GSP Group visioi Mukkulan kartanoalueelle lisärakentamista

Kiinteistö- ja aluekehittämiseen erikoistunut GSP Group Oy on tuottanut Lahden Mukkulan kartanoalueelle kehittämisvision. Siinä Mukkulan kartanosta pihapiireineen suunnitellaan uutta Vanajanlinnaa muistuttavaa vetonaulaa Lahteen. Suunnitelman mukaan Mukkulan kartanokokonaisuus kunnostetaan ja arvokas miljöö säilytetään. Visio tarkoittaisi toteutuessaan myös merkittävää lisärakentamista.

Kiinteistö- ja aluekehittämiseen erikoistunut GSP Group Oy on tuottanut Lahden Mukkulan kartanoalueelle kehittämisvision. Siinä Mukkulan kartanosta pihapiireineen suunnitellaan uutta Vanajanlinnaa muistuttavaa vetonaulaa Lahteen. Suunnitelman mukaan Mukkulan kartanokokonaisuus kunnostetaan ja arvokas miljöö säilytetään. Visio tarkoittaisi toteutuessaan myös merkittävää lisärakentamista.

Lisärakentamista kaavaillaan niin sanotulle Kartanoniemen alueelle. Kaavoitusta ja rakentamista tarvitaan hotelli- ja ravintolatoimintaan sekä sitä tukevaan muuhun loma-asumiseen. Lisäksi niin sanotulle Portin alueelle Ritaniemenkadun varteen esitetään asuntorakennusoikeuden kaavoittamista. Tällä voitaisiin rahoittaa merkittävä osa kunnallistekniikan rakentamisesta ja ympäristön kunnostamisesta.

Sen sijaan suojeltu kartano piharakennuksineen ja pihapiireineen ei ole selvityksessä täydennysrakentamisen kohteena. Sen tehtävänä on tukea alueen muuta toimintaa ravintola- ja majoituspalvelujen osalta. Puisto- ja uimaranta-alueet ovat edelleen kaupunkilaisten avoimessa virkistyskäytössä ja niitä täydennetään hyvin hoidetuilla liikunta-, tapahtuma- ja elämysalueilla. Ritakallion luonnonsuojelualue säilyy koskemattomana. Kartanoniemen alueella nykyisin toimiva leirintäalue joutuu väistymään hankkeen tieltä.

Alueen kehittämisen kohderyhmiä ovat kokous- ja kongressiasiakkaat, kotimaiset ja ulkomaiset vapaa-ajan matkustajat, liikematkustajat sekä kaupunkilaiset vieraineen. Alueen kehittäminen kohentaa myös koko Mukkulan kaupunginosan arvostusta ja palvelutarjontaa. Uusiutuneena Mukkulan kartanon alue palvelisi myös pohjoista kaupunkia monipuolisena virkistys- ja tapahtuma-alueena sekä perhepuistona.

Suunnitelma edellyttää käynnistämisvaiheessa kaupungin panostusta, mutta rakentamisen rahoitus tulee valtaosin yksityisiltä investoijilta.

Kehittämishankkeen taustaa

Syyskesällä 2009 Mukkulan kartanolle asetettu vuokraustavoite mediailmoitteluineen ei tuottanut kestävää ratkaisua rakennusten käytön järjestämiseksi. Sen sijaan toimenpiteet johtivat laajempaan, sekä kartanon että sen ympäristön käsittävään tarkasteluun kaupungin matkailun näkökulmasta. Kevään ja kesän aikana toteutettiin yhteistyössä Lahden kaupungin, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy Lakesin, Vanajanlinna Oy:n ja konsulttina toimineen GSP Group Oy:n kesken selvitystyö, joka visioi Mukkulan kartanoympäristön ja sen järvimaisemien mahdollisuuksia toimia Lahden matkailun vetonaulana tulevaisuudessa.

Kartanon rakennuskanta ei tarjoa riittäviä puitteita menestyvälle majoitus- ja ravintolatoiminnalle, mutta kartanon historia ja ympäristö ovat erinomainen viitekehys houkuttelevalle, taloudellisesti kannattavalle ja Lahden vetovoimaisuutta rakentavalle ratkaisulle. Vanajanlinna Oy:llä on vuosikausien kokemus menestyksekkäästä private-public-yhteistyöstä Hämeenlinnan kaupungin kanssa, millä on luotu yksi tunnetuimmista ja halutuimmista kokous- ja golfhotelleista maassamme. Tätä osaamistaan yritys on halukas tuomaan myös Lahteen.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “GSP Group visioi Mukkulan kartanoalueelle lisärakentamista”

Vastaa