Valtatien vanhan asfalttiaseman maaperä puhdistetaan Riihimäellä

Hämeen ympäristökeskus on antanut päätöksen NCC Roads Oy:n omistukseen alkuvuonna siirtyneen Valtatie Oy:n vanhan asfalttiaseman maaperän puhdistamisesta Riihimäellä. Mineraaliöljyllä ja PAH-yhdisteillä pilaantuneen maa-aineksen määräksi on arvioitu noin 8 000 tonnia. Alueen pinta-ala on noin 1,8 hehtaaria ja maaperä on täyttömaata 0,5-1,5 metrin syvyyteen maanpinnasta. Maaperä puhdistetaan massanvaihdolla. Työt käynnistyvät elokuun alussa.

Hämeen ympäristökeskus on antanut päätöksen NCC Roads Oy:n omistukseen alkuvuonna siirtyneen Valtatie Oy:n vanhan asfalttiaseman maaperän puhdistamisesta Riihimäellä. Mineraaliöljyllä ja PAH-yhdisteillä pilaantuneen maa-aineksen määräksi on arvioitu noin 8 000 tonnia. Alueen pinta-ala on noin 1,8 hehtaaria ja maaperä on täyttömaata 0,5-1,5 metrin syvyyteen maanpinnasta. Maaperä puhdistetaan massanvaihdolla. Työt käynnistyvät elokuun alussa.

NCC Roadsin esittämän suunnitelman mukaan pilaantunut maa-aines kaivetaan pois ja kuljetetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Kohde ei sijaitse ympäristöhallinnon luokittelemalla pohjavesialueella. Lähin vedenottamo, Juppala, sijaitsee kohteesta noin 2,2 kilometriä lounaaseen. Ekokem Oy Ab on alueesta noin 600 metriä itään. Kohteen länsipuolella on teollisuustontteja ja itäpuolella hakkuuaukea.

Ympäristökeskus edellyttää päätöksessään, että alueen maaperän puhdistustyöstä on laadittava loppuraportti sekä maaperään puhdistuksen jälkeen jäävien haitta-aineiden pitoisuuksista on tehtävä selvitys. Nämä toimitetaan Hämeen ympäristökeskukselle ja Riihimäen kaupungin ympäristölautakunnalle.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Valtatien vanhan asfalttiaseman maaperä puhdistetaan Riihimäellä”

Jätä kommentti