Kokeile kuukausi maksutta

Olkiluoto 4:n vaikutus meriluontoon huolettaa ympäristökeskusta

Lounais-Suomen ympäristökeskusta huolestuttaa Olkiluodon neljännen ydinvoimalayksikön (OL4) radioaktiivisten päästöjen ja jäähdytysvesien vaikutukset merialueen tilaan. Ympäristökeskus on antanut lausuntonsa meneillään olevasta Olkiluodon neljännen ydinvoimalayksikön ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (yva).

Lounais-Suomen ympäristökeskusta huolestuttaa Olkiluodon neljännen ydinvoimalayksikön (OL4) radioaktiivisten päästöjen ja jäähdytysvesien vaikutukset merialueen tilaan. Ympäristökeskus on antanut lausuntonsa meneillään olevasta Olkiluodon neljännen ydinvoimalayksikön ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (yva).

Vesistövaikutusten arvioinnissa on paikallisten vaikutusten lisäksi otettava huomioon vaikutukset Itämeren rehevöitymiseen ja tulokaslajien elinmahdollisuuksiin.

Yva-hankkeen yhteysviranomaisena toimii kauppa- ja teollisuusministeriö, joka on ennen omaa lausuntoaan pyytänyt arviointiohjelmasta lausuntoja eri viranomaisilta. Hankkeen on käynnistänyt Teollisuuden Voima (TVO).

Lausunnossaan ympäristökeskus korostaa, että arvioinnissa on selvitettävä, millaisia terveysvaikutuksia ja -riskejä syntyy ydinpolttoaineen varastoinnista ja käytöstä sekä käytetyn polttoaineen varastoinnista ja loppusijoituksesta. Arvioinnissa on käytävä ilmi myös miten riskeihin varaudutaan.

Rakenteilla oleva kolmas ja suunniteltu neljäs voimalayksikkö kolminkertaistavat vesistöön laskettavien jäähdytysvesien määrän nykyiseen verrattuna. Ympäristökeskus haluaa selvää tietoa myös siitä, millä perusteilla johtopäätökset vesistövaikutuksista on tehty.

Ympäristökeskus on huolissaan lämpökuorman lisääntymisestä Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla Rauman saariston alueella. Vaikutus erityisesti vedenalaiseen luontoon ja rantojen luontotyyppeihin on todennäköisesti merkittävä, lausunnossa todetaan.

Seuraavassa vaiheessa ministeriö antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta. Sen jälkeen TVO valmistelee ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Tavoiteaikataulun mukaan se tulee nähtäville ensi keväänä. Ministeriön lausunto arviointiohjelmasta on odotettavissa kesäkuussa. Sen jälkeen TVO voi aloittaa voimalan rakentamiseen tarvittavien lupien hakemisen.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Olkiluoto 4:n vaikutus meriluontoon huolettaa ympäristökeskusta”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat