Yhdistyneellä ÅF Pöyryllä on Suomessa lähes 2 000 infran, energian ja prosessiteollisuuden asiantuntijaa perhostutkijasta ydinfyysikkoon, ja globaalisti lähes 17 000 eri alojen ammattilaista. Mutta miten monipuolinen osaajaverkosto näkyy päivittäisessä suunnittelu- ja konsultointityössä?

Kuvassa ÅF Pöyryllä työskentelevät Karoliina Jaatinen, Arnee Henson, Pekka Saarinen ja Heli Härkki.

Kun saman katon alta löytyy rakennesuunnittelun, infrasuunnittelun, rakennuttamisen, arkkitehtuurin, maankäytön ja kaavoituksen, ympäristön sekä vesihuollon ammattilaisia, vastaus löytyy nopeasti kysymykseen kuin kysymykseen. Kysyimme neljältä pöyryläiseltä, miten eri alojen osaajien laaja kirjo näkyy heidän työssään.

”Monialaisuus tuo ketteryyttä”

Tieto siitä, että asiantuntemusta löytyy laidasta laitaan, tuo turvaa omaan työhön. Kun voi luottaa siihen, ettei kaikkea tarvitse tietää itse, asiantuntija voi keskittyä oman ydinosaamisensa kehittämiseen. ÅF Pöyryllä ympäristövaikutusten arviointeja tekevä johtava asiantuntija, limnologi Karoliina Jaatinen hakee usein lisätietoa teknisten suunnitteluratkaisujen tuntijoilta.

”Työssäni asiakas hyötyy valtavasti siitä, että saman katon alta löytyy aina oikea asiantuntija selittämään miten mikäkin prosessi toimii ja millaiset ratkaisut ovat teknisesti mahdollisia. Voin esimerkiksi käydä prosessisuunnittelijan kanssa läpi kaikki mahdolliset keinot pienentää tietystä poistoputkesta vesistöön purkautuvaa ympäristökuormitusta, ja siten arvioida ympäristövaikutuksia luotettavammin. Ympäristöystävällisyys ja toteutettavuus tulee näin varmistettua samalla kertaa. Tämä ei olisi mahdollista pienemmässä, pelkkään ympäristökonsultointiin keskittyvässä toimistossa”, Jaatinen selittää.

Rakennesuunnittelun ryhmäpäällikkö Arnee Henson kokee, että monialaisuus tuo ketteryyttä.

”Rakennesuunnittelu on paljon nopeampaa, kun voimme kysyä tarkennuksia suoraan alakerran geosuunnittelijalta tai vieressä istuvalta arkkitehdilta. Näin voimme tarjota asiakkaalle heti toimivan ratkaisun. Myös kustannukset voidaan arvioida luotettavammin, kun eri alojen ammattilaiset ovat mukana projektissa jo tarjousvaiheessa”, Henson huomauttaa.

Länsimetron kakkosvaiheen suunnittelua tekevä ratasuunnittelun osastopäällikkö Pekka Saarinen kertoo asiakkaiden arvostavan ÅF Pöyryn laajaa osaamista.

”Kun asiakkaan eteen tulee ongelma, johon tarvitaan kokonaisvaltainen näkemys nopeasti, me kokoamme kattavan asiantuntijatiimin ja kehitämme ongelmaan ratkaisun. On mahtavaa, kun isojenkin kokonaisuuksien ratkaisemiseen löytyy omasta talosta riittävä asiantuntemus. Näin voimme palvella asiakasta yllättävissäkin haasteissa nopeasti ja ketterästi”, kertoo Saarinen.

”Meillä on auttamisen kulttuuri ja laatu edellä -ajatteluun on satsattu”

Kaikki haastateltavat korostavat, että apua löytää aina kun sitä kaipaa. Vesihuollon parissa työskentelevä prosessisuunnittelija Heli Härkki arvostaa ÅF Pöyryllä vallitsevaa auttamisen kulttuuria.

”Meiltä löytyy asiaan kuin asiaan oikea vastaus ja ihmiset ovat valmiita auttamaan vaikka he olisivat kuinka kiireisiä. Tämä on ongelmanratkaisijoiden työpaikka. Kun eteen tulee asiakkaan ongelma, joka ei ole omaa ydinosaamisaluetta, aina löytyy joku, joka on valmis auttamaan. Ja autan tietenkin itse myös muita”, Härkki sanoo.

Laaja asiantuntijakirjo mahdollistaa myös tarkan erikoistumisen, ja omaa asiantuntemustaan on mahdollista kehittää toiveidensa mukaisesti. Työ myös joustaa elämäntilanteen mukaan.

”Meillä on sairaalarakentamiseen erikoistuneet suunnittelijat, liikekiinteistöjen, teollisuusprojektien ja korjausrakennesuunnittelun osaajat, joilta nuoremmat rakennesuunnittelijat saavat aina apua. On myös mahdollista vaihtaa projektitöistä vaikkapa tietomallinnukseen liittyviin kehitystehtäviin ja takaisin tai edetä esimiestehtäviin”, Arnee Henson kertoo.

”Omasta työstä voi tehdä tosi kivaa ja mielenkiintoista. Erilaisten koulutusten ja ohjelmien kautta sekä uusiin saappaisiin hyppäämällä on mahdollista oppia ja kehittyä niin paljon kuin haluaa. Työ on palkitsevaa ja yllätyksellistä, ja kehittymis- ja kehittämismahdollisuudet ovat todella hyvät. Laatu edellä -ajatteluun on todella satsattu”, Karoliina Jaatinen sanoo.

”Työ paremman ympäristön puolesta motivoi”

ÅF Pöyry on mukana suurissa ja pienissä projekteissa, jotka vievät yhteiskuntaa kohti vihreämpää tulevaisuutta, kuten jätevedenpuhdistamo-, rata- ja tuulivoimahankkeissa. Haastateltavat kokevat motivoivaksi sen, että he pystyvät tarjoamaan asiakkaille faktoihin perustuvaa tietoa siitä, millaiset ratkaisut ovat oikeasti kestäviä.

”Ratahankkeet edistävät konkreettisesti vihreää liikkumista, ja meidän osastollamme se motivoi ihmisiä. On kiinnostavaa oppia aina lisää eri materiaalien hiilijalanjäljistä, ja näin tarjota asiakkaalle vähäpäästöisempiä suunnitteluratkaisuja”, Pekka Saarinen kertoo.

”Yhdistyminen ÅF:n kanssa on hieno juttu”

Yhdistyminen ruotsalaisen ÅF:n kanssa kasvattaa asiantuntijaverkostoa entisestään. Lisäosaaminen otetaan vastaan innolla.

”Voimme tarjota entistä monipuolisempia palveluita asiakkaille. Toisaalta kokemus muista Pohjoismaista antaa perspektiiviä ja kehittää myös omaa osaamistani”, Heli Härkki sanoo.

”Yhdistyminen on hieno juttu. Mahdollisuudet päästä mukaan suuriin Ruotsin ja Norjan infraprojekteihin kasvavat. On myös joitakin erityisosaamisalueita, joista olen toivonut meillä olevan lisäosaamista. Nyt sitä tuli yli 10 000 uuden työkaverin muodossa”, Pekka Saarinen kertoo.

ÅF Pöyrylle haetaan paraikaa useita infra-, rakenne- ja arkkitehtisuunnittelun, rakennuttamisen, vesihuollon, ympäristön ja maankäytön ammattilaisia. Rekrytointitarve syntyy kasvavasta tilauskannasta ja tiedossa olevista merkittävistä hankkeista, joihin tarvitaan uusia osaajia. Lue lisää avoinna olevista tehtävistä >