Kokeile kuukausi maksutta

KHO: Ei poikkeamislupaa Hailuodon Sunikarin rakentamishankkeelle

Korkein hallinto-oikeus on kumonnut joulun alla tekemällään päätöksellä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen antaman luvan poiketa luonnonsuojelulain mukaisen luontotyypin muuttamiskiellosta rakennushankkeen vuoksi Hailuodon Sunikarin alueella. Samalla KHO purki myös Oulun hallinto-oikeuden samansisältöisen päätöksen.

Korkein hallinto-oikeus on kumonnut joulun alla tekemällään päätöksellä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen antaman luvan poiketa luonnonsuojelulain mukaisen luontotyypin muuttamiskiellosta rakennushankkeen vuoksi Hailuodon Sunikarin alueella. Samalla KHO purki myös Oulun hallinto-oikeuden samansisältöisen päätöksen.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus oli vuonna 2001 määritellyt rajat suojeltuun luontotyyppiin (luonnontilaiset hiekkarannat ja puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit) kuuluvalle 8,2 hehtaarin laajuiselle alueelle. Maanomistaja haki poikkeusta luontotyypin muuttamiskiellosta alueen reunaan, jotta neljälle rakennuspaikalle voisi rakentaa loma- ja talousrakennukset. Ympäristökeskus myönsi kyseisen luvan vuonna 2005. Viereisen alueen maanomistaja valitti päätöksestä Oulun hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi poikkeamisluvan kumoavassa päätöksessään, että vaikka rakennusalan suhteellinen osuus rajatusta alueesta on pieni, kyseessä olevan suuruisella lomarakennushankkeella on alueen käyttötavan muuttuessa ja alueen kuormituksen lisääntyessä vaikutusta hiekkarantojen ja -dyynien alueen ominaispiirteisiin.

KHO toteaa edelleen, että luontotyypin ominaispiirteisiin kuuluvat myös sille tyypilliset eliölajit. Sunikarin tapauksessa näistä tärkein on pikkutiira. KHO päätyy johtopäätökseen, että Sunikarin luontotyyppien suojelutavoitteet vaarantuisivat hakemuksen mukaisen rakentamisen vuoksi huomattavasti.

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “KHO: Ei poikkeamislupaa Hailuodon Sunikarin rakentamishankkeelle”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat