Kokeile kuukausi maksutta

KTM:ltä rakentamislupa Fingridin uudelle sähkönsiirtokaapelille

Kauppa- ja teollisuusministeriö on myöntänyt tänään kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:lle luvan rakentaa uuden 800 megawatin tehoisen sähkönsiirtokaapelin Suomen ja Ruotsin välille. Uusi Fenno-Skan 2 -yhteys rakennetaan maiden kantaverkkoyhtiöiden yhteishankkeena nykyisen merikaapelin rinnalle Rauman ja Keski-Ruotsissa sijaitsevan Finnbölen välille. Uusi merikaapeli on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2010 lopulla. Hankkeen kustannusarvio on noin 290 miljoonaa euroa.

Kauppa- ja teollisuusministeriö on myöntänyt tänään kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:lle luvan rakentaa uuden 800 megawatin tehoisen sähkönsiirtokaapelin Suomen ja Ruotsin välille. Uusi Fenno-Skan 2 -yhteys rakennetaan maiden kantaverkkoyhtiöiden yhteishankkeena nykyisen merikaapelin rinnalle Rauman ja Keski-Ruotsissa sijaitsevan Finnbölen välille. Uusi merikaapeli on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2010 lopulla. Hankkeen kustannusarvio on noin 290 miljoonaa euroa.

”Fenno-Skan 2 -merikaapeli on osa tämän hetken merkittävintä hanketta pohjoismaisten sähkömarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi. Uusi siirtoyhteys parantaa sähköverkon toimitusvarmuutta Suomessa ja edistää monella tavoin pohjoismaisten sähkömarkkinoiden toimivuutta”, toteaa lupapäätöksen tehnyt kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen.

Uuden siirtoyhteyden myötä Suomen Pohjoismaihin suuntautuva nykyinen noin 2 000 megawatin siirtokapasiteetti kasvaa 800 megawatilla. Kaapeli vähentää vakavan häiriön ja toimituskeskeytyksen riskiä sekä pienentää siirtohäviöitä Suomen ja Ruotsin verkoissa noin 100 miljoonalla kilowattitunnilla verrattuna tilanteeseen, jossa sähköä jouduttaisiin siirtämään runsaasti pohjoisten rajajohtojen kautta.

Siirtoyhteydellä on myös positiivinen vaikutus pohjoismaisten sähkömarkkinoiden toimintaan ja kilpailutilanteeseen. Esimerkiksi sähköverkon pullonkauloista aiheutuvien siirtorajoitusten määrä vähenee 60-80 prosenttia. Haitalliset sähkön hintapiikit vähenevät, kun Suomessa ja Ruotsissa on yhtenäinen sähkön markkinahinta 98 prosenttia ajasta.

Kauppa- ja teollisuusministeriö arvioi, ettei hankkeella ole suurta vaikutusta sähkön markkinahintaan Suomessa. Sähkön tukkuhinta alenisi hieman märkinä vuosina ja nousisi hieman kuivina vuosina. Hanke on kansantaloudellisesti kannattava. Sen välittömät hyödyt kansantaloudelle ovat vuosittain yli 30 miljoonaa euroa ja kerrannaisvaikutuksineen noin 100 miljoonan euron luokkaa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “KTM:ltä rakentamislupa Fingridin uudelle sähkönsiirtokaapelille”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat