VTT avasi hajautetulle energiantuotannolle oman tutkimusympäristön

VTT on liittänyt energiatutkimusympäristönsä ainutlaatuiseksi Multipower-infrastruktuuriksi. Hanke on toteutettu osana Tekesin Hajautettujen energiajärjestelmien DENSY-teknologiaohjelmaa. Tutkimusympäristöä hyödynnetään hajautetun energiantuotannon mallinnuksessa ja optimoinnissa.

VTT on liittänyt energiatutkimusympäristönsä ainutlaatuiseksi Multipower-infrastruktuuriksi. Hanke on toteutettu osana Tekesin Hajautettujen energiajärjestelmien DENSY-teknologiaohjelmaa. Tutkimusympäristöä hyödynnetään hajautetun energiantuotannon mallinnuksessa ja optimoinnissa.

Multipower on joustava sähköverkkoa simuloiva kehitysympäristö. Siihen voidaan liittää erilaisia hajautetun energiantuotannon yksiköitä ja testata niiden toimintaa aidon jakeluverkon kaltaisissa olosuhteissa. Infrastruktuuriin kuuluvat dieselgeneraattori, tuulivoimalan emulointimahdollisuus, mikroturbiini sekä jakeluverkkoyhteys. Lisäksi kokonaisuuteen on mahdollista liittää kiinteäoksidipolttokennoyksikkö.

”Tuotantoyksiköiden ja verkkoon liitynnän testaamista ei ole kustannustehokasta, tai aina edes mahdollista, suorittaa kenttäolosuhteissa. Multipower tarjoaa tähän todenmukaisen ja tarkasti kontrolloidun ympäristön, jossa kokeet eivät häiritse yleisen verkon toimintaa”, kertoo erikoistutkija Risto Komulainen VTT:ltä.

VTT:n tiloissa Espoossa sijaitseva hajautetun energiantuotannon infrastruktuuri liitettiin yhdeksi kokonaisuudeksi ja varustettiin ohjaus- ja mittausjärjestelmillä kansalliseksi tutkimusympäristöksi. Koeympäristö palvelee hajautetun energiajärjestelmien tutkimusta ja tuotekehitystä tekeviä yliopistoja, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. Ympäristön avulla on mahdollista tutkia hajautetun energiantuotannon toimintaa sekä yleisen jakeluverkon rinnalla että saarekekäytössä.

Ympäristöä voidaan hyödyntää laitteiden kehitys- ja testausympäristönä, järjestelmien mallinnuksen ja kehityksen tukiympäristönä, energian tuotannon optimoinnissa usean toimittajan ympäristössä ja mallinnus- ja simulointityökalujen valinnoissa. Kokonaisuus toimii myös komponentti- ja järjestelmäintegroinnin apuvälineenä. Multipower-tutkimusympäristön odotetaan auttavan suomalaisia yrityksiä kehittämään uusia tuotteita ja tutkimuslaitoksia vaikuttamaan alan kansainvälisiin standardeihin.

Multipowerissa dieselgeneraattori voidaan asettaa simuloimaan jakeluverkkoa ja muusta ympäristöstä voidaan luoda erillinen saarekekytkentä esimerkiksi suojaustekniikan koeympäristöksi.

”Yleisestä sähköverkosta erilliseksi saarekkeeksi siirtyminen, jännitteen säätö sekä ohjaus ovat saarekeverkkokäytön suurimmat haasteet. Niiden kehittäminen on Multipowerin tärkeimpiä tutkimuskohteita tulevaisuudessa”, kertoo Komulainen.

Toinen Multipowerin hyödyntämiskohde on yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon (CHP) taloudellinen käyttö pienissä yksiköissä. ”Tarkastelemme CHP-tuotannon optimointia talo- ja korttelikokoluokassa. Selvitämme missä tilanteissa sähkön ja missä lämmön tuotantoon perustuva ohjaus tuo parhaan hyötysuhteen”, sanoo Komulainen.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “VTT avasi hajautetulle energiantuotannolle oman tutkimusympäristön”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat