Suomessa on suunnitteilla ja käynnissä ennätysmäärä erilaisia ratahankkeita. Samalla niissä rakennetaan entistä kestävämpää ja hiilineutraalimpaa tulevaisuutta.

Joensuun ratapihalla on ollut viime viikkoina aivan uutta vipinää, kun NRC Group on käynnistellyt alueen mittavia uudistustöitä. Kustannuksiltaan noin 77 miljoonan euron perusparannuksessa ratapiha rakennetaan käytännössä kokonaan uusiksi ratoja, melusuojauksia, aitoja, sähköistyksiä ja valaistuksia myöten.

Ratapihan eteläpäähän tulee uusi 1,5 kilometrin liikenteenhoitoraide, jolla tavara- ja matkustajaliikenne eriytetään toisistaan. Alueen turvallisuuteen panostetaan uusien raiteiden lisäksi myös mittavilla turvalaiteinvestoinneilla – kuten uudella asetinlaitteella sekä yhteensä kahdestatoista vesitykistä koostuvalla sammutusjärjestelmällä.

Ympäristökin on huomioitu, sillä maanrakennustöistä tuleva maa- ja kiviaines kierrätetään työmaan aikaisissa teissä sekä alueen meluvalleissa. Lisäksi alueelle rakennetaan meluesteitä yli 2 km:n matkalle. Melua vähentää sekin, että puunkuormaus siirtyy uudistusten myötä kaupunkialueen ulkopuolelle.

Uusi ratapiha otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2023 aikana. Jatkossa juniin kuljetaan turvallisesti ja esteettömästi ratapihan toisessa päässä sijaitsevasta uudesta paikoitustalosta.

Raudanlujaa rataosaamista ja kovaa kokemusta

Joensuun ratapihahankkeen etenemistä seuraa tiiviisti myös NRC Groupin Rautatierakentaminen-divisioonan johtajana maaliskuussa aloittanut Sami Korhonen. Hän kuvaa perusparannusta vaativaksi palapeliksi, jossa nousee esiin yhtiön pitkä, vankka ja monipuolinen osaamistausta.

”Ratahankkeissa töiden tehokas toteutus sekä huolellinen ennakkosuunnittelu ovat avainasioita. Rakennustyöt on tehtävä junaliikenteen ehdoilla ja aikaikkunat ovat joissakin kohteissa todella tiiviitä. Lisäksi häiriö yhdessä kohtaa rataverkkoa sotkee helposti liikennettä myös muualla – junia ei voi autojen tapaan siirtää viereisille kaistoille”, Korhonen muistuttaa.

Joensuun ratapihan ohella NRC Group on mukana monissa muissakin raideliikennehankkeissa eri puolilla Suomea. Listalta löytyvät Tampereen Raitiotieallianssi, Kruunusillat-raitiotieallianssi Helsingissä, Oulun ratapihan työt sekä Luumäki-Imatra -välin perusparannus. NRC Group on mukana myös Raide-Jokeri-allianssissa, joka on yksi Suomen suurimmista käynnissä olevista infratyömaista.

”Ratapihoja uusitaan lähivuosina myös Turussa ja Kuopiossa. Ja toki seuraamme kiinnostuksella myös Suomi-radan ja Tunnin juna-hankkeen etenemistä. Sen ensimmäinen, hiljalleen käynnistyvä Espoon kaupunkirata sopii myös erinomaisesti strategiaamme ratarakentamisen markkinajohtajuudesta Suomessa”,  Korhonen listaa.

Joensuun ratapiha rakennetaan tulevien kahden vuoden aikana kokonaan uusiksi ratoja, melusuojauksia, aitoja, sähköistyksiä ja valaistuksia myöten. Samalla vapautuu maata myös muulle rakentamiselle. Kuva: Väylävirasto

Raiteet vievät hiilivapaampaan huomiseen

Ratarakentaminen oli Suomessa pitkään sivuraiteella ja kehityspanokset suunnattiin junaliikenteen sijasta sujuviin maantieyhteyksiin. Käänne parempaan tapahtui vuosituhannen vaihteen jälkeen ja nyt raiteita rakennetaan jo ennätystahtiin.

Korhonen on itsekin kokenut infrarakentaja, joka sai kipinän raiderakentamiseen kymmenkunta vuotta sitten. Hän muistuttaa raideliikenteen olevan osa kestävää ja sujuvaa liikkumista, mutta  usein myös perusta yhdyskunta- ja kaupunkikehitykselle. Joensuussakin ratapihan uudistaminen avaa mahdollisuuksia alueen muulle kehittämiselle.

”Raiteet ja etenkin asemien ympäristöt vetävät aina puoleensa uutta asutusta, palveluja ja työpaikkoja. Tätä kautta ne tuovat rasvaa ja uutta vauhtia myös talouden rattaisiin”, Korhonen tähdentää.

”Isossa kuvassa kyse on kestävästä kehityksestä ja ympäristövastuusta. Raiteiden lisäksi jokaisessa hankkeessa rakennetaan aina myös puhtaampaa ja päästöttömämpää tulevaisuutta”, hän lisää.

Alan tulevaisuus näyttää muutenkin valoisalta. Junamatkustamisen suosio kasvaa jatkuvasti, ja nopeampien yhteyksien kehittämiseen investoidaan myös muualla Euroopassa. Samalla ympäristöystävällisemmästä junasta tulee entistä vakavampi kilpailija lentomatkustamiselle.

”Kaikki tämä tarkoittaa sitä, että alalla riittää töitä pitkälle tulevaisuuteen”, Korhonen lisää.


NRC Group

  • Norjassa pörssilistattu Pohjoismaiden johtava raideinfra-alan toimija, joka työllistää 2 000 ammattilaista Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.
  • Suomessa työntekijöitä 1 000.
  • Suomen suurin rauta- ja raitioteiden rakentaja sekä radan kunnossapitäjä.
  • Rakentajana muun muassa Tampereen Raitiotieallianssissa, Raide-Jokerissa ja Helsingin Kruunuvuoren silloissa.
  • Liikevaihto Suomessa noin 260 miljoonaa euroa.

Viimeisimmät näkökulmat