Kokeile kuukausi maksutta

Kiinteistörahastolainsäädäntö uudistuu

Suomen kiinteistörahastolaki ja sijoitusrahastolaki ovat uudistumassa. Presidentti vahvisti lainmuutokset viime perjantaina ja ne tulevat voimaan toukokuun alusta.

Suomen kiinteistörahastolaki ja sijoitusrahastolaki ovat uudistumassa. Presidentti vahvisti lainmuutokset viime perjantaina ja ne tulevat voimaan toukokuun alusta.

Valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju kertoo, että uudistukseen liittyy kolme merkittävää seikkaa. Suurin muutos on, että lainmuutoksen jälkeen sijoitusrahasto voi sijoittaa kiinteistöihin ja kiinteistöihin oikeuttaviin arvopapereihin eli esimerkiksi asunto-osakkeisiin. Tähän asti rahastot ovat voineet sijoittaa ainoastaan pörssilistattuihin kiinteistösijoitusyhtiöihin.

Käytännössä lainsäädäntö on estänyt avoimia kiinteistösijoitusrahastoja sijoittamasta pelkästään Suomen markkinoille, koska meillä ei ole riittävästi listattuja kiinteistösijoitusyhtiöitä tarjolla. Siten sijoitukset ovat väistämättä kohdistuneet Suomea isommalle maantieteelliselle alueelle.

Kommandiittirahasto aukeaa yleisölle

Harjun mukaan toinen muutoskohta laissa koskee kommandiittiyhtiömuotoisia kiinteistörahastoja, joille laki on vapaaehtoinen. Jos ne hakevat pääomaa yleisöltä, silloin uusi laki tulee niidenkin kohdalla sovellettavaksi. Nykyisin kommandiittiyhtiömuotoiset kiinteistörahastot ovat rajatulle sijoittajapiirille suunnattuja, yleisöltä suljettuja rahastoja.

Suljettujen kommandiittimuotoisten rahastojen rahastopääoma on alusta asti kiinteä, ja niihin ovat voineet sijoittaa vain institutionaaliset sijoittajat. Nämä rahastot ovat voineet tehdä suoriakin kiinteistösijoituksia jo ennen lakiuudistuksia ja voivat jatkaa toimintaansa entiseen tapaan lainmuutoksista huolimatta.

Kolmas merkittävä asia lakiuudistuksessa koskee osakeyhtiömuotoisia kiinteistörahastoja. Kiinteistörahastolaissa on tehty IFRS-tilinpäätöksistä ja EU-direktiiveistä johtuvia päivityksiä osakeyhtiömuotoisia kiinteistörahastoja koskeviin pykäliin.

Sen sijaan uudistukset eivät sisällä muutoksia verolakeihin, joten kiinteistöalan voimakkaasti lobbaama ja monissa muissa maissa käytössä oleva niin sanottu REIT-malli jää yhä toteutumatta. Siten osakeyhtiömuotoiset kiinteistörahastot joutuvat edelleen muiden osakeyhtiöiden tapaan maksamaan yhtiöveroa.

Kiinteistöalan toimijat ovat halunneet, että osakeyhtiömuotoiset kiinteistörahastot välttyisivät nykyisten verolakien mukaiselta kahdenkertaiselta verotukselta, kun rahastot joutuvat maksamaan vuokratuloista yhtiöveroa ja sen lisäksi sijoittajat maksavat vielä saamistaan osingoista ja myyntivoitoista pääomatuloveroa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kiinteistörahastolainsäädäntö uudistuu”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat