Kokeile kuukausi maksutta

Nopeat sään vaihtelut, kosteusmittaukset ja rakenteiden kuivatus yhdistettynä tiukkoihin aikataulu- ja laatukriteereihin muodostavat yhtälön, joka tuo tänä päivänä omat haasteensa jokaiselle rakennustyömaalle. Keskeiset rakennusyhtiöt luottavatkin tässä kohtaa Vertian asiantuntemukseen ja osaamiseen.

JM Suomen rakentama kerrostalo Helsingin Herttoniemessä on edennyt tarkasti aikataulussaan, vaikka eteläisen Suomen säät ovat olleet projektin aikana vähintäänkin vaihtelevat.

Parhaimmillaan samalle työviikolle on osunut niin vesi- ja lumisadetta kuin aurinkoa ja paukkupakkasta. Vastaavan työnjohtajan Eduard Hännikäisen mukaan olosuhdeseuranta ja siihen liittyvät mittaukset ovatkin olleet yksi avaintekijä, joka on pitänyt projektin aikataulussaan ja varmistanut sen laatutason.

”Nopeasti vaihtelevissa sääoloissa rakenteiden huolellisen kuivatuksen ja olosuhteiden hallinnan merkitys korostuu entisestään. Mututuntuman sijaan rakentajilla pitää olla varmaa faktaa siitä, että esimerkiksi betoni on riittävän kuivaa laatoitus- tai pinnoitustöitä ajatellen”, Hännikäinen toteaa.

Käytössä koko kirjo työmaamittauksia

JM Suomen kumppanina olosuhteiden hallinnassa sekä niihin liittyvissä mittauksissa, kuvauksissa ja analyyseissä on ollut jo vuosien ajan Vertia Oy.

Herttoniemeen keväällä 2024 valmistuvan, 128 asuntoa ja kolme liiketilaa sisältävän As. Oy Helsingin Paratiisilinnun työmaalla Vertia vastaa muun muassa kosteus- ja tiiveysmittauksista, viemäri- ja lämpökamerakuvauksista, pölynseurannasta sekä vesivahinkokartoituksista.

Usein vertialaiset ovat mukana jo JM Suomen rakennusprojektien aloituspalavereissa ja antavat näkemyksensä esimerkiksi eri kohteiden kuivumisaikatauluihin.

”Näin ne voidaan huomioida paremmin lopullisissa suunnitelmissa. Samalla varmistetaan rakennusaikataulujen lisäksi myös laatu”, Hännikäinen kiittelee.

Vertialaiset ovat usein mukana jo rakennusprojektien aloituspalavereissa ja antavat näkemyksensä esimerkiksi eri kohteiden kuivumisaikatauluihin. JM Suomen vastaava työnjohtaja Eduard Hännikäinen ja Vertian Jukka Aravirta olivat huhtikuun alussa tarkistuskäynnillä Helsingin Herttoniemen uudiskohteessa. Kuvat: Jouni Ranta

Ulkopuolinen asiantuntija tuo uskottavuutta

Kehuja kertyy myös palvelualttiudesta. Hännikäisen mukaan Vertian ammattilaisilta löytyy ongelmatilanteissakin nopeasti analyysit ja toimintaohjeet, miten ja milloin töitä voi jatkaa.

”Esimerkiksi vesivahingon tai kostean betonin kohdalla on turha jäädä arvailemaan kokonaistilannetta. Sen sijaan soitan suoraan Vertiaan”, Hännikäinen toteaa.

Lisäksi vastaava työnjohtaja korostaa, että mittaustuloksilla ja raporteilla on aivan toisenlainen painoarvo ja uskottavuus, kun ne on tehnyt ulkopuolinen asiantuntija.

”Eikä meillä olisi tällaisiin analyyseihin myöskään aikaa tai resursseja. Sen sijaan keskitymme rakentamiseen”, Hännikäinen tiivistää.

Mittaustulosten lisäksi kokonaisvaltaista asiantuntijapalvelua

Vertian asiakkaina ovat likipitäen kaikki kotimaiset keskeiset rakennusyhtiöt ja talotehtaat sekä mittava joukko pk-rakentajia. Palveluja tarjotaan myös taloyhtiöille, isännöintitoimistoille ja pientalon omistajille. Yhtiöllä onkin vuosittain tuhansia erilaisia työkohteita.

Toimitusjohtaja Topi Jokisen mukaan heidän perustehtävänsä on pelkän mittaamisen sijaan saada asiakas onnistumaan ja auttaa parantamaan rakentamisen laatua. Alan säädös- ja ohjeistusviidakko kasvaa jatkuvasti, joten neuvonta ja konsultointi ovat alati tärkeämpi osa palvelukokonaisuutta.

Tyytyväisiä ovat myös asiakkaat, sillä asiakastyytyväisyyskyselyissä keskiarvo on 4,6/5. Asiakasuskollisuutta mittaava NPS-luku on puolestaan 73, mikä on erinomainen.

”Ideana on taklata olosuhteisiin ja sitä kautta laatuun liittyviä riskejä mahdollisimman paljon jo etukäteen, sillä se säästää kaikilta osapuolilta aikaa ja rahaa. Esimerkiksi betonin kuivumisessa olosuhteisiin panostaminen on alusta lähtien tärkeää. Virheet sen sijaan käyvät kalliiksi ja niitä voidaan joutua paikkaamaan takuutyönä. Lisänä ovat vielä mahdolliset mainehaitat”, Jokinen muistuttaa.


 Vertia Oy

  • Perustettu 2011
  • Erikoistunut rakentamisen laadun varmistamiseen
  • Palveluina mm. kosteus- ja tiiveysmittaukset, lämpökuvaukset, viemärikuvaukset, olosuhteiden ja pölyn seuranta sekä vesivahinkojen kartoitus ja kuivaus
  • Liikevaihto noin 3,5 meur
  • Henkilöstöä noin 35
  • Toimialueina Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa, pientaloissa koko Suomi

Tutustu Vertian palveluihin rakennusliikkeille: vertia.fi/palvelut-rakennusliikkeille.

Viimeisimmät näkökulmat