Kokeile kuukausi maksutta

Espoon Karhusuolle, Kurttilaan ja Uusmäkeen kaavaillaan pientalorakentamista

Espoon Karhusuon Miilukorpeen kaavaillaan tiivistä ja matalaa pientaloaluetta 1 000 asukkaalle. Kurttilaan suunnitellaan puolestaan Kurttilantien ja Kauklahdenväylän väliin 1 100 asukkaan pientaloaluetta. Uusmäessä sijaitsevaan Helmipöllönmäkeen kaavaillaan noin 300-400 asukkaan aluetta. Helmipöllönmäen alueeseen sisältyy puukortteli, joka on valittu yhdeksi ympäristöministeriön seitsemästä puurakentamisen valtakunnallisesta kärkihankkeesta.

Espoon Karhusuon Miilukorpeen kaavaillaan tiivistä ja matalaa pientaloaluetta 1 000 asukkaalle. Kurttilaan suunnitellaan puolestaan Kurttilantien ja Kauklahdenväylän väliin 1 100 asukkaan pientaloaluetta. Uusmäessä sijaitsevaan Helmipöllönmäkeen kaavaillaan noin 300-400 asukkaan aluetta. Helmipöllönmäen alueeseen sisältyy puukortteli, joka on valittu yhdeksi ympäristöministeriön seitsemästä puurakentamisen valtakunnallisesta kärkihankkeesta.

Karhusuon alueen kokonaiskerrosala on 57 000 kerrosneliömetriä ja pinta-ala 65 hehtaaria. Alueella on myös varaus koulun ja päiväkodin rakentamiseksi. Alue on maisemallisesti vaihtelevaa, pääosin rakentumatonta niittyä ja metsää. Alueen länsiosissa on muutama yksityinen pientalokiinteistö, joille johtaa rakennettu tieyhteys Miilukorventie. Alueen itälaidassa kulkee seudullisesti merkittävä virkistysreitti.

Kurttilan alueen rakennusoikeus on noin 50 000 kerrosneliömetriä ja pinta-ala noin 30 hehtaaria. Alue on nykyisin pientalovaltaista aluetta, jonka rakennuskanta on hyvin kirjavaa ja ajallisesti kerrostunutta. Rakennuskanta käsittää niin vanhoja paikallishistoriallisesti merkittäviä rakennuksia kuin myös uudempaa poikkeusluvin rakentunutta pientalorakennuskantaa.

Helmipöllönmäen alueen asemakaavaa on työstetty yhteistyössä tontinluovutuskilpailun voittajien kanssa. Asemakaava seuraa yhteen sovitettua puu- ja kivikorttelien suunnitelmaa, joka perustuu voittajaehdotuksiin. Rakennusoikeudesta noin puolet tulee olemaan puutaloja ja puolet kivitaloja. Alueen talot ovat kaksikerroksisia, ja niihin kuuluu pääosin oma piha.

Helmipöllönmäen puukortteleissa ydinajatuksena on asuntokohtainen laajennusmahdollisuus, joka on maksimissaan lähes 50 prosenttia asunnon koosta. Lisärakentaminen osoitetaan asuntoja jakavien palomuurien väliin sekä pihan puolelle. Koealueen pientalot tulevat olemaan yhtiömuotoisia.

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaikkia kolmea aluetta koskevia suunnitelmia keskiviikkona 12.12. pidettävässä kokouksessaan. Kurttilan ja Helmipöllönmäen kohdalla kyse on asemakaavaehdotuksen hyväksymisestä nähtäville. Karhusuon alue suunnitellaan voimassa olevan Espoon pohjoisosien yleiskaavan mukaisesti. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee selvitystä alueen kaavoituksellisista lähtökohdista sekä asemakaavoituksen pohjaksi tehtyä valmisteluaineistoa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Espoon Karhusuolle, Kurttilaan ja Uusmäkeen kaavaillaan pientalorakentamista”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat