Kokeile kuukausi maksutta

Avara jakautuu kahtia – Liukun työt päättyvät

Avara Suomi Oy:n hallitus ehdottaa osakkaille yhtiön jakautumista kahdeksi yhtiöksi. Toiseen yhtiöön siirretään Avaran sijoitus- ja toiseen isännöintiliiketoiminta. Jakautumisen ajankohta on vielä avoin, mutta yhtiöiden on tarkoitus aloittaa toimintansa kesään 2010 mennessä. Jakautumisessa Avaran konsernijohtajan tehtävä päättyy, ja konsernijohtaja Perttu Liukku on tänään 1. syyskuuta siirtynyt jakautumiseen liittyviin projektitehtäviin marraskuun loppuun saakka. Yhtiön vt. toimitusjohtajana toimii jakautumisen loppuun saakka konsernin talousjohtaja Hans Sten oman toimensa ohella.

Avara Suomi Oy:n hallitus ehdottaa osakkaille yhtiön jakautumista kahdeksi yhtiöksi. Toiseen yhtiöön siirretään Avaran sijoitus- ja toiseen isännöintiliiketoiminta. Jakautumisen ajankohta on vielä avoin, mutta yhtiöiden on tarkoitus aloittaa toimintansa kesään 2010 mennessä. Jakautumisessa Avaran konsernijohtajan tehtävä päättyy, ja konsernijohtaja Perttu Liukku on tänään 1. syyskuuta siirtynyt jakautumiseen liittyviin projektitehtäviin marraskuun loppuun saakka. Yhtiön vt. toimitusjohtajana toimii jakautumisen loppuun saakka konsernin talousjohtaja Hans Sten oman toimensa ohella.

Kuuntele juttu

image

Jakautumisen tavoitteena on halu vahvistaa sijoitus- ja isännöintiliiketoimintojen tehokkuutta ja kilpailukykyä. Lisäksi pyritään kehittämään kummankin liiketoiminnan asiakkuuksia nykyistä tehokkaammin. Sijoitusyhtiön tavoitteena on kasvaa sekä uusien ostojen että vapaarahoitteisten ja Ara-tuettujen vuokra-asuntojen rakennuttamisen kautta. Isännöintiyhtiö pystyy itsenäisenä paremmin kehittämään toimintojaan ja vastaamaan asiakkaiden uudistuviin tarpeisiin. Sijoitusyhtiön omistukseen tulee noin 8 000 asuntoa ja isännöintiyhtiön hallinnointiin tulee 57 000 asuntoa.

Avaran mukaan nykyisen konsernin eri liiketoimintalohkojen peruselementit poikkeavat suuresti toisistaan, vaikka niillä onkin tiettyä synergiaa keskenään. Asuntosijoittaminen on pääomavaltaista liiketoimintaa, kun puolestaan isännöinnin kilpailukyky muodostuu henkilöstön osaamisesta, hyvästä asiakaspalvelusta ja tehokkuudesta. Avaran rakennuttamistoiminnan roolia linjataan jatkossa sekä asuntosijoittamisen että isännöinnin näkökulmista, ja se määrittyy lähikuukausien kuluessa.

”Uudet erilliset yhtiöt vastaavat paremmin ympäristön haasteisiin, sidosryhmien odotuksiin ja kummallakin toimialalla tapahtuviin muutoksiin”, kommentoi hallituksen puheenjohtaja Ilpo Saarinen ja jatkaa ”Avaran hallitus myös katsoo tulevan mallin antavan paremmat edellytykset tulevien yhtiöiden kasvulle.”

Koska Avara-konsernin henkilöstö on nykyisinkin organisoitunut erillisten liiketoimintojen mukaisesti, ei jakautuminen vaikuta asiakaspalveluun tai niihin liittyviin sopimuksiin.

Jakautumisen seurauksena Avaran nykyinen konsernirakenne purkautuu. Nykyiset omistajat olisivat kummankin uuden yhtiön osakkeenomistajia. Yhtiön hallitus ja johto tekevät jakautumiseen liittyvät tarkemmat suunnitelmat syksyn aikana ja esittävät järjestelyä ylimääräiselle yhtiökokoukselle vielä tämän vuoden aikana. Erillisten yhtiöiden on tarkoitus aloittaa toimintansa tämän jälkeen uudessa muodossaan ensi vuoden kesään mennessä. Kummallekin toimialalle nimetään toimitusjohtaja aloitetun valintaprosessin kuluessa.

Tätä artikkelia on kommentoitu 6 kertaa

6 vastausta artikkeliin “Avara jakautuu kahtia – Liukun työt päättyvät”

 1. Avara-konsernin uho, nousu ja tuho muutamassa vuodessa on hyvä esikerkki siitä, miten ns. yleishyödyllisellä asuntosektorilla pelimiehet ja -naiset saivat (ja saavat edelleenkin) huseerata ilman kontrollia. Alueyhtiöt sulautettiin paria poikkeusta lukuunottamatta asukkaiden selän takana Avara Suomi Oy:öön (ent. YH-Suomi Oy). Johdon väärien visioiden ja strategioiden johdosta tuli kuitenkin taloudellisia ongelmia ja Avara jouduttiin pilkkomaan. Selitystaidon mestarit osaavat kyllä antaa selityksiä. Koulutus ei ole mennyt siltä osin hukkaan.

  Ympäristöministeriö ja ARA olivat (ja ovat edelleen) haluttomia puuttumaan yleishyödyllisten asumisoikeus- ja vuokrayhtiöiden omistusjärjestelyihin. Päinvastoin ARA tarjoaa auliisti apuaan omistusjärjestelyissä, jotta ne saadaan näyttämään laillisilta. Ja asuntoministeri kutsuu selvityshenkilön selittämään asiat parhainpäin, jotta omistusjärjestelyihin kohdistunut ihmettely ja kritiikki saataisiin vaikenemaan. Tästä on hyvänä esimerkkinä AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyt vuosina 2007-2010. Asukkaat ovat kärsijöitä. He maksavat aina kaiken.

 2. Avara Oy:n Internet-sivuilla lähihistoriasta kerrotaan lyhyesti seuraavaa:

  ”2000-luvulle tultaessa rakennuttajayhtiöt alkoivat muodostaa suurempia alueellisia kokonaisuuksia. YH-Suomi sai alkunsa, kun alueyhtiöiden omistama YH-Yhtymä jakautui maantieteellisesti kahteen osaan vuonna 2005. Maaliskuussa 2008 YH-Suomi Oy vaihtoi nimensä Avara Suomi Oy:ksi.”

  ”Alkuvuodesta 2010 Avara Suomi Oy luopui rakennuttamisen liiketoiminnasta ja 31.5.2010 Avara Suomi-konserni jakautui liiketoiminnoittain kahdeksi itsenäiseksi yhtiöksi, joista toiseen sijoitettiin isännöinti ja manageeraus ja toiseen, Avara Asunnot –konserniin, asuntosijoittaminen. Joulukuussa 2010 Avara Asunnot Oy:n nimi muuttui Avara Oy:ksi.”

  Voisiko kukaan tutkija tai tutkiva journalisti selvittää totuuden Avaran lähihistorian tapahtumista, ainakin 2000-luvun puolivälistä nykypäiviin? Yhtiössä ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöissä on tapahtunut niin paljon nimi-, organisaatio- ja omistuspohjan muutoksia, että jo senkin takia ne pitäisi saada yksiin kansiin ihmisten ihmeteltäviksi. Ainakin asukkailla pitäisi olla oikeus ihmetellä.

 3. Rakennuslehti kirjoitti juttunsa syksyllä 2009, mutta ei tiennyt, että Liukun työt päättyvät vain tilapäisesti. Jo syksyllä 2010 hän työllisti itsensä ja siinä sivussa kaverinsa ostamalla tämän kanssa pilkkahintaan enemmistöomistuksen ja määräysvallan yleishyödyllisessä asumisoikeusyhtiössä AVAIN Asumisoikeus Oy:ssä.

  Rakennuslehti kirjoitti ostoksesta 4.11.2010 seuraavaa:

  Liukku on hyvillä mielin omistusjärjestelyistä. ”Nehän ovat aina pitkiä prosesseja. Ostaja ja myyjä löysivät toisensa”, hän sanoo.

  Liukku aikoo ryhtyä rakennuttamaan asuntoja Avain Asumisoikeuden omistuksen turvin. ”Töitä, töitä. Töitähän tässä jokaisen tarvitsee tehdä. Ei mitään sen mystisempää. Avain Asumisoikeuden strategian mukaisesti jatketaan rakennuttamista tai oikeastaan aloitetaan uudestaan rakennuttaminen”, Liukku sanoo.

  Rakennuslehden mukaan kauppa oli yllätys Avaralle. Avaran hallituksen puheenjohtaja Ilpo Saarinen oli tietoinen siitä, että Liukun ja Mäenpään yhtiö oli ostanut Rakentamisen Kehityssäätiöltä enemmistöosuuden Avain Asumisoikeuden osakkeista. ”Kyllähän ratkaisu oli pikkuisen yllättävä”, Saarinen sanoo.

  Rakennuslehden mukaan Avara siirsi Avain Asumisoikeuden enemmistöomistuksen Kehityssäätiöön Liukun aikana, ennen kuin Saarinen tai Avaran nykyjohto tulivat yhtiön toimintaan mukaan. Saarisen mukaan säätiö on elänyt osakkeiden siirtämisen jälkeen omaa elämäänsä. ”En oikeastaan tunne kuviota, sen kanssa on eletty. Mutta toisaalta me ollaan jo ilmoitettu, että se (Avain Asumisoikeus) on meille osakkuusyhtiö eikä sen enempää. Se on edelleen meille osakkuusyhtiö.”

  Saarisen mukaan on mahdollista, että Avara luopuu kokonaan Avain Asumisoikeuden omistuksestaan.

  Näin siis Saarinen Rakennuslehden mukaan viime marraskuussa. Entä nyt, kun Liukku ei valinnut Avaran edustajia AVAIN Asumisoikeus Oy:n hallitukseen 1.4.2011 pidetyssä yhtiökokouksessa? Onko Saarisella ja Avaran toimitusjohtajalla Antti Mäntysellä suunnitelmia myydä oman yhtiönsä 49%:n omistus AVAIN Asumisoikeus Oy:stä Liukulle tai jollekin muulle? Eikös Saarinen sanonut Liukku-kauppojen tultua julkisuuteen, että heille (Liukulle ja Mäenpäälle) ei myydä? Mikä on mieli tänään?

  Meitä Avaimen asukkaita on viime vuosina myyty sinne tänne. Vaikka olemmekin vain irtainta kauppatavaraa, niin haluaisimme tietää tällä kertaa jo etukäteen, keille meidät seuraavaksi kaupataan – ja mihin pilkkahintaan?

  1. Avaran hallituksen puheenjohtaja Ilpo Saarinen

   Onko kellään tietoa, että tutkiiko mikään viranomainen Asuntorakentamisen kehityssäätiön toimintaa vuosina 2007-2010, jolloin ko. säätiö osallistui AVAIN Asumisoikeus Oy:n kauppojen junailuihin?

   Tämäkin säätiö on ollut esillä monissa kirjoituksissa ja kiinnostaa erityisesti AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkaita. ARA ei ainakaan tutki ko. säätiötä, koska se itsekin on osallistunut kauppojen junailuihin. Mikä/kuka olisi oikea (neutraali) viranomainen tutkimaan ko. säätiön toimintaa ja Avaimen kauppoja?

   1. Säätiöiden toimintaa valvoo PRH. En tiedä onko PRH:lla selkärankaa puuttua Liukku kauppoihin, kun eläköitynyt selvitysmies entinen ARA:n hallintoneuvoston jäsen Riitta Rainio on todennut kauppojen laittomuuden, mutta lopputuloksen olevan hyvä. Asuntorakentamisen kehityssäätiön tuki isännöinti akatemialle on olluit huomattava 200 000 €. Missä toimivat ne isännöitsijät, joilla on isännöintiakatemian koulutus.

    1. Avara Isännöintiakatemian koulutuksen vaikuttavuudesta ei voi antaa kovin hyvää arvosanaa. Ainakin meidän kohteessa isännöinti on ollut yhtä ala-arvoista kuin ennenkin, vaikka isännöitsijä kutsuu nykyisin itseään Manageriksi ja tekninen isännöitsijä kutsuu itseään Tekniseksi Manageriksi. Yhtä leväperäistä on toiminta kuin ennenkin. Sovitut asiat jäävät hoitamatta tai hoidetaan vasta lukuisten muistutusten jälkeen. Tekninen Manageri laati teknisestä katselmuksesta asia- ja kirjoitusvirheitä täynnä olevan raportin, panttasi sitä kauan ja sovituista toimenpiteistä ei ole tehty kuin osa jne. Että sellaista on Avara Isännöintiakatemian koulutuksen vaikuttavuus ainakin meidän kokemuksen mukaan! Valvooko ko. koulutusta mikään viranomainen?

     Kannattaisiko Asuntorakentamisen Kehityssäätiöstä tehdä kantelu PRH:lle? Onko kellään kokemusta PRH:sta valvontaviranomaisena?

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat