Kokeile kuukausi maksutta

Sato listautuu – anti alkaa maanantaina

Sato Oyj:n hallitus on tänään päättänyt käynnistää listautumisannin ja hakea yhtiön osakkeiden listausta Helsingin pörssiin. Maanantaina alkavassa annissa tarjotaan merkittäväksi enintään 12 miljoonaa uutta osaketta. Mahdollisessa ylimerkintätilanteessa yhtiö on sitoutunut laskemaan liikkeeseen vielä enintään 1,8 miljoonaa lisäosaketta. Saton nykyiset omistajat eivät myy osakkeita listautumisannissa.

Sato Oyj:n hallitus on tänään päättänyt käynnistää listautumisannin ja hakea yhtiön osakkeiden listausta Helsingin pörssiin. Maanantaina alkavassa annissa tarjotaan merkittäväksi enintään 12 miljoonaa uutta osaketta. Mahdollisessa ylimerkintätilanteessa yhtiö on sitoutunut laskemaan liikkeeseen vielä enintään 1,8 miljoonaa lisäosaketta. Saton nykyiset omistajat eivät myy osakkeita listautumisannissa.

Osakkeiden alustava hintaväli on 7-8 euroa, mutta osakkeen lopullinen merkintähinta voi olla myös alustavan hintavälin ylä- tai alapuolella. Yhtiön osakekohtainen oma pääoma oli syyskuun lopussa 6,9 euroa, josta 2,2 euroa oli sijoituskiinteistöjen käyvän arvon ja kirjanpitoarvon eroa.

Sato saa annista varoja arviolta noin 86,5 miljoonaa euroa palkkioiden vähentämisen jälkeen alustavan hintavälin keskiarvon perusteella laskettuna ja arviolta noin 100 miljoonaa euroa, jos lisäosakeoptio käytetään kokonaan.

Sato pyrkii osakeannin avulla vahvistamaan pääomarakennettaan. Yhtiö aikoo käyttää varat pääasiassa Asuntosijoitus-toimialansa kasvua tukeviin investointeihin. Investoinnit on tarkoitus kohdistaa ensisijaisesti vuokra-asuntokannan laajentamiseen kasvukeskuksissa ja erityisesti Helsingin talousalueella, senioriasuntokannan kasvattamiseen erityisesti pääkaupunkiseudulla sekä asuntosijoitustoiminnan laajentamiseen Pietarissa.

Annissa tarjotaan osakkeita yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, institutionaalisille sijoittajille sekä yhtiön henkilöstölle. Alustavasti 8,3 miljoonaa osaketta käsittävän instituutioannin osalta osakkeiden merkintä alkaa maanantaina 12.11. Yleisö- ja henkilöstöannin osalta anti alkaa tiistaina 13.11. Yleisöanti käsittää alustavasti 3,55 miljoonaa osaketta ja henkilöstöanti 150 000 osaketta. Ennen antia Saton osakkeiden määrä on vajaat 44,5 miljoonaa kappaletta, jolla laskettuna yhtiön markkina-arvoksi muodostuu osakkeen alustavalla hintavälillä 310-350 miljoonaa euroa.

Ylimerkintätilanteessa yhtiön hallituksella on oikeus keskeyttää anti aikaisintaan 20.11. Yhtiön hallitus tekee lopullisen päätöksen listautumisannista, tarjottavien osakkeiden määrästä, merkintähinnasta ja muista annin ehdoista arviolta 27.11. Saton osakkeiden kaupankäynti alkaa Helsingin pörssin prelistalla arviolta 28.11. ja pörssilistalla arviolta 29.11.

Listautumisannissa pääjärjestäjänä toimii Advium Corporate Finance, eQ Pankki Oy ja järjestäjänä OKO Corporate Finance Oy.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Sato listautuu – anti alkaa maanantaina”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat