RT kaipaa lisää tie- ja ratamäärärahoja sekä laajempaa ARA-tuotantoa

Rakennusteollisuus RT ry antaa kritiikkiä valtiovarainministeriön vuoden 2009 talousarvioehdotukselle. RT:n mukaan budjettiehdotuksessa teiden ja ratojen kunnossapitoon esitetyt varat eivät mahdollista liikenneverkostomme korjausvelan kasvun pysäyttämistä. Asuntotuotannon hiljeneminen puolestaan mahdollistaisi talousarviossa ehdotettua laajemman ARA-tuotannon käynnistämisen.

Rakennusteollisuus RT ry antaa kritiikkiä valtiovarainministeriön vuoden 2009 talousarvioehdotukselle. RT:n mukaan budjettiehdotuksessa teiden ja ratojen kunnossapitoon esitetyt varat eivät mahdollista liikenneverkostomme korjausvelan kasvun pysäyttämistä. Asuntotuotannon hiljeneminen puolestaan mahdollistaisi talousarviossa ehdotettua laajemman ARA-tuotannon käynnistämisen.

RT:n mukaan teiden ja ratojen kunnossapitoon käytetään vuosittain vain puolet siitä rahasta, joka tarvittaisiin kompensoimaan verkostojen vuosittainen kuluminen. Tämä tilanne on jatkunut vuosikausia. Budjettiehdotuksessa ollaan kuitenkin osoittamassa liikenneverkkoon vähemmän määrärahoja kuin edellisenä vuotena, vaikka rakentamisessa käytettävien materiaalien hinnat ja sitä kautta rakentamiskustannukset ovat nousseet voimakkaasti viime aikoina.

Seuraavan kymmenen vuoden aikana tieverkon kunnossapitoon olisi RT:n mielestä saatava lisärahoitusta 150 miljoonaa ja rataverkon kunnossapitoon 80 miljoonaa euroa vuodessa. Tällä rahoituksella pahimmat puutteet saataisiin poistetuksi. VM:n vuoden 2009 budjettiesityksessä perustienpitoon ollaan kuitenkin osoittamassa 14 miljoonaa euroa ja perusradanpitoon 25 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Infra-alan suhdannetilanne on RT:n mukaan kääntynyt melko nopeasti ja kasvu on taittumassa. Kuluvan vuoden aikana alalta vapautuu enemmän kapasiteettia kuin käynnistyvissä hankkeissa tarvitaan. Ala on myös investoinut uuteen kapasiteettiin viime vuosina huomattavasti. Siten ensi vuonna olisi kasvavassa määrin tilaa uusille hankkeille ja lykättyjen hankkeiden aikaistaminenkin olisi hyvin perusteltua.

Asuntotuotanto taas on palautumassa pari vuotta jatkuneesta huippuvauhdista selvästi matalammalle tasolle ja lasku kohdistuu vapaarahoitteiseen tuotantoon. Ensi vuoden talousarvioesityksessä varaudutaan siihen, että vapaarahoitteisen tuotannon väheneminen korvautuu valtion tukemalla tuotannolla, mitä RT pitää positiivisena asiana nykyisessä suhdannetilanteessa. RT:n mukaan vapaarahoitteisen asuntotuotannon hiipuminen mahdollistaisi kuitenkin talousarviossa ehdotettua 6 000 ARA-asunnon rakentamista laajemmankin ARA-tuotannon.

RT pitää tärkeänä edellä mainittujen asioiden korjaamista vielä valtion ensi vuoden talousarvioesityksen jatkokäsittelyssä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “RT kaipaa lisää tie- ja ratamäärärahoja sekä laajempaa ARA-tuotantoa”

Jätä kommentti