa ja rakennuksen elinkaaren aikana tehtävillä valinnoilla voidaan vaikuttaa merkittävästi hyvinvointiin ja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Ilmastonmuutoksen hillitsemisen lisäksi on tärkeää sopeutua muutoksiin, kun esimerkiksi voimakkaat sateet ja myrskyt lisääntyvät.

Iltapäivän aikana opiskelijoilla oli myös hyvä mahdollisuus tutustua yritysten standeillä niiden tarjoamiin uramahdollisuuksiin, kesätöihin ja harjoittelupaikkoihin. Sekin kiinnosti, miten päivän teemana olleet megatrendit näkyvät jatkossa käytännön työelämässä.

Paljon uutta tietoa megatrendeistä

Ideapajaan osallistui runsaat 60 opiskelijaa, joista suurin osa on vielä opintojensa alkuvaiheessa.

”Oli kiinnostavaa kuulla, mitä asiantuntijat ja muut opiskelijat miettivät ilmastonmuutoksesta ja kiertotaloudesta. Myös jakamistaloudesta sain paljon uutta tietoa. Nämä teemat nousevat varmasti esille myös omalla työuralla”, ensimmäistä vuotta rakennustekniikkaa opiskeleva Annette Korin sanoi.

”Tilaisuus antoi uusia näkökulmia ja tietoa teemoista, jotka ohjaavat rakentamista tulevaisuudessa”, rakennustekniikan opinnot syksyllä aloittanut Eemeli Vaskelainen totesi.

Ideapajaan osallistuneet rakennustekniikan opiskelijat tutustuivat yritysten ständeillä muun muassa tarjolla oleviin uramahdollisuuksiin, kesätöihin ja harjoittelupaikkoihin. Kuva: Matti Remes.

Lisää kuvia tapahtumasta: