Marian sairaalan viereen kaavaillaan kerrostaloja Helsingissä

Helsingin Leppäsuolle, Marian sairaalan pohjoispuolelle on suunniteltu asuinkerrostalojen korttelialutta. Noin 1,4 hehtaarin alueelle aiotaan rakentaa 5- ja 7-kerroksiset asuinkerrostalot, joita yhdistää 1-kerroksinen rakennus. Rautatiekadun, Eteläisen Rautatiekadun ja Lapinlahdenkadun rajaaman tontin rakennusoikeus on 6 200 kerrosneliötä. Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi torstaina 4. marraskuuta asemakaavan muutosehdotuksen.

Helsingin Leppäsuolle, Marian sairaalan pohjoispuolelle on suunniteltu asuinkerrostalojen korttelialutta. Noin 1,4 hehtaarin alueelle aiotaan rakentaa 5- ja 7-kerroksiset asuinkerrostalot, joita yhdistää 1-kerroksinen rakennus. Rautatiekadun, Eteläisen Rautatiekadun ja Lapinlahdenkadun rajaaman tontin rakennusoikeus on 6 200 kerrosneliötä. Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi torstaina 4. marraskuuta asemakaavan muutosehdotuksen.

Kiinteistölautakunta on joulukuusta 2004 alkaen varannut tontin Paavo Nurmen Säätiölle vapaarahoitteisten, vanhuksille tarkoitettujen vuokra-asuntojen rakentamista varten. Asemakaavan muutosehdotus on laadittu viitesuunnitelman pohjalta, jonka on laatinut Arkkitehtitoimisto Huttunen-Lipasti-Pakkanen Oy.

Tavoitteena on mahdollistaa korttelin ja Mechelininaukion osan muuttaminen kantakaupunkia täydentäväksi asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Kaavamuutosalue on tällä hetkellä rakentamaton. Alueen rakentamisen arvioidaan alkavan välittömästi asemakaavan saatua lainvoiman. Lopullisesti kaavan hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää kolmikerrosrappausta. Maantasokerrokset tulee varustaa ikkunoilla. Korttelin pysäköintitilat sijoitetaan korttelipihan ja rakennusten alle kahteen tasoon rakennettavaan pysäköintihalliin. Liikenteestä johtuvan meluhaitan ehkäisemiseksi on rakennusten ulkovaipan ääneneristävyyden liikennemelua vastaan oltava Pohjoisen rautatiekadun varrella ja Mechelininkadun suuntaan vähintään 35 dBA. Mahdollisimman usean asunnon tulee suuntautua melulta suojaisamman sisäpihan suuntaan.

Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti noin vuosi sitten Leppäsuon korttelia ja katualuetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi siten, että rakennusten ilme ja pintamateriaalit luovat vahvan kantakaupunkimaisen kokonaisuuden.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Marian sairaalan viereen kaavaillaan kerrostaloja Helsingissä”

Vastaa