Kokeile kuukausi maksutta

Uponorin tulos parani 48,1 miljoonaan euroon huhti-kesäkuussa

Uponor-konserni jatkoi kasvusuunnassa kuluvan vuoden toisella neljänneksellä, mutta kasvu hidastui hieman ensimmäisen neljänneksen luvuista. Liikevoittoprosentilla mitatun kannattavuuden koheneminen merkitsi sitä, että tulos parani liikevaihdon kasvua enemmän. Toimitusjohtaja Jan Långin mukaan kannattavuutta kohensivat merkittävästi Pohjois-Amerikassa suoritetut uudelleenjärjestelyt.

Uponor-konserni jatkoi kasvusuunnassa kuluvan vuoden toisella neljänneksellä, mutta kasvu hidastui hieman ensimmäisen neljänneksen luvuista. Liikevoittoprosentilla mitatun kannattavuuden koheneminen merkitsi sitä, että tulos parani liikevaihdon kasvua enemmän. Toimitusjohtaja Jan Långin mukaan kannattavuutta kohensivat merkittävästi Pohjois-Amerikassa suoritetut uudelleenjärjestelyt.

Uponor-konserni Q2 2007/Q2 2006

  • Liikevaihto milj. euroa 334,2/300,9
  • Liikevoitto % 15,0/13,3
  • Tulos ennen veroja milj. euroa 48,1/38,0
  • Omavaraisuusaste % 38,7/57,5  
  • Tase milj. euroa 761,6/678,0 
  • Henkilöstö (keskimäärin) 4 417/4 216

Uponorin maantieteellisistä segmenteistä liiketulos heikkeni Keski-Euroopassa 12,5 miljoonaan euroon 13,7 miljoonasta. Kysyntä oli kuitenkin hyvää ja liikevaihto kasvoi 95,6 miljoonaan euroon 85,9 miljoonasta. Erityisesti käyttövesijärjestelmien myynti kehittyi hyvin. Suurimpana syynä kannattavuuden heikentymiseen olivat tuotantoon ja toimituksiin sekä markkinointikampanjoihin liittyvien kustannusten tilapäinen nousu sekä sisäisen myynnin korkeampi osuus.

Pohjoismaissa liiketulos kasvoi 19,0 miljoonaan euroon 18,3 miljoonasta ja liikevaihto 116,0 miljoonaan euroon 104,1 miljoonasta. Liikevaihdon kasvua tukivat vilkas rakentaminen, markkinoiden kasvu sekä korkeammat hinnat etenkin yhdyskuntateknisessä liiketoiminnassa. Segmentin liikevoiton kasvua hidastivat sekä sisäisen myynnin lisääntyminen että voimakkaat panostukset uusien liiketoimintojen kehittämiseen.

Muussa Euroopassa liikevoitto paisui 16,9 miljoonaan euroon 7,8 miljoonasta, kun segmentin liikevaihto kasvoi 115,8 miljoonaan euroon 99,5 miljoonasta. Tuloksen osalta myönteinen kehitys jatkui koko alueorganisaatiossa. Ison-Britannian ja Irlannin osalta tulosparannusta tuki kunnallisteknisen liiketoiminnan myynnin määrän kasvu. Liikevaihdon osalta positiivisesti kehittyivät myös Espanja, Ranska sekä itäinen Eurooppa.

 

Pohjois-Amerikassa Uponor onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan 49,9 miljoonaan euroon 46,4 miljoonasta, vaikka Yhdysvaltojen asuntomarkkinoilla vallitsi laskusuhdanne. Segmentin liikevoitto kasvoi 7,4 miljoonaan euroon 2,4 miljoonasta, kun uudelleenjärjestelyillä tehostettiin kustannusten hallintaa ja kehitettiin tuotanto- ja jakelutieprosesseja.

Uponor ei odota merkittäviä aiemmasta ohjeistuksesta poikkeavia muutoksia toimintaympäristössään ja suhdanteissa kuluvana vuonna. Kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä useimmilla markkinoilla Euroopassa loppuvuonna. Saksassa markkinoiden kysynnän odotetaan laskevan asuinrakentamisen vähentymisen myötä. Yhdysvalloissa uudisrakennuskohteiden määrän odotetaan vähenevän noin 20 prosenttia edellisvuodesta.

Uponor säilyttää ohjeistuksensa ennallaan. Yhtiö odottaa kuluvan vuoden liikevaihdon orgaanisen kasvun olevan noin 10 prosenttia. Liikevoiton ja liikevoittomarginaalin arvioidaan paranevan viime vuoden tasosta.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Uponorin tulos parani 48,1 miljoonaan euroon huhti-kesäkuussa”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat