Ympäristöministeriö aikoo muuttaa lakia tuulivoimakaavoituksen edistämiseksi

Ympäristöministeriö aikoo esittää lainmuutosta, jonka tarkoituksena olisi edistää tuulivoimaloiden rakentamista. Asuntoministeri Jan Vapaavuori puhui aiheesta Tuuliatlas-seminaarissa keskiviikkona 25. marraskuuta.

Ympäristöministeriö aikoo esittää lainmuutosta, jonka tarkoituksena olisi edistää tuulivoimaloiden rakentamista. Asuntoministeri Jan Vapaavuori puhui aiheesta Tuuliatlas-seminaarissa keskiviikkona 25. marraskuuta.

Tuulivoimaloiden rakentamista pyritään edistämään laajentamalla yleiskaavan käyttömahdollisuutta siten, että sen perusteella voidaan tietyin edellytyksin suoraan myöntää rakennuslupa tuulivoimalalle. Hallituksen esitys maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi on tarkoitus antaa ensi keväänä. Vuonna 2010 tullaan päivittämään myös tuulivoimarakentamista koskeva ohjeistus.

 

”Maakuntakaavoissa on niin rannikko-, meri- kuin tunturialueilla osoitettu useita tuhansia megawatteja tuulivoimakapasiteettia. Näillä alueilla on myös käynnissä useita tuulivoimahankkeita. Sen sijaan tuulivoimarakentamisen maakuntakaavoitus sisämaassa ei ole tähän asti ollut mahdollista puuttuvien tuulitietojen vuoksi. Tähän asiaan nyt valmistunut Tuuliatlas tuo kauan kaivatun informaation ja mahdollistaa kaavoituksen käynnistymisen”, Vapaavuori sanoi.

Suomen ilmasto- ja energiastrategiassa tuulivoimalle on asetettu kunnianhimoinen 2 000 megawatin tavoite vuoteen 2020 mennessä. Tuulivoimatuotannon lisääminen nykyisestä noin 140 megawatista 2 000 megawattiin kymmenessä vuodessa asettaa kovan haasteen myös kaavoitukselle.

Ympäristöministeriön on tarkoitus edesauttaa maakuntakaavoituksen ripeää etenemistä kohdentamalla tulevina vuosina maakunnan liitoille rahoitusta kaavoitusta varten tarvittaviin selvityksiin.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Ympäristöministeriö aikoo muuttaa lakia tuulivoimakaavoituksen edistämiseksi”

Vastaa