Rudus pyrkii edistämään työturvallisuutta turvapuistolla

Rakennusmateriaaliyritys Rudus Oy on avannut keskiviikkona 23. syyskuuta Espoon Ämmässuolla rakennusalan työturvallisuuden käytännön harjoituksiin perustuvan turvapuiston. Ruduksen tavoitteena on turvapuiston rakentamisen myötä saavuttaa yhtiön oma ”nolla tapaturmaa, ei kuolemantapauksia” -turvallisuustavoitteensa ja samalla osaltaan auttaa koko rakennusalaa Suomessa pääsemään eroon työtapaturmista ja tapaturmaisista kuolemista.

Rakennusmateriaaliyritys Rudus Oy on avannut keskiviikkona 23. syyskuuta Espoon Ämmässuolla rakennusalan työturvallisuuden käytännön harjoituksiin perustuvan turvapuiston. Ruduksen tavoitteena on turvapuiston rakentamisen myötä saavuttaa yhtiön oma "nolla tapaturmaa, ei kuolemantapauksia" -turvallisuustavoitteensa ja samalla osaltaan auttaa koko rakennusalaa Suomessa pääsemään eroon työtapaturmista ja tapaturmaisista kuolemista.

image

Turvapuiston rakentamisen lähtökohtana oli ”tekemällä oppii”. Siksi Rudus on siirtänyt oppimisympäristön luokkahuoneista ulos harjoitteluradalle. Koulutustapahtumaan kuuluu erottamattomina osina esimiesvalmennus sekä hyviin käytäntöihin perustuvat turvallisuustreenit. Yhtiön entisen betonitehtaan alueella sijaitsevaan turvapuistoon voi sopimuksen mukaan tulla harjoittelemaan Ruduksen oman henkilökunnan lisäksi yhtiön aliurakoitsijoitten, asiakkaitten sekä yhteistyökumppanien henkilökuntaa.

Oppiminen turvapuistossa perustuu rakennusalalla vallitsevien vaarojen välttämiseen. Turvapuistossa oppilaat tekevät asioita oikein. Heille kerrotaan, mitä onnettomuuksia missäkin tilanteessa on sattunut ja miten onnettomuudet ovat vältettävissä. Nämä parhaat käytännöt perustuvat Ruduksen emoyhtiön CRH-konsernin kokemuksiin ja niistä johdettuihin 16 työturvallisuusmääräykseen tapaturmaisten kuolemien estämiseksi. Näitä määräyksiä noudatetaan Rudus-turvapuiston turvatreeneissä.

Rudus-turvapuiston yhteistyökumppaneina ovat Finnsementti Oy, Würth Oy, L&T Oyj, Finncont Oy, Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia, Oy AGA Ab ja Telinekataja Oy.

”Uskon, että harjoittelupäivä turvapuistossa jättää kävijän mieleen lähtemättömän muistijäljen”, Ruduksen toimitusjohtaja Lauri Kivekäs toteaa.

 

Rudus on investoinut miljoonia euroja turvallisuuslaitteisiin

Ruduksessa on tehty pitkään määrätietoista työtä työturvallisuuden parantamiseksi. Kun vielä vuosina 2005 ja 2006 yhtiössä sattui 31 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden, määrä supistui viime vuonna seitsemään. Tänä vuonna Ruduksessa oli elokuun loppuun mennessä sattunut kuusi tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Tälle vuodelle oli asetettu tavoitteeksi päästä enintään viiteen tapaturmaan miljoonaa työtuntia kohden sekä nousta maailmanlaajuisesti toimivan emoyhtiö CRH:n Euroopan yritysten tapaturmatilastojen häntäpäästä.

”Vuonna 2009 Rudus ei Suomessa aivan yllä turvallisuustavoitteeseensa. Merkittävää parannusta vuoden 2005 tapaturmataajuudesta 31 on kuitenkin tapahtunut”, Kivekäs sanoo.

Rudus on investoinut vuosina 2007-2008 noin 5,2 miljoonaa euroa turvallisuutta edistäviin laitteisiin, kaluston suojauksiin, peruutuskameroihin, turvavaljaisiin ja vastaaviin. Koko yhtiön henkilökunta saa tänä vuonna 12 tuntia turvallisuuskoulutusta ja jokainen tapaturma parannustoimenpide-ehdotuksineen käsitellään puhelinkokouksessa toimitusjohtajan johdolla. Ruduksessa on myös neljän henkilön päätoiminen turvallisuustiimi ja turvallisuus on olennainen tekijä kaikissa yhtiön palkkiojärjestelmissä. Laitehankinnat on tehty CRH:n parhaiden käytäntöjen sekä työturvallisuudesta tehtyjen parannusehdotusten mukaisesti.

 

Ruduksen palveluksessa työskentelee Suomessa noin tuhat henkilöä. Yhtiö on kuulunut vuodesta 1999 lähtien irlantilaiseen CRH plc -konserniin. CRH toimii 35 maassa ja sen palveluksessa on 93 500 henkilöä, jotka työskentelevät yli 3 700 toimipisteessä. CRH:ssa vuosina 2001-2008 tapahtuneista tapaturmaisista kuolemista kolmannes aiheutui liikkuvasta työkoneesta ja viidennes putoamisista. Tapaturmien osalta puolestaan yleisin syy oli liukastuminen tai kaatuminen, joka aiheutti 24 prosenttia tapaturmista. Putoava tai lentävä esine aiheutti 17 prosenttia tapaturmista.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rudus pyrkii edistämään työturvallisuutta turvapuistolla”

Jätä kommentti