Kokeile kuukausi maksutta

Vapaavuori haluaa estää jatkossa uudet liukku-kaupat

Asuntoministeri Jan Vapaavuori teettää selvityksen siitä, voitaisiinko yleishyödyllisten, erityisesti asumisoikeusasuntojen omistuksen siirtyminen yksityishenkilöiden käsiin jatkossa estää. Asian taustalla on Avain Asumisoikeus Oy:n omistusta koskeneet tapahtumat, jossa Perttu Liukku ja Kari Mäenpää ostivat pikkurahalla määräysvallan tuhansien asuntojen yhtiöstä.

Asuntoministeri Jan Vapaavuori teettää selvityksen siitä, voitaisiinko yleishyödyllisten, erityisesti asumisoikeusasuntojen omistuksen siirtyminen yksityishenkilöiden käsiin jatkossa estää. Asian taustalla on Avain Asumisoikeus Oy:n omistusta koskeneet tapahtumat, jossa Perttu Liukku ja Kari Mäenpää ostivat pikkurahalla määräysvallan tuhansien asuntojen yhtiöstä.

image

Vapaavuori lupasi selvityksen teettämisen ympäristövaliokunnalle, jonka kuultavana hän oli Avain Asumisoikeuden osakekauppojen takia. Vapaavuori arvioi, että lainsäädäntöä luotaessa ei pidetty tämän kaltaisia tilanteita mahdollisina. Vaikka asuntoja koskevat rajoitukset ovat voimassa omistajasta riippumatta, lainsäätäjän tarkoitus ei ollut, että toimintaa pyörittää yksityishenkilö.

Muodollisesta laillisuudestaan huolimatta Avain Asumisoikeuden tapahtumat saattavat aiheuttaa Vapaavuoren mukaan ylimääräistä  hämmennystä. ”Ja jos tämä on omiaan vähentämään julkista luottamusta järjestelmää kohtaan, niin silloin meidän pitää tottakai pohtia, pitäisikö tämän tyyppiset tilanteet jatkossa estää.”

Laiton kauppa?

Avain Asumisoikeuden osakkeilla tehty ensimmäinen osakekauppa saattaa olla lainvastainen. Vuoden 2007 lopussa Avara Asunnot Oy (aikaisempi YH Asunnot Oy) myi 51 prosenttia asumisoikeusyhtiön osakkeista Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle. Arasta on selitetty, että tämä kauppa mitätöityi lain nojalla automaattisesti, koska ostaja ei täyttänyt lain kriteereitä eikä Ara siksi hyväksynyt ostajaa. Kaupan mitätöitymisen sijasta Kehityssäätiö kuitenkin myi ostamansa Avain Asumisoikeuden osakkeet edelleen omistukseensa hankkimalleen väliyhtiölle, Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:lle.

Vaikka Ara kertoo ensimmäisen osakekaupan mitätöityneen, se oli jopa vaikuttamassa osakkeilla tehtyyn jatkokauppaan. Sen sijaan että osakkeet olisivat palautuneet takaisin Avaraan, Aran ja Avaran edustajien tapaamisessa sovittiin, että osakkeet myydään eteenpäin sitä varten hankittavaan väliyhtiöön. Sen Ara voisi hyväksyä yleishyödylliseksi yhtiöksi. Aran puolelta asiasta neuvotteli Martti Polvinen, joka oli aiemmin Liukun aikaan johtajana Avarassa.

Asiapapereiden mukaan kaupat tehtiin Aran ja Avaran sopimalla tavalla. Avain Asumisoikeus Oy:n osakkeet myytiin Kehityssäätiöstä eteenpäin Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:öön ja Ara hyväksyi tämän väliyhtiön yleishyödylliseksi yhtiöksi. Ara myös hyväksyi väliyhtiön asumisoikeusyhtiön osakkeiden kelvolliseksi ostajaksi ikään kuin osakkeet olisi myyty suoraan Avarasta väliyhtiöön. Todellisuudessa Avara ei voinut enää myydä Avain Asumisoikeuden osakkeita, koska se oli myynyt osakkeet Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle jo edellisen vuoden lopussa.

Ministeriä ei informoitu

Vapaavuoren mukaan Aran toiminnasta ei voi antaa kaikkia tyylipisteitä. ”Vuosittaisissa tulosohjausneuvotteluissa käydään läpi vuosien varrella sattuneita asioita ja mitä niistä on opittavaa Tässä ei ole Aran kannalta sen tyyppisestä rikkeestä kysymys, että tätä pitäisi ryhtyä erikseen syynäämään”, Vapaavuori sanoo.

”Aran valvonta ei kohdistu kauppoihin vaan lopputulokseen. Aran yleishyödyllisyysvalvonnan tulokulmasta on olennaisinta lopputulos eli se, että rajoituksen alaisten yhteisöjen osakkeita on vain asianmukaisilla tahoilla. Ja tämä on tilanne tällä hetkellä.”

Tiettävästi Vapaavuori on kiukkuinen siitä, ettei Ara informoinut häntä Avain Asumisoikeuden määräysvallan myynnistä Liukulle ja Mäenpäälle.
Ympäristöministeriön lakimiehet eivät pysty vielä ottamaan kantaa siihen, mitä Avain Asumisoikeus Oy:n mahdollisesti laittomasta välivaiheen kaupasta voisi seurata.

Tausta

Avarasta lähtöpassit saanut entinen toimitusjohtaja Perttu Liukku osti yhtiökumppaninsa Kari Mäenpään kanssa 51 prosenttia Avain Asumisoikeus Oy:n osakkeista. Noin 5 300 asunnon yhtiön määräysvalta maksoi noin 160 000 euroa.

Ara ei voinut puuttua kauppaan, koska se koski asumisoikeusyhtiön osakkeet omistaneen väliyhtiön osakkeita. Uusien tietojen valossa Ara oli itse sopimassa väliyhtiömenettelystä.

Aran tiedot ensimmäisen osakekaupan mitätöitymisestä johtivat Patentti- ja rekisterihallituksen selvityspyyntöön Asuntorakentamisen kehityssäätiölle. Se koski tilinpäätösasiakirjojen tietoja kaupoista, joita ei Aran mukaan tapahtunut. Nyt näyttää, että kaupat tehtiin asiapapereiden mukaan.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Vapaavuori haluaa estää jatkossa uudet liukku-kaupat”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat