Kokeile kuukausi maksutta

Rakennusalan suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä mm. digitaalisuus synnyttää uusia urapolkuja. Työmaatehtävissä urien nähdään pysyvän lähivuosinakin entisellään. Rakennustekniikan opiskelijoille suunnattu Urapolkuja 2018 -yrityskiertue antaa vinkkejä uran ensiaskelten ottamiseen.

Peab Oy:n rakentamisen liiketoiminta-alueen Etelä-Suomen aluejohtajan Marko Rinkinen.

Peab Oy:n rakentamisen liiketoiminta-alueen Etelä-Suomen aluejohtajan Marko Rinkisen mukaan korjausrakentamisessa tuotantopuolella urapolut ovat yhä hyvin perinteisiä: ”Työnjohtajasta edetään vastaavaksi ja vastaavasta työpäälliköksi tai työmaainsinööristä projekti-insinööriksi ja sitä kautta työpäälliköksi.” Hänen mukaan suuria muutoksia ei ole lähitulevaisuudessa odotettavissa, muuten kuin korkeintaan markkinatilanteen aiheuttaman kasvavan henkilöstötarpeen myötä.

Sweco Rakennetekniikan, liiketoiminnan kehitysjohtajan Atte Leppäsen mukaan asiantuntijapolulla on näkyvissä muutoksia ­– asiantuntijan urapolulla tarvitaan edelleen perusasioiden hallitsemista ja perusosaamisen tarve ei ole häviämässä mihinkään. Leppänen toteaa:

”Tiedon määrän kasvaessa jo yhden rakennusmateriaalin hallitseminen vaatii erittäin laajamittaisen näkemyksen ja kokemuksen. Tästä syystä asiantuntijoiden urapolut eriytyvät muodostaen uusia mahdollisuuksia hallita yksittäinen rakennusmateriaali kiitettävästi.” Samaan tulevaisuuden näkymään uskoo Sitowisen talotekniikan toimialajohtaja Jan Tapper: ”Näyttää vahvasti siltä, että erikoisasiantuntijuus tietyn osaamisalueen osalta on yhä suuremmassa arvossa tulevaisuudessa.”

Swecon teknologiapäällikkön Jyri Tuorin mukaan koneoppiminen, konenäkö sekä pelillistäminen ovat tulevaisuudessa entistäkin tärkeämmässä roolissa rakennusalan suurimman haasteen edessä eli jatkuvasti kasvavan tietomäärän jalostamisessa sopivaksi eri osapuolille. Samalla vaatimukset osaamisen kehittämiselle kasvavat jatkuvasti muokaten myös työtehtäviä:

”Itse olen taustaltani teräsrakennesuunnittelija ja tekemisen kautta olen erikoistunut digipalveluiden kuten VR:n ja pilvipalveluiden tuottamiseen asiakkaiden tarpeisiin.”

Tuorin mukaan lähitulevaisuudessa rakennusalalla ohjelmistohankkeiden ohjaus on keskeinen vaatimus yhä useammassa tehtävässä, sillä se tarjoaa mahdollisuuden nähdä, kuinka omaa työtä voi tehostaa erilaisilla ohjelmistoratkaisuilla.

”Automaatio ei tule korvaamaan asiantuntijoita koskaan, mutta asiantuntijat, jotka eivät osaa käyttää ja ohjata automaatiota, ovat korvattavissa”, toteaa Tuori.

Sitowisen henkilöstön kehittämisestä vastaavan Tuula Virkkulan mukaan kehittämis- ja oppimishaluiselle rakennusala on mielenkiintoinen maailma. Hän toteaa: ”Digitaalisuus, automaatio, prosessien ja materiaalien kehittäminen uudistavat alaa vielä pitkään. Sisäilma-asioiden ja digitaalisen omaisuuden hallinnan alueilla osaaminen kehittyy isoin harppauksin. Myös monet ympäristökysymykset vaativat uusien ratkaisuiden löytämistä.”

Uusia urapolkuja myös sisäilma-asiantuntijoille

Sitowisen sisäilmatutkimusten ryhmäpäällikkö Tero Hannukselan mukaan uusia sisäilma-asioihin keskittyneitä työtehtäviä on tulevaisuudessa nähtävissä ainakin kuntien ja eri toimijoiden muodostamissa sisäilmaryhmissä. ”Viime vuosina sisäilma-asioihin keskittyneet ryhmät ovat lisääntyneet huomattavasti, mutta asiansa osaavista asiantuntijoista on pulaa niin tilaajatahon kuin palveluntarjoajien puolella”, toteaa Hannuksela.

Sisäilma-asiantuntijan uraa havittelevien opiskeluaikaa Hannuksela suuntaa seuraavasti:

”Sisäilmaongelmakohteissa ja korjausrakentamisen alalla on hyväksi mahdollisimman laaja rakennusalan tuntemus. Opintojen ja työkokemuksen kerääminen eri suuntautumisaloilta on suositeltavaa, käytännön työmaatyöskentelyä unohtamatta. Alalle erikoistuvat opiskelijat tekevät paljon itsenäistä asiantuntijatyötä. Vahvan teknisen osaamisen lisäksi on tärkeää hallita hyvät sosiaaliset taidot, koska sisäilma-asioissa työskennellään monien asiantuntijoiden lisäksi läheisesti myös rakennusten käyttäjien ja asukkaiden kanssa.”

 Neljättä kertaa toteutettava oppilaitoskiertue toteutuu vuonna 2018 ensimmäistä kertaa oppilaiden sekä opettajien erityistoiveesta. Talonrakentamisesta, suunnittelusta tai infra-alasta kiinnostuneet rakennustekniikan opiskelijat saavat Urapolkuja 2018 -kiertueella vinkkejä oman urapolkunsa rakentamiseen. Kiertuepaikkakuntina on tänä vuonna Helsinki, Lappeenranta, Kuopio, Tampere, Hämeenlinna, Oulu ja Turku. Kiertueeseen osallistuu myös ennätysmäärä yrityksiä tänä vuonna. Kiertueen organisoivat Rakennuslehti ja RIA tammi-helmikuussa.

 Kirjoittaja: Anne-Maarit Sepling

Viimeisimmät näkökulmat