Kokeile kuukausi maksutta

Oppimaan oppiminen on yksi tärkeimmistä opittavista taidoista rakennusalan perustietojen ja -taitojen lisäksi opiskeluaikana. Rakennustekniikan opiskelijoille suunnatun Urapolkuja 2018 -yrityskiertueen työnantajien mukaan koko työura on jatkuvaa uuden opettelua.

Oppimaan oppimisella tarkoitetaan erilaisia oppimisen taitoja sekä asenteita, jotka ohjaavat uuden oppimista ja omaksumista sekä suhtautumista eteen tuleviin haasteisiin ja halua sekä kykyä ratkoa kohdattuja haasteita.* Oppimaan oppiminen mahdollistaa elinikäisen oppimisen, jota tarvitaan nykyään alalla kuin alalla. Urapolkuja 2018 -tapahtuman työnantajien mukaan, oppimaan oppiminen on kriittinen taito nykypäivän jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Pitää osata ja olla halua ottaa selvää asioista itsenäisesti, kehittää aktiivisesti omaa osaamistaan, pitää itsensä tietoisena alan muutoksista ja päivittää osaamistaan sekä kaiken kukkuraksi soveltaa oppimaansa hyvinkin erilaisiin tilanteisiin.


Työnantajien viesti on selvä – alan perustiedot pitää saada koulusta kuten matematiikka, fysiikka, rakennustekniikka ja jopa ohjelmointiosaaminen. Ammattilaiseksi kuitenkin kasvetaan työssä. GRK:n työpäällikön Jaakko Mäkelän mukaan alalla pitää olla avoin mahdollisuuksille ja varautua myös muuttamaan työn perässä varsinkin uran alkuaikoina. ”Koulusta saa mukaansa faktat, mutta käytännön työn oppii vasta tekemällä ja ura muodostuu tavoitteiden kautta. Hyödynnä mahdollisuudet, jotka on maakunnissa nuorena. Ura saattaa kehittyä nopeammin, kun lähtee kotinurkista pois vaativampiin tehtäviin.” toteaa GRK:n kokenut työpäällikkö.

Oppimis- ja tiedonhakutaitojen lisäksi työnantajat toivovat opiskelijoiden kartuttavan liudan muita taitoja jo kouluaikana. Näitä ovat mm. sosiaaliset taidot, organisointi- ja priorisointitaidot ja tiedon soveltamistaidot nousevat esiin useasti eri puheenvuoroissa. Destian työnjohtajan Antti Sorvalin mielestä ensiarvoisen tärkeitä ovat myös talousmatematiikka, sopimustekniikka, raportointi, lakiasiat ja sujuvan tekstin tuottamiskyky. Hän toteaakin: “Tarvitsen näitä jatkuvasti työssäni ja olisi ollut paljon helpompaa, jos olisin oppinut ne jo kouluaikana.”

Destian Antti Sorvalin mukaan työ tekijäänsä opettaa: “Opinnot antavat teoriapohjan, mutta sen syventäminen ja soveltaminen käytäntöön tapahtuu koulurakennuksen ulkopuolella. Lisäksi ihmissuhdetaidoilla on suuri merkitys rakennusalalla, sillä suuri osa työstä tehdään muiden ihmisten kanssa.”

Kreaten työmaapäällikön Mari Sipilän mukaan hyvän teknisen osaamisen lisäksi mm. ohjelmisto-osaamisesta on paljon hyötyä. Sipilä kertoo työstään: ”Työpäiväni sisältävät paljon ongelmien ratkomista, tulipalojen sammuttelua ja töiden organisointia. Ilman sosiaalisia taitoja, kykyä oppia uutta, stressin sekä omien ratkaisujen seurausten sietokykyä työpäällikön tehtävässä ei pärjää.”

Kreaten Mari Sipilä kertaa: ”Nöyrä pitää olla, mutta nöyristellä ei tarvitse. Asennetta ei voi ostaa eikä opettaa, joten kannattaa pohtia, millä asenteella työnsä tekee. Älä polta siltojasi, ala on pieni.”

Pohjola Rakennuksen Lassi Laineen, Ville Walleniuksen ja Jarmo Niittysen mukaan opintojen ohella työskentelystä on paljon hyötyä urapolun alussa. ”Töiden ja opiskelun yhteensovittaminen kehittää organisointi- ja priorisointitaitoja. Lisäksi koulussa opittua tietoa pääsee tai joutuu heti soveltamaan työssä. Myös stressinsietokyky kehittyy, kun aikatauluttaa tekemisiään.” toteaa Ville Wallenius.

Pohjola Rakennuksen Ville Wallenius: ”Vaikka töitä tekisi opiskeluiden aikana, kannattaa valmistua aikataulussa, koska mm. julkisissa hankinnoissa vaatimuksena on tietyt kokemusvuodet valmistumisen jälkeen.”

Koulussa oppimaansa kannattaa soveltaa käytäntöön, työharjoittelu- ja kesätyöpaikat ovat haussa nyt:

https://www.destia.fi/tyopaikat.html

https://www.pohjolarakennus.fi/ura/

http://www.grk.fi/avoimet-tyopaikat/

http://www.kreate.fi/rekrytointi/

https://www.skanska.fi/tietoa-skanskasta/toihin-meille/

* http://blogs.helsinki.fi/cea-arviointi/arviointipalvelut/perusopetus-oppimaan-oppimisen-arviointi/oppimaan-oppiminen-mita-se-on/

Viimeisimmät näkökulmat