Kokeile kuukausi maksutta

Hirsitaloille väliaikainen helpotus kiristyvissä energianormeissa

Ympäristöministeriö lähetti uudet energianormit lausuntokierrokselle juhannusviikolla. Uudet rakentamismääräykset tiukkenevat noin 30-40 prosenttia nykyisiin normeihin verrattuna. Määräysten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2010 alusta. Normien nykyistä rakennetta tai määräystenmukaisuuden osoittamista ei aiota muuttaa, vaan muutokset tehdään pääasiassa määräysten lukuarvoihin.

Ympäristöministeriö lähetti uudet energianormit lausuntokierrokselle juhannusviikolla. Uudet rakentamismääräykset tiukkenevat noin 30-40 prosenttia nykyisiin normeihin verrattuna. Määräysten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2010 alusta. Normien nykyistä rakennetta tai määräystenmukaisuuden osoittamista ei aiota muuttaa, vaan muutokset tehdään pääasiassa määräysten lukuarvoihin.

Kuuntele juttu

Rakentamismääräysten rakennetta aiotaan muuttaa jo vuonna 2012, jolloin siirrytään kokonaisenergiankulutukseen perustuvaan sääntelyyn ja primäärienergiakertoimien käyttöön. Samalla normeja kiristetään vuoden 2010 tasosta lisää 20 prosentilla.

Normiehdotuksen uutuus on hirsirakentamiselle myönnettävä helpotus. Ympäristöministeriö perustelee hirren muita seinärakenteita lievempää lämmöneristysvaatimusta perinteisen hirsirakentamisen turvaamisella ja sen erityispiirteiden huomioon ottamisella.

Lievennys olisi väliaikainen ja hirren pitäisi tulla muiden materiaalien kanssa samalle viivalle vuonna 2012, kun normeissa siirrytään kokonaisenergiankulutukseen perustuvaan sääntelyyn ja primäärienergiakertoimien käyttöön.

Määräysehdotuksilla pienennetään rakennuksen lämpöhäviötä, joka vaikuttaa keskeisesti rakennuksen energiatehokkuuteen. Rakennuksen lämpöhäviö muodostuu rakennuksen vaipan, ilmanvaihdon ja vuotoilman lämpöhäviöiden yhteenlasketusta kokonaisuudesta.

Energiatehokkuusmääräysten täyttäminen edellyttää, että lämpöhäviö on enintään määräyksissä annettujen vertailuarvojen mukaan lasketun lämpöhäviön suuruinen. Tämä mahdollistaa sellaiset kustannustehokkaat ratkaisut, joiden tekniset ominaisuudet poikkeavat vertailuarvoista.

Jos esimerkiksi vaipan lämpöhäviö on suurempi kuin vertailuarvon mukainen taso, voidaan ylitys tasata parantamalla ilmanpitävyyttä ja ilmanvaihdon lämmön talteenottoa.

Määräysten kiristäminen nostaisi alustavien arvioiden mukaan rakennuskustannuksia 2-6 prosenttia. Takaisinmaksuaika on nykyisillä energianhinnoilla 5-15 vuotta. Ympäristöministeriön arvion mukaan lisäkustannukset todennäköisesti pienenevät, kun uusista menetelmistä tulee normaalikäytäntöjä.

Tärkeimmät muutosehdotukset

Ilmanvaihdon lämmityksen tarvitseman talteen otettavan lämpömäärän vertailuarvoa tiukennetaan. Uusi vertailuarvo on 50 prosenttia, kun voimassa oleva vertailuarvo on 30 prosenttia.

Rakennuksen vaipan ilmanpitävyyden vertailuarvoa tiukennetaan 50 prosenttia. Uusi ilmanvuotoluvun vertailuarvo on n50 =2,0 1/h. Jos ilmanpitävyyttä ei osoiteta mittaamalla, käytetään ilmanvuotoluvun suunnitteluarvona nykyisin voimassa olevaa suunnitteluarvoa.

Lämmöneristysmääräysten vertailuarvoja tiukennetaan vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta ikkunaa, jonka osalta tiukennus on noin 30 prosenttia.

Hirsiseinälle (hirsirakenteen paksuus vähintään 180 mm) annetaan oma lämmönläpäisykertoimen vertailuarvo 0,40 W/m2K, jolla otetaan huomioon perinteisen hirsirakentamisen erityispiirteet ja puuhun sitoutuneen hiilen suotuisat vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään

Vaipan lämpöhäviön joustoa lisätään siten, että vaipan lämpöhäviö saa olla enintään 30 prosenttia suurempi kuin vertailulämpöhäviö. Voimassa oleva enimmäisjousto on 20 prosenttia.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Hirsitaloille väliaikainen helpotus kiristyvissä energianormeissa”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat