PVO:lla uusi suunnitelma Kristiinankaupungin edustan merituulivoimapuistosta

Pohjolan Voiman tuulivoimayhtiö PVO-Innopower Oy on jatkanut Kristiinankaupungin edustan merituulivoimapuiston suunnittelua. Haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi on laadittu uusi hankesuunnitelma. Uudessa suunnitelmassa tuulivoimalaitosten enimmäismäärä on vähentynyt 73 laitokseen.

Pohjolan Voiman tuulivoimayhtiö PVO-Innopower Oy on jatkanut Kristiinankaupungin edustan merituulivoimapuiston suunnittelua. Haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi on laadittu uusi hankesuunnitelma. Uudessa suunnitelmassa tuulivoimalaitosten enimmäismäärä on vähentynyt 73 laitokseen.

Keväällä 2008 aloitetun ympäristövaikutusten arvioinnin selvitykset ovat nyt
valmistuneet. Uudessa suunnitelmassa on huomioitu luontoarvot ja maisema entistä paremmin. Maisemallisten vaikutusten vähentämiseksi uudessa suunnitelmassa on poistettu rantaa lähimmäs suunniteltuja tuulivoimalaitoksia alueen pohjois- ja eteläosassa. Sandskäretin-Ljusgrundin edustalle suunnitellusta alueesta on luovuttu kokonaan. Karhusaaren voimalaitoksen pohjoispuolelle, lähelle rantaa suunniteltuja tuulivoimalaitoksia on jätetty pois suunnitelmasta.

Natura-alueen luontoarvoihin kohdistuvien vaikutusten vähentämiseksi suunnitelmista on poistettu lintuluotojen lähelle ja meren pohjan Natura-luontotyyppien kohdalle sijoitettuja tuulivoimalaitoksia. Kauemmas merialueelle sekä Pohjolan Voiman voimalaitosalueelle Karhusaareen on lisätty tuulivoimalaitoksia. Samalla tuulivoimalaitokset on ryhmitelty maisemallisten arvojen kannalta sopivampiin muotoihin. Uudessa suunnitelmassa tuulivoimalaitosten enimmäismäärä on vähentynyt yhdeksällä kappaleella 73 laitokseen.

”Uuden suunnitelman tavoitteena on, että suunnitelmista ei aiheudu merkittäviä haitallisia vaikutuksia ympäristölle eikä Natura-alueen suojeluarvoille. Myös maisemavaikutukset on pyritty huomioimaan aiempaa paremmin”, PVO-Innopowerin toimitusjohtaja Lauri Luopajärvi kertoo.

Ympäristövaikutusten arviointia varten alueella on tehty merenpohjan ja kalaston tutkimuksia, linnuston seurantaa ja melumallinnusta, jonka lisäksi arviointiin on sisältynyt maisema- ja varjostusvaikutusten tutkimusta sekä asukaskysely.

 

Arviointi hankkeen vaikutuksista Natura-alueen luontoarvoihin on tehty osana ympäristövaikutusten arviointia. Arviointityötä on ohjannut viranomaisista koostuva ohjausryhmä, ja arviointien tuloksia on esitelty eri kansalaisjärjestöjen edustajista koostuvalle seurantaryhmälle.

 

Ympäristövaikutusten arviointiselostus jätetään yhteysviranomaiselle eli Länsi-Suomen ympäristökeskukselle joulukuussa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “PVO:lla uusi suunnitelma Kristiinankaupungin edustan merituulivoimapuistosta”

Vastaa