Kokeile kuukausi maksutta

Tonttien verotusarvon laskentaperusteet pääsääntöisesti ennallaan

Verohallitus on päättänyt säilyttää rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteet vuodelle 2007 pääsääntöisesti samoina kuin edellisenä vuonna. Verotusarvojen tavoitetaso (tavoitearvo) on ennallaan eli 73,5 prosenttia arviointiohjeiden ja tonttihintakarttojen osoittamasta käyvästä hinnasta.

Verohallitus on päättänyt säilyttää rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteet vuodelle 2007 pääsääntöisesti samoina kuin edellisenä vuonna. Verotusarvojen tavoitetaso (tavoitearvo) on ennallaan eli 73,5 prosenttia arviointiohjeiden ja tonttihintakarttojen osoittamasta käyvästä hinnasta.

Tontin verotusarvo kuitenkin nousee, jos sen edellisen vuoden verotusarvo on ollut alle tavoitearvon. Nousu voi olla enintään 20 tai 30 prosenttia riippuen verotusarvon ja tavoitearvon suhteesta. Verotusarvoksi vahvistetaan kuitenkin aina enintään tavoitearvo.

Valtakunnallisen verotusarvotilaston mukaan noin 10 prosentilla kaikista kiinteistöistä tontin verotusarvo vuonna 2006 oli alle tavoitearvon. Näiden tonttien verotusarvot tulevat nyt nousemaan. Valtaosalla tonteista verotusarvo nousee enintään 20 prosenttia. Vajaalla prosentilla tontin verotusarvo nousee 20-30 prosenttia.

Pääsääntöisesti tavoitearvoa alempia verotusarvoja on edelleen niissä kunnissa, joissa otettiin käyttöön uudet tonttihintakartat ja aluehinnat vuosina 2005 ja 2006.

Uudet tonttihintakartat ja aluehintojen korotukset liittyvät Verohallituksen vuonna 2004 käynnistämään kaikkia merkittävimpiä kasvukeskuksia ja niiden kehyskuntia koskevaan rakennusmaan hintaselvitykseen. Samalla on muutettu myös ohjearvot vastaamaan vallitsevaa hintatasoa.

Selvitystyö jatkuu edelleen haja-asutusalueiden ja lomatonttien osalta. Tavoitteena on, että myös haja-asutusalueiden ja lomatonttien aluehinnat saataisiin ajan tasalle verovuodelle 2008. Sen sijaan vuodelle 2007 ei ole annettu uusia tonttihintakarttoja eikä rakennusmaan hinnannoususta johtuvia uusia aluehintoja. 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Tonttien verotusarvon laskentaperusteet pääsääntöisesti ennallaan”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat