Ramboll suunnittelee valtatien parantamisen välillä Ylöjärvi–Hämeenkyrö

Ramboll Finland Oy laatii konsulttityönä Tiehallinnon Hämeen tiepiirille alustavan yleissuunnittelun valtatie 3:n parantamiseksi Ylöjärven Soppeenmäen ja Hämeenkyrön Sarkkilan välillä. Suunnittelua ohjaavassa hankeryhmässä ovat mukana myös ympäristö- ja muut viranomaiset sekä alueen kunnat. Samalla käynnistyvät lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja siihen liittyvät tutkimukset. YVA:ssa tarkastellaan valtatie 3:n parantamisvaihtoehtoja ja arvioidaan niiden merkittävimmät vaikutukset.

Ramboll Finland Oy laatii konsulttityönä Tiehallinnon Hämeen tiepiirille alustavan yleissuunnittelun valtatie 3:n parantamiseksi Ylöjärven Soppeenmäen ja Hämeenkyrön Sarkkilan välillä. Suunnittelua ohjaavassa hankeryhmässä ovat mukana myös ympäristö- ja muut viranomaiset sekä alueen kunnat. Samalla käynnistyvät lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja siihen liittyvät tutkimukset. YVA:ssa tarkastellaan valtatie 3:n parantamisvaihtoehtoja ja arvioidaan niiden merkittävimmät vaikutukset.

Valtatie 3 on yksi Suomen tärkeimmistä ja vilkkaimmista päätieyhteyksistä, ja se on osa kansainvälistä Eurooppa- ja TEN-tieverkostoa (E12). Nyt käynnistyvän suunnittelun lähtökohtana on vuonna 2005 valmistunut kehittämissuunnitelma valtatie 3:n parantaminen yhteysvälillä Ylöjärvi-Vaasa, jossa on esitetty kiireellisimmät toimenpiteet valtatien liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantamiseksi.

Yhteysvälillä on isoja puutteita liikenneturvallisuudessa ja sujuvuudessa. Tie on kaikilla liikenneturvallisuuden tunnusluvuilla mitattuna selvästi muita valtateitä vaarallisempi. Liikenteen sujuvuutta heikentävät erityisesti tiheässä olevat maankäyttöliittymät ja tavoitetasoa 100 km/h alhaisemmat nopeusrajoitukset.

Suunnittelun aikana tutkitaan nykyisen valtatien parantamisen lisäksi myös vaihtoehtoisia linjauksia nykyisen tien pohjoispuolella. Uuden valtatielinjauksen pituus on 15-20 kilometriä riippuen vaihtoehdosta. Ylöjärven ohikulkutien aikaisemmissa suunnitteluvaiheissa on tutkittu useampaa linjausvaihtoehtoa. Kehittämissuunnitelmassa 2005 tielinjaukseksi oli esillä kaksi perusvaihtoehtoa.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma valmistuu loka-marraskuussa 2008. Arviointiohjelma on Tiehallinnon suunnitelma siitä, mitä vaihtoehtoja tutkitaan ja miten varsinainen arviointityö esitetään tehtäväksi. Arviointiohjelman ja siitä saadun palautteen perusteella tehdään varsinainen vaikutusarviointi, jonka tulokset esitetään ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Arviointiselostus valmistuu toukokuussa 2009. YVA-menettely päättyy yhteysviranomaisen selostuksesta antamaan lausuntoon syksyllä 2009.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Ramboll suunnittelee valtatien parantamisen välillä Ylöjärvi–Hämeenkyrö”

Jätä kommentti