Kokeile kuukausi maksutta

Sairaaloissa ja hoivatiloissa väliseiniltä vaaditaan paitsi kestävyyttä ja turvallisuutta, myös ehdottoman hyvää ääneneristystä. Tutkimusten mukaan ääneneristys vaikuttaa hoitotyön tuloksiinkin.

Sairaala- ja hoivatiloilta vaaditaan erittäin hyvää ääneneristävyyttä, puhdasta sisäilmaa, palo- ja kosteusteknistä turvallisuutta sekä energiatehokkuutta. Se asettaa myös väliseinille kovat vaatimukset, jotka voidaan saavuttaa massiivisella harkkorakenteella.

Harkkorakenteiseen väliseinään voidaan tehdä erilaisia raskaita kiinnityksiä jälkikäteenkin, mikä on sairaaloissa usein tarpeen. Rakenne on iskunkestävä. Esimerkiksi siirreltävät vuoteet voivat osua seiniin, mutta seinä kestää hyvin.

Valmistajien jatkuva kehitystyö tuo perinteiseen harkkorakentamiseen koko ajan uusia innovaatioita. Yksi tällainen on raskasbetoniharkko sädehoitotiloihin. Raskasbetoniharkoilla voidaan väliseinien paksuutta ohentaa merkittävästi turvallisuuden vaarantumatta, jolloin saadaan tarpeellista lisätilaa toiminnoille. Toinen innovaatio on  kevytsorabetonista valmistettu, ääntä eristävä ja kosteutta kestävä väliseinäelementti.

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n AKO Wall -väliseinä on kevytsorabetonista valmistettu koko seinän korkuinen 600 mm leveä elementti, joka eristää hyvin ääntä ja kestää kosteutta. Se sopii hyvin kosteiden ja teknisten tilojen seinien lisäksi myös koulujen, palvelutalojen, päiväkotien, liikuntatilojen ja sairaaloiden kaikkiin väliseiniin.

Selkeä vaikutus jopa parantumiseen

Eri tutkimusten mukaan sairaaloissa ovat 65–80 desibelin melutasot tavallisia. Ajoittain melu nousee jopa 85–90 desibeliin huolimatta WHO:n suosituksesta, jonka mukaan potilas- ja hoitohuoneitten melu ei saisi ylittää 35 desibeliä.

Ruotsalainen tutkimusryhmä (Blomqvist et al) selvitti Tukholman Karolinska Institutetissa melun vaikutusta potilaisiin ja henkilökuntaan sydänteho-osastolla muutamia vuosia sitten. Osaston kattoon asennettiin tutkimuksen ensimmäisellä seurantajaksolla ääntä vaimentavat levyt ja toisella jaksolla ääntä heijastavat levyt. Sekä potilaat että henkilökunta kokivat viihtyneensä ja jaksaneensa  huomattavasti paremmin ensimmäisellä seurantajaksolla toiseen verrattuna.

Alempi melutaso vaikutti jopa hoidon tuloksiin: potilaille tuli ensimmäisellä seurantajaksolla harvemmin uusia hoitojaksoja, he nukkuivat paremmin ja heidän verenpaineensa laski. Hoitohenkilökunta tunsi jaksavansa paremmin sekä nukkuvansa sikeämmin, kun työskentely tapahtui meluttomassa ympäristössä.

Hyvä ääneneristys saavutetaan kaikissa rakennuksissa helpoiten massiivisilla rakenteilla.

Lakan Betonin raskasbetoniharkko on uutuus sädehoitoyksiköiden rakentamiseen. Raskasbetonilla saadaan vaativakin suojaustarve toteutettua normaalia betoniseinää huomattavasti ohuemmalla rakenteella. Kuva Keski-Suomen Sairaala Novan työmaalta.

Asiat eivät kuulu muille

Kaikessa potilastyössä henkilökunnan vaitiolovelvollisuus on ehdotonta. Sen lisäksi pitää varmistaa, että mikään tieto ei pääse leviämään tahattomasti. Esimerkiksi lääkärin, potilaan ja omaisten välillä käydään luottamuksellisia keskusteluja, jotka eivät saa kuulua toisiin tiloihin.

Harkkorakenteinen väliseinä on turvallinen ratkaisu akustisesti luokiteltuihin tiloihin. Oikein valittu rakennusmateriaali ei kuitenkaan yksin riitä. Vaaditun äänitasoeroluvun saavuttamiseksi tarvitaan myös suunnitelmat muihin rakennusosiin tehtävistä liittymistä siten, että äänen sivutiesiirtymät saadaan minimoitua. Myös väliseinien liittymisiin kantaviin rakenteisiin löytyy harkkorakenteille valmiit toteutusratkaisut.

Bothnia High 5 -projektiallianssi rakentaa H-uudisrakennusta Vaasan keskussairaalalle. HB-Betoniteollisuus on toimittanut harkkoja väliseinien rakentamiseen. Projektiallianssin keskeisimmät tavoitteet ovat terveet tilat ja turvallinen ympäristö, tyytyväiset asiakkaat ja henkilökunta sekä Suomen paras laatu.

Puhdas sisäilma turvattava

Harkot ovat kivirakenteisina epäorgaanisia eli niistä ei aiheudu sisäilmaan päästöjä eivätkä ne toimi mikro-organismien kuten homeen kasvualustana. Kivimateriaalit vähentävät kosteusvahinkojen seurauksia. Ne eivät lahoa eivätkä homehdu. Rakennusaikainen kosteus haihtuu nopeasti harkkorakenteisesta väliseinästä, mikä mahdollistaa kuivaketjun nopean syntymisen ja hyvälaatuisen sisäilman.

Massiivinen harkkorakenne eristää ääntä tehokkaasti sekä ulkoa sisään että huonetilojen välillä.

Näyttöjä on!

Erityyppiset harkkorakenteet ovat näyttäneet toimivuutensa hoiva- ja sairaalarakentamisessa jo pitkään. Tuoreimpia referenssejä ovat  Keski-Suomen Sairaala Nova Jyväskylässä, Bothnia High 5 -projektiallianssi, Vaasan sairaanhoitopiirin H-uudisrakennus, Mynämäen Terveyskeskus ja Iisalmen Hybriditalo, jossa on sekä lääkärikeskus että palvelutalo.

Lisää tietoa löydät yritysten omilta sivuilta >

Siis miksi väliseinä harkoista? Tässä 10 hyvää syytä:

  1. Massiivinen rakenne eristää ääntä hyvin
  2. Mittatarkkuus => asennusnopeus
  3. Pinnan tiiviys => pieni tasoitemenekki
  4. Helppoja ja kevyitä käsitellä
  5. Paloturvallinen – ei syty eikä levitä paloa
  6. Kestävä
  7. Ei lahoa eikä homehdu
  8. Edullinen rakentaa ja ylläpitää
  9. Energiatehokas
  10. Käyttötarkoituksen muuttuessa helppo purkaa

Lue myös nämä:

Uutinen raskasbetoniharkosta >

Artikkeli sairaaloiden ääneneristyksestä Kivestä Muuraamalla -lehdessä >

Harkkorakentamisen asiaa ammattilaisille >

Viimeisimmät näkökulmat