Kokeile kuukausi maksutta

Kiinteistö- ja rakentamisalan maine keskinkertainen

Kiinteistö- ja rakentamisalan maine koetaan keskinkertaiseksi kouluarvosanalla 7. Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin tuoreen mainetutkimuksen mukaan alan maine näyttäisi kuitenkin olevan kohenemassa. Tätä näkemystä perustellaan muun muassa sillä, että positiivisimmassa valossa alan maineen kokivat alle 30-vuotiaat vastaajat.

Kiinteistö- ja rakentamisalan maine koetaan keskinkertaiseksi kouluarvosanalla 7. Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin tuoreen mainetutkimuksen mukaan alan maine näyttäisi kuitenkin olevan kohenemassa. Tätä näkemystä perustellaan muun muassa sillä, että positiivisimmassa valossa alan maineen kokivat alle 30-vuotiaat vastaajat.

Alan maine muodostuu kahdesta negatiivisesta ja hyvin monesta positiivisesta mielikuvatekijästä. Negatiivisista mielikuvatekijöistä ollaan melko yksimielisiä. Näitä ovat ei-toivottu hinta-laatusuhde sekä epäluotettavuus. Vastaajien mukaan laatu parantuisi kuuntelemalla tarkemmin asiakkaita.

Sen sijaan positiivisista mielikuvatekijöistä ei olla yksimielisiä. Eräs tekijä on ammattitaito, jota voi pitää ristiriitaisena negatiivisena nähdyn laadun kanssa. Tämä selittyy sillä, että Suomessa on ammattitaitoa ja siten potentiaalia tehdä korkea laatua, mutta tätä ei arvosteta kiinteistö- ja rakentamisalalla. Positiivisina mielikuvina olivat myös alan kasvu ja hyvät työllisyysnäkymät.

Suuren yleisön kuva kiinteistö- ja rakentamisalasta muodostui pääosin alalla toimivien suurten yritysten sekä omakotirakentamisen kautta. Myös kiinteistönvälitys tuli mieleen monelle vastaajalle. Vähiten tunnettu osa-alue on suuren yleisön silmissä talotekniikka. Haastattelututkimukseen osallistuneet yhteiskunnalliset vaikuttajat mielsivät alan rakennuttamiseksi ja rakentamiseksi sekä kiinteistöjen omistamiseksi ja ylläpidoksi, mutta suunnittelua ja rakennustuoteteollisuutta ei spontaanisti mielletty osaksi alaa.

Tutkimuksen toteutti elo-lokakuussa Euro RSCG. Tutkimus toteutettiin kahdessa osassa. Vaikuttajaluotaukseen osallistui 13 yhteiskunnallista vaikuttajaa henkilökohtaisissa haastatteluissa ja suuren yleisön sähköiseen kyselyyn 547 vastaajaa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kiinteistö- ja rakentamisalan maine keskinkertainen”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat