Kehitysvammaisten asumisohjelmaa toteutettava oikein

Peruspalveluministeri Paula Risikko ja asuntoministeri Jan Vapaavuori muistuttavat kuntia kehitysvammaisten asumisohjelman toteuttamisesta. Valtioneuvoston periaatepäätökseen pohjautuvan ohjelman tavoitteena on vähentää laitospaikkoja ja mahdollistaa kehitysvammaisten yksilöllinen asuminen. ”Nyt monilla paikkakunnilla on suunnitteilla jopa 100-paikkaisia asumiskeskittymiä, joissa tarjotaan palveluja erityisryhmille, kuten vanhuksille, päihdekuntoutujille, mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille. Tämäntyyppisten keskittymien syntyminen on vastoin valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoitteita”, ministerit toteavat.

Peruspalveluministeri Paula Risikko ja asuntoministeri Jan Vapaavuori muistuttavat kuntia kehitysvammaisten asumisohjelman toteuttamisesta. Valtioneuvoston periaatepäätökseen pohjautuvan ohjelman tavoitteena on vähentää laitospaikkoja ja mahdollistaa kehitysvammaisten yksilöllinen asuminen. "Nyt monilla paikkakunnilla on suunnitteilla jopa 100-paikkaisia asumiskeskittymiä, joissa tarjotaan palveluja erityisryhmille, kuten vanhuksille, päihdekuntoutujille, mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille. Tämäntyyppisten keskittymien syntyminen on vastoin valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoitteita", ministerit toteavat.

image

Ministerit painottavat, että periaatepäätöksellä halutaan vahvistaa kehitysvammaisten yhdenvertaisuutta asumisessa sekä yhteisössä ja yhteiskunnassa. Laitoshoitoa yksilöllisemmät ja yhteisöllisemmät tuki- ja palvelumuodot vastaavat nykyistä paremmin niin vammaisten henkilöiden, heidän läheistensä kuin henkilökunnankin tarpeisiin. Tähän liittyy asumisen järjestäminen tavallisilla asuinalueilla.

”On hyvin tärkeää, että palveluja järjestävät kunnat kiinnittävät riittävää huomiota asuntojen sekä asumiseen liittyvien palvelujen sisältöön ja laatuun. Asumisratkaisuja on tehtävä vammaisten henkilöiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Kehitysvammaisten asumisen ja palvelujen järjestämisessä on kyse perus- ja ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja itsenäisen elämän turvaamisesta”, ministerit muistuttavat.

Nopeasti muuttuva sosiaalihuollon toimintaympäristö edellyttää myös toimijoiden tarkempaa ohjausta, valvontaa ja näitä tukevien välineiden kehittämistä. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa on tekeillä yhdessä aluehallintovirastojen kanssa ympärivuorokautisten vammaisten asumispalvelujen valvontaohjelma. Siinä luodaan yhtenäiset valvontamittarit kaikkien aluehallintovirastojen käyttöön. Samalla pohditaan vammaisten henkilöiden asumispalvelujen laatusuositusten sitovuuden vahvistamista.

Kuntayhtymät ja kunnat tekevät parhaillaan alueellisia suunnitelmia laitoshoidon vähentämiseksi ja kehitysvammaisten asumisen järjestämiseksi. Niitä hyödynnetään kehitysvammaisten asumisohjelman toimenpiteiden suuntaamisessa. Tällainen on esimerkiksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen Aran erityisryhmien asumisen investointiavustus.

Investointiavustuksen haku avautuu syyskuussa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kehitysvammaisten asumisohjelmaa toteutettava oikein”

Vastaa