Kokeile kuukausi maksutta

Sponda kirjasi roiman arvonalennuksen Venäjän kiinteistöihinsä alkuvuonna 2009

Sponda kasvatti kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihtoaan 17 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta. Yhtiön nettotuotot kasvoivat saman verran. Vuokrausaste heikkeni vertailujaksoon nähden, mutta viime vuoden loppuun verrattuna lukema parani 0,3 prosenttiyksikköä. Spondan tulos painui kuitenkin selvästi miinukselle, sillä yhtiö teki merkittävät alaskirjaukset sijoituskiinteistöjensä arvoon. Muutoksesta yli puolet kohdistui Venäjän kiinteistöihin.

Sponda kasvatti kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihtoaan 17 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta. Yhtiön nettotuotot kasvoivat saman verran. Vuokrausaste heikkeni vertailujaksoon nähden, mutta viime vuoden loppuun verrattuna lukema parani 0,3 prosenttiyksikköä. Spondan tulos painui kuitenkin selvästi miinukselle, sillä yhtiö teki merkittävät alaskirjaukset sijoituskiinteistöjensä arvoon. Muutoksesta yli puolet kohdistui Venäjän kiinteistöihin.

Sponda-konserni 1-3 2009/1-3 2008

  • Liikevaihto milj. euroa 60,6/51,9
  • Liikevoitto % -128,4/89,6
  • Tulos ennen veroja milj. euroa -96,7/28,1
  • Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos milj. euroa -117,3/12,6
  • Nettovuokratuotot milj. euroa 45,0/38,2
  • Taloudellinen vuokrausaste % 88,8/92,0
  • Omavaraisuusaste % 30/30  
  • Tase milj. euroa 3 048,4/3 009,3
  • Henkilöstö (keskimäärin) 135/133

Sijoituskiinteistöjen negatiivinen arvonmuutos oli Spondan Suomessa sijaitsevissa sijoituskiinteistöissä -54,0 miljoonaa euroa ja Venäjän sijoituskiinteistöissä -63,3 miljoonaa euroa. Koko sijoituskiinteistösalkun osalta käyvän arvon suhteellinen muutos oli -4,0 prosenttia viime vuoden lopun luvuista, mutta Venäjällä arvonalennus oli peräti -24,2 prosenttia salkun arvosta. Kiinteistöjen arvonlasku johtui pääasiassa markkinoiden tuottovaatimusten muutoksesta. Spondan kiinteistösalkun keskimääräinen tuottovaatimus oli Suomessa katsauskauden lopussa 6,84 prosenttia oltuaan prosenttia ja Venäjällä 11,45 prosenttia.

Toimitusjohtaja Kari Inkisen mukaan konsernin taloudellisen vuokrausasteen paraneminen vuoden 2008 lopun tasosta oli vahva osoitus Spondan hyvästä kiinteistökannasta ja markkinaosaamisesta, koska kehitys oli vastoin markkinoiden kehitystä ja odotuksia.

”Alkuvuodesta tilojen vuokrauskysyntä säilyi kohtuullisella tasolla ja ennusteet vuokrausmarkkinoiden nopeasta heikkenemisestä eivät ole vielä toteutuneet”, Inkinen toteaa ja jatkaa ”Jatkoimme suunnitelmien mukaisesti kiinteistöjen myyntejä, ja alkuvuoden 2009 aikana myytiin logistiikkakiinteistöjä yhteensä 38 miljoonalla eurolla. Sponda aikoo edelleen myydä kiinteistöjä taseen vahvistamiseksi.”

Sponda ennakoi nettotuottojensa nousevan kuluvana vuonna suuremmiksi kuin viime vuonna, vaikka yleisesti kiinteistömarkkinoiden vuokratasojen ja vuokrausasteiden odotetaan laskevan. Spondan ennuste perustuu siihen, että viime vuonna vuokratasot nousivat ja yhtiön salkkuun valmistui täyteen vuokrattuja toimisto- ja liiketilakiiinteistöjä. Markkinoiden merkittävien epävarmuustekijöiden vuoksi Sponda ei anna muuta ohjeistusta.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Sponda kirjasi roiman arvonalennuksen Venäjän kiinteistöihinsä alkuvuonna 2009”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat