JKMM:n energiatehokkain ja halvin ratkaisu voitti Syken toimitalon suunnittelukilpailun

Suomen ympäristökeskuksen uuden päätoimipaikan kansainvälisen suunnittelukilpailun on voittanut ehdotus ”Apila”. Sen tekijöiksi osoittautuivat Arkkitehtitoimisto JKMM Oy ja Ecadi (East China Architectural Design & Research Institute Co., Ltd. Lisäksi työryhmään kuuluivat Loci Maisema-arkkitehdit Oy, Finnmap Consulting Oy sekä Ins. tsto Granlund Oy. Synergiatalon suunnittelukilpailun järjestivät Senaatti-kiinteistöt ja Suomen ympäristökeskus.

Suomen ympäristökeskuksen uuden päätoimipaikan kansainvälisen suunnittelukilpailun on voittanut ehdotus "Apila". Sen tekijöiksi osoittautuivat Arkkitehtitoimisto JKMM Oy ja Ecadi (East China Architectural Design & Research Institute Co., Ltd. Lisäksi työryhmään kuuluivat Loci Maisema-arkkitehdit Oy, Finnmap Consulting Oy sekä Ins. tsto Granlund Oy. Synergiatalon suunnittelukilpailun järjestivät Senaatti-kiinteistöt ja Suomen ympäristökeskus.

Helsingin Viikkiin rakennettavasta toimitalosta on tarkoitus tehdä energia- ja ekotehokkaan rakentamisen suunnannäyttäjä sekä hyvää työympäristöä muodostavan, kustannustehokkaan ja kokonaistaloudellisen toimitilarakentamisen esimerkkikohde.  Tavoitteena on ”lähes nollaenergiarakennus” sekä materiaalitehokkuus eli rakennuksen päämateriaalien vähäinen hiilijalanjälki. Ympäristötavoitteiden lisäksi rakennukselta toivottiin omaleimaisuutta ja ympäristömyönteisyyden kiinnostavaa ilmentämistä.

Voittaneen ehdotuksen tekniset ratkaisut muodostavat erinomaisen kokonaisuuden. Ehdotuksessa oli pienin energiankulutus ja alhaisimmat 30 vuodelle lasketut energiankäytön ja rakennusmateriaalien hiilidioksidipäästöt. Siten suurehkosta ja matalasta rakennusmassastakin on mahdollista saada kustannustehokkaasti hyvin energiatehokas. Paitsi energiatehokkain ”Apila” olikin samalla myös halvin.

Kilpailun tulos osoittaa, että tiukentuvat energiamääräykset on mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti ja nykyisiä rakenteita muuttamalla on mahdollista saada energiatehokkuutta lisää. Kilpailu osoittaa myös, että kiristyvät normit eivät rajoita luovuutta. Ympäristötavoitteet synnyttävät uusia innovaatioita, jotka puolestaan luovat edellytykset aikaamme heijastavalle uudelle, mielenkiintoiselle arkkitehtuurille.

Arvostelupöytäkirjan mukaan voittaneen ehdotuksen erityisenä ansiona on omaleimainen arkkitehtoninen ilmaisu, joka synnyttää alueen kaupunkirakenteeseen ja -kuvaan uuden, käyttäjästään kertovan ja ympäristöarvoja heijastavan lisän. Puurakenteisen rakennuksen tilat on sijoitettu puolilämpimiä sisäpihoja kiertäviin kapeahkoihin rakennusrunkoihin. Katetut, puolilämpimät sisäpihat vähentävät olennaisesti ulkovaipan pinta-alaa ja parantavat energiatehokkuutta. Rakennuksen mitoitus soveltuu hyvin puurakentamiseen ja tarjoaa luonnonvalo-olosuhteiltaan erinomaiset työskentelytilat.

Rakennuskustannukset 50 miljoonaa

Synergiatalolle on varattu Viikin Tiedepuistoon näkyvä paikka Tilanhoitajankaaren ja Mustialankadun risteykseen, joka avautuu Viikin laajaan peltomaisemaan. Rakennukseen on kaavailtu työtilat noin 625 henkilölle. Hankkeen laajuus on noin 12 855 neliömetriä, josta noin 20 prosenttia on laboratoriotiloja. Rakennuskustannusten arvonlisäveroton budjetti on 50 miljoonaa euroa. Synergiatalon suunnittelu ja rakentaminen on tarkoitus ajoittaa siten, että rakennus olisi valmis syksyllä 2013.

Kilpailu järjestettiin kutsukilpailuna yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto Safa ry:n ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n kanssa. Suunnittelukilpailuun kutsuttiin kolme suomalaista ja kolme ulkomaalaista työryhmää. Arkkitehtien lisäksi työryhmät sisälsivät erikoissuunnittelijoita sekä ekologisesti kestävän rakentamisen asiantuntijoita.

Kilpailuun osallistuivat seuraavat arkkitehtitoimistot suunnitteluryhmineen:

  • Arkkitehdit NRT Oy (Suomi)
  • Arkkitehtitoimisto JKMM Oy (Suomi)
  • Bucholz McEvoy Architects (Irlanti)
  • Foster + Partners (Englanti)
  • Helin & Co (Suomi)
  • MDRDV (Hollanti)

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “JKMM:n energiatehokkain ja halvin ratkaisu voitti Syken toimitalon suunnittelukilpailun”

Vastaa