Kuopio etsii tontinluovutuskilpailulla toteuttajaa uudelle asuinalueelle

Kuopion kaupunki on käynnistänyt tontinluovutuskilpailun asuinalueen toteuttamisesta Puijonlaakson etelärinteeseen. Kilpailualue sijoittuu Puijonlaakson kaupunginosaan Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Itä-Suomen yliopiston välittömään läheisyyteen. Etäisyys Kuopion keskustaan on noin 2 kilometriä. Nykyisen asemakaavan mukaan kilpailukohde on yleisten rakennusten korttelialuetta, mutta sen käyttötarkoitus muutetaan asuinkäyttöön.

Kuopion kaupunki on käynnistänyt tontinluovutuskilpailun asuinalueen toteuttamisesta Puijonlaakson etelärinteeseen. Kilpailualue sijoittuu Puijonlaakson kaupunginosaan Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Itä-Suomen yliopiston välittömään läheisyyteen. Etäisyys Kuopion keskustaan on noin 2 kilometriä. Nykyisen asemakaavan mukaan kilpailukohde on yleisten rakennusten korttelialuetta, mutta sen käyttötarkoitus muutetaan asuinkäyttöön.

Tontinluovutuskilpailu järjestetään kutsukilpailuna, johon on kutsuttu YIT Rakennus Oy, Skanska Talonrakennus Oy, Lujatalo Oy, NCC Rakennus Oy sekä Lemminkäinen Talo Oy Itä- ja Pohjois-Suomi. Kuopion kaupungin mukaan kilpailuun voivat kuitenkin ilmoittautua kutsuttujen lisäksi muutkin rakentajat ja rakennuttajat.

Suunnittelukilpailulla on tarkoitus varmistaa rakennusten ja siihen liittyvien ulkotilojen kaupunkikuvallinen taso ja toimivuus. Toteuttajat valitaan ehdotusten laatuarvioinnin perusteella. Kilpailutehtävänä on suunnitella kortteliin korkeatasoista kerros- ja mahdollisesti myös rivitaloasumista. Tavoitteena on, että toteutettavat ratkaisut edustavat arkkitehtuuriltaan ja teknisiltä ratkaisuiltaan sekä liikennejärjestelyiltään uutta luovaa ja korkeatasoista rakentamista.

Kilpailualuetta voidaan tarkastella yli nykyisen voimassaolevan korttelin rajauksen. Kilpailun tulosten perusteella valitaan tontinvaraajat, jotka rakentavat ja/tai rakennuttavat alueelle asuntoja kilpailun voittajaehdotuksen mukaisesti.

Alueen asemakaavoitus käynnistetään kilpailun ratkettua ja asemakaava valmistellaan voittaneen kilpailuehdotuksen pohjalta. Kolme kilpailussa parhaiten menestynyttä osallistujaa voivat varata alueelta tontteja asemakaavan voimaantulon jälkeen.

Kilpailun suunnitteluehdotukset on toimitettava Kuopion kaupungille viimeistään 18. maaliskuuta. Kilpailu pyritään ratkaisemaan viimeistään huhtikuussa 2011.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kuopio etsii tontinluovutuskilpailulla toteuttajaa uudelle asuinalueelle”

Vastaa