Maankäytön suunnittelun pilottikohde Kirkkonummelle

Kirkkonummella sijaitsevan Sundsberg-Sarvvikin alueen suurimmat maanomistajat, Kirkkonummen kunta ja Tekes ovat käynnistäneet hankkeen, jossa luodaan valtakunnallinen kehitysmalli tulevaisuuden kestävien maankäyttöratkaisujen pohjaksi. Tekes-rahoitteinen Model 2020 -projekti toteutetaan vuosina 2010-2011.

Kirkkonummella sijaitsevan Sundsberg-Sarvvikin alueen suurimmat maanomistajat, Kirkkonummen kunta ja Tekes ovat käynnistäneet hankkeen, jossa luodaan valtakunnallinen kehitysmalli tulevaisuuden kestävien maankäyttöratkaisujen pohjaksi. Tekes-rahoitteinen Model 2020 -projekti toteutetaan vuosina 2010-2011.

Alueen suurimmat maanomistajat ja samalla hankkeen osapuolet ovat EKE-Rakennus Oy, Sarfvik Oy (suurimpana omistajana Sato Oyj) ja YIT Rakennus Oy. Yhtiöt ovat projektin ohjausryhmässä yhdessä Kirkkonummen kunnan kanssa.

Hankkeessa kehitettävä uusi toimintatapa on valtakunnallisesti merkittävä. Sen tavoitteena on kehittää maankäytön suunnittelua avoimella vuorovaikutuksella. Apuna tähän käytetään virtuaalista 3D-mallinnusta ja samalla luodaan uudenlainen tietovarasto kaikille osapuolille tuleviin kaavoitushankkeisiin. Mallia aiotaan hyödyntää jatkossa vastaavissa aluesuunnittelukohteissa niin Suomessa kuin ulkomailla.

”Maankäytönsuunnittelussa ja kaavoituksessa luodaan edellytykset kestävien yhdyskuntien rakentamiselle”, Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelman päällikkö Virpi Mikkonen toteaa ja jatkaa: ”Model 2020 -projekti edistää maankäytön suunnitteluprosessien ja toimintatapojen uudistumista ja tarjoaa ratkaisun kuntien yleisimpään ongelmaan: maankäytön, asumisen, liikenteen ja palveluiden yhteensovittamiseen.”

Projektissa kehitetään mallipohjainen työskentelyalusta, johon ensimmäisessä vaiheessa syötetään tietoa alueen fyysisistä ominaisuuksista ja suunnittelun reunaehdoista. Kun työ etenee, malliin kytketään hankkeen myötä syntyvää tutkimus- ja suunnittelutietoa muun muassa joukkoliikenteen ratkaisuvaihtoehdoista, kaupallisten ja julkisten palveluiden sijoittumisesta sekä asukkaiden asumiseen liittyvistä toiveista. Erityisiä tutkimuskohteita ovat sosiaalisesti kestävän kehityksen uudet ratkaisut, kunta-/kaupunkirakenteen eheyttäminen ja raideliikenteen uudet mahdollisuudet.

Kehittämishankkeen pilottialueena on Kirkkonummella sijaitseva, noin 500 hehtaarin Sundsberg-Sarvvikin alue. Alue on Kirkkonummen kunnan yleiskaavassa osoitettu asumisen, keskustatoimintojen ja toimitilarakentamisen käyttötarkoituksiin. Se sisältää myös merkittäviä virkistysalueita.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Maankäytön suunnittelun pilottikohde Kirkkonummelle”

Vastaa