Kaavin taajamatien saneeraus valmistui

Heinäkuussa 2006 alkanut Kaavin taajamatien saneeraus on valmistunut. Tänä syksynä korjataan vielä virheellisesti asennettuja, liian korkeita reunakiviä ja tien ympäristötyöt jatkuvat osin keväällä 2008. Hankkeen kustannukset olivat 1,7 miljoonaa euroa, rakennuttaja Tiehallinnon Savo-Karjalan tiepiiri ja pääurakoitsija Destia.

Heinäkuussa 2006 alkanut Kaavin taajamatien saneeraus on valmistunut. Tänä syksynä korjataan vielä virheellisesti asennettuja, liian korkeita reunakiviä ja tien ympäristötyöt jatkuvat osin keväällä 2008. Hankkeen kustannukset olivat 1,7 miljoonaa euroa, rakennuttaja Tiehallinnon Savo-Karjalan tiepiiri ja pääurakoitsija Destia.

Kaavin taajamatiehankkeen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana oli esteetön taajama. Suojatiet ja väylät on suunniteltu helpoiksi liikkua myös näkö- ja liikuntarajoitteisille. Taajaman yleisilmettä on parannettu valaistuksella, laatoituksilla ja istutuksilla.

Taajaman halki kulkevan maantien ajoradan kaventaminen mahdollisti pyöräilijöiden siirtymisen ajoradalta uusille ja aikaisempaa leveämmille kevyen liikenteen väylille. Suojateiden saarekkeet ja korotettu keskustaosuus parantavat kevyen liikenteen turvallisuutta ja sujuvoittavat ajoradan ylityksiä.

Maantielle rakennetut loivapiirteiset hidasteet hillitsevät ajonopeuksia taajamassa. Hidasteet ovat Savo-Karjalan tiepiirissä hyvää palautetta saaneita tanskalaismallisia hidasteita, joita käytettiin nyt ensimmäistä kertaa taajaman saneerauskohteessa. Taajamahankkeen yhteydessä rakennettiin myös Kortteisentien varteen uutta kevyen liikenteen väylää ja valaistusta noin 1,5 kilometriä.

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä vihki kylän raitin käyttöön tänään.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kaavin taajamatien saneeraus valmistui”

Vastaa