Kokeile kuukausi maksutta

Tutkimus: Aurinkolämpö alentaa energiankulutusta kaukolämpöön yhdistettynä

Aurinkolämpöjärjestelmien toimivuutta on tutkittu kuluneen kesän ja kevään aikana Helsingin Eko-Viikissä, jossa aurinkolämpöä hyödynnetään yhdeksän kiinteistön käyttöveden lämmittämiseen ja lattialämmitykseen. Havaintojen perusteella aurinkolämpö yhdistettynä kaukolämpöön alentaa energiankulutusta. Käyttöongelmilta ei kuitenkaan vältytty.

Aurinkolämpöjärjestelmien toimivuutta on tutkittu kuluneen kesän ja kevään aikana Helsingin Eko-Viikissä, jossa aurinkolämpöä hyödynnetään yhdeksän kiinteistön käyttöveden lämmittämiseen ja lattialämmitykseen. Havaintojen perusteella aurinkolämpö yhdistettynä kaukolämpöön alentaa energiankulutusta. Käyttöongelmilta ei kuitenkaan vältytty.

Havainnot todentavat, että suurimmat vähennykset energiankulutuksessa saavutetaan kiinteistöissä, joissa aurinkolämpöjärjestelmää on lisäksi täydennetty muilla energiankulutusta vähentävillä keinoilla, kuten passiivisen aurinkolämmön tehostetulla talteenotolla. Yksinkertaisemmat järjestelmät, joissa kerättyä lämpöä käytetään ainoastaan lämpimän veden tuotantoon, toimivat usein paremmin kuin monimutkaisemmat järjestelmät, joissa on vaikeasti ylläpidettäviä ratkaisuja.

”Aurinkoenergian hyödyntämistä sekä lattialämmitykseen että lämpimän veden tuotantoon on syytä harkita huolella, varsinkin kun lattialämmityksen tarve on suurimmillaan talvikuukausina, jolloin  aurinkoenergian saanti on pienimmillään”, havainnot yhteen koonnut diplomityön tekijä Anna Johansson toteaa.

Järjestelmän suunnittelun lisäksi avainasemassa ovat sen huollosta vastaava isännöitsijä ja huoltoyhtiö. On tärkeää, että huoltohenkilökunnalla on kyky analysoida järjestelmien toimintaa sekä huolehtia jatkuvasta seurannasta. Ongelmia kohteissa oli syntynyt muun muassa huoltohenkilökunnan vaihtuessa, jolloin järjestelmien toimintaan liittyvä tieto ei siirtynyt eteenpäin. Seurannan aikana havaittiin myös suunnittelu- ja rakenneongelmia sekä aurinkolämpöpiirin ylikuumentumista. Tutkimus korostaa eri osapuolten, kuten lvi-suunnittelijan ja arkkitehdin yhteistyön tärkeyttä aurinkolämpöjärjestelmän sovittamisessa rakennukseen.

Projektin tavoitteena oli kokemusten analysoiminen ja mahdollisten parannusten löytäminen tulevaisuuden aurinkolämpöprojekteja ajatellen. Havainnot on toimitettu myös kiinteistöjen isännöitsijöiden käyttöön.

Aurinkolämpöjärjestelmät asennettiin Eko-Viikin rakennusvaiheessa jo 2000-luvun alussa osana aluerakentamisprojektia. Viikin projektinjohtaja Heikki Rinteen mukaan projektilla pyrittiin viemään ekologiset periaatteet käytäntöön ja testaamaan niiden toimivuutta todellisissa suunnittelu- ja rakennushankkeissa.

 

”Nyt valmistunut tutkimus täydentää alueesta tehtyä laajaa seurantaa. Se antaa arvokasta tietoa aurinkolämmön hyödyntämisestä kaupunkikiinteistöissä”, Rinne sanoo.

Tutkimuksen toimeksiantaja oli Helsingin kaupunki ja se toteutettiin yhteistyössä Helsingin Energian ja Motivan kanssa.

Tätä artikkelia on kommentoitu 2 kertaa

2 vastausta artikkeliin “Tutkimus: Aurinkolämpö alentaa energiankulutusta kaukolämpöön yhdistettynä”

  1. Aurinkolämmön käyttö varmuudella alentaa kaukolämmön tarvetta. Kuitenkin huolestuttaa se, että Helsingissä on todella paljon kaukolämmön ja sähkön yhteistuotantoa. Jos kaukolämpökuorma pienenee, sähkö tuotetaan sitten jossakin muualla esim. kivihiililauhdevoimalaitoksessa. Tällöin energiaa ei säästy, koska yhteistuotantovoimalaitoksen hyötysuhde on 85-90 % ja kivihiililauhdevoimalaitoksen 35-45 %.

  2. CHP-voimalan sähköntuotantoa voidaan jonkin verran säätää tuottamaan enemmän sähköä(kun väliotot poistetaan)

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat