Yksinkertaiselta vaikuttavasta rakennustyöstä saadaan helposti haasteellinen kokonaisuus. Lähes poikkeuksetta rakennushankkeessa ovat osallisena suuri joukko ihmisiä, jotka ovat tärkeimpiä kokonaisuuden kannalta. Lisäksi on eri hankevaiheita, monet tekniikat vaihtoehtoina, tuhansista tekijöistä koostuva aikataulu, taloudelliset intressit, tiedonvälityksen tarve ja vieläpä voidaan sanoa, että kyseessä on aina isot rahat.

Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy on rakennuttamisen, hankkeen johdon ja työmaavalvonnan asiantuntijayritys. Tehtävänämme on varmistaa, että rakennushankkeet johdetaan mahdollisimman riskittömästi tilaajan tavoitteisiin. Tässä työssä meillä on apuna Ihminen keskiössä –teema.

Rakennuttajatoimistossa työskentely on varsin monipuolista

Rakennushankkeet ovat pitkiä projekteja ja sen eri vaiheisiin mahtuu montaa tekemistä. Projektipäälliköt johtavat hankkeita ja suunnittelevat riskitöntä etenemistä koko hankkeen ajan. Se, että hankkeeseen valikoituu parhaat mahdolliset osaajat, on ilman muuta yksi menestystekijä. Toisaalta, suunnittelun ohjaus on projektipäällikölle rakennusteknisesti haasteellisin vaihe. Hyvä suunnittelun ohjaaja saa tiimin kanssa tehokkaasti tuotettua tilaajan tavoitteiden mukaiset, yhteensopivat ja ratkaisuiltaan oikeat suunnitelmat.

Rakennuttamisen tehtäviä tuottavat myös projekti-insinöörit ja rakennuttajainsinöörit. He tyypillisesti vastaavat hankkeen hallinnollisesta etenemisestä. Tähän kuuluvat kokousten aikataulutus, esityslistojen laadinta, palaverimuistioiden teko, kilpailutusasiakirjojen valmistelu, sopimusluonnosten tuottaminen, kustannusseuranta ja moninainen hankedokumentaation varmistaminen.

Työmaavalvojat taas vastaavat hankkeen sopimuksenmukaisesta toteutuksesta työmaalla. He valvovat kohteita varmistaen, että rakentaminen sujuu suunnitelmien mukaan. Valvojan tehtävänä on auttaa urakoitsijaa laadukkaaseen lopputulokseen. Parhaimmillaan valvoja tunnistaa kriittiset vaiheet ja sparraa urakoitsijaa jo ennalta tuottamaan laadukasta jälkeä oikea-aikaisesti.

Mikä on tärkeintä, kun edesautetaan tilaajan hankkeen sujuvaa etenemistä?

On tärkeää muistaa ihminen. Oli kyseessä sitten työntekijä tai asiakas. Henkilöstön hyvinvointia on yhtä tärkeä seurata kuin myyntitavoitteita. Meistä suuri joukko on tyytyväinen kun saa työssään aikaiseksi. Olemme tyytyväisiä kun tekemisen jälki näkyy ja voi päivän päätteeksi olla ylpeä siitä mitä on tehnyt. Tekeminen voi olla haasteellista ja jopa vaikeaakin. Tosin kun haasteet on selätetty, niin mikään ei voita sitä tunnetta kun on saanut aikaiseksi hyvää työtä!

Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy:ssä luotetaan siihen, että pienin mahdollinen kommunikaatioyksikkö, ihminen ihmiselle, on tehokkain ratkaisemaan jokapäiväisiä tilanteita. Kun lähdemme siitä, että ihminen on keskiössä, niin siirrymme sujuvasti lähemmäksi toisiamme. Kun on lähellä toista, niin monet asiat ratkeavat pienemmällä energialla eivätkä asiat silloin eskaloidu niin isoiksi, että ratkaisuun tarvitaan prosessia.

Kaiken kukkuraksi, Ihminen keskiössä –teeman mukaisesti työ on paljon mukavampaa ja hankkeet sujuvat paremmin. Monimuotoisessa ympäristössä työ ja johtaminen ovat osallistavaa ja koko henkilöstö on mukana toiminnassa. Asiakasta kuunnellaan ja ymmärretään, vaikka se ei aina ensimmäisellä kerralla onnistuisi. Sekin on osa ihmisyyttä.

Tervetuloa!

Tervetuloa työskentelemään rakennuttamisen ja valvonnan upeaan maailmaan. Katso avoimet työpaikkamme >