Tiehallinto: Kustannusten nousu uhkaa perustienpitoa

Tiehallinnon pääjohtaja Jukka Hirvelä on huolissaan teiden ja siltojen kunnosta. Ehdotettu perustienpidon rahoitus ei kata toimialan kustannusten nousua ja vaikeuttaa siksi teiden ja siltojen kunnon ylläpitoa päällystetyllä tieverkolla. Sorateiden kunto sen sijaan paranee puuhuoltoon turvaamiseen suunnatun lisärahoituksen avulla.

Tiehallinnon pääjohtaja Jukka Hirvelä on huolissaan teiden ja siltojen kunnosta. Ehdotettu perustienpidon rahoitus ei kata toimialan kustannusten nousua ja vaikeuttaa siksi teiden ja siltojen kunnon ylläpitoa päällystetyllä tieverkolla. Sorateiden kunto sen sijaan paranee puuhuoltoon turvaamiseen suunnatun lisärahoituksen avulla.

image

Polttoaineiden ja bitumin raju hinnannousu lisää merkittävästi perustienpidon ensi vuoden rahoitustarvetta. Kustannusnousu vaikuttaa sekä teiden rakentamiseen että hoitoon ja ylläpitoon. Teiden ja siltojen kunto uhkaa heikentyä jo ensi vuonna. Tiestön kuntoa heikentää myös ilmaston lämpeneminen, joka edellyttäisi nykyistä parempia ja kestävämpiä päällysteitä ja kattavampaa päällystysohjelmaa.

Tiehallinnon mukaan päällysteiden nykykunnon säilyttämiseksi tulisi päällystää vuosittain vähintään 4 000 kilometriä, mutta tänäkin vuonna päällystysohjelmaa on jouduttu öljytuotteiden hinnannousun vuoksi karsimaan. Kuluvana kesänä päällystetään 3 100 kilometriä tietä.

Tiehallinto katsoo, että Venäjälle suuntautuva rekkaliikenne muodostaa vakavan turvallisuus- ja sujuvuusongelman Kaakkois-Suomen tieliikenteelle. Hirvelän mukaan valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa ei ole riittävästi huomioitu itärajan liikenteen aiheuttamia ongelmia. Lisärahoitusta tarvitaan muun muassa Nuijamaan ja Imatran rajanylityspaikkojen rekkaparkkien ja -kaistojen toteuttamiseen pääteiden varsilla seisovien rekkajonojen purkamiseksi.

Hirvelä korostaa, että tasaisella väyläinvestointien volyymillä saavutetaan edullinen hintataso ja vältetään markkinoiden ylikuumeneminen. Tässä tarkoituksessa vuonna 2011 aloitettavaksi suunnitelluista investointihankkeista olisi taloudellista aikaistaa joitakin, kuten esimerkiksi Kehä III.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Tiehallinto: Kustannusten nousu uhkaa perustienpitoa”

Jätä kommentti