RT: ”Valmisteilla olevat rakennusten palomääräykset vaativat jatkoselvityksiä”

Ympäristöministeriön asetusehdotus rakennusten paloturvallisuudesta oli helmikuussa lausunnolla. Ministeriön pyrkimyksenä on ollut saada uudet määräykset vahvistetuksi jo huhtikuussa. Rakennusteollisuus RT ry on antanut ehdotuksesta lausunnon, jossa todetaan sen olevan vielä selvästi keskeneräinen ja ilmaistaan huoli paloturvallisuuden toteutumisesta.

Ympäristöministeriön asetusehdotus rakennusten paloturvallisuudesta oli helmikuussa lausunnolla. Ministeriön pyrkimyksenä on ollut saada uudet määräykset vahvistetuksi jo huhtikuussa. Rakennusteollisuus RT ry on antanut ehdotuksesta lausunnon, jossa todetaan sen olevan vielä selvästi keskeneräinen ja ilmaistaan huoli paloturvallisuuden toteutumisesta.

”Ehdotettujen määräysten mukaan olisi mahdollista rakentaa 3-8-kerroksisia puukerrostaloja, joiden paloturvallisuutta ei ole riittävästi varmistettu. Tällaista riskinottoa emme voi hyväksyä, vaan pidämme välttämättömänä määräysten valmistelutyön jatkamista”, johtaja Antti Koponen Rakennusteollisuus RT ry:stä sanoo.

Tulevat palomääräykset perustuvat puurakentamisen asemaa rakentamismääräyksissä selvittäneen työryhmän joulukuussa valmistuneeseen loppuraporttiin. Raportissa todettiin useita yksityiskohtia, joita esitettiin vielä jatkoselvitettäväksi. Työryhmään osallistuneen Koposen mielestä nyt lausunnolla olevaa osaa E1 tarkasteltaessa saa sen käsityksen, ettei käytettävissä ollut aika lausuntoehdotuksen valmistelulle ole riittänyt puutteellisten yksityiskohtien varmistamiseen. Esimerkiksi palokuormien laskentaperusteet edellyttävät vielä tarkempia selvityksiä.

”Ehdotuksessa palokuorma määritetään tilan käyttötavan perusteella. Asuinrakennuksessa huoneiston palokuorman voitaisiin määräysten mukaan aina olettaa olevan korkeintaan 600 MJ/m2, vaikka todellisuudessa palavaa materiaalia saattaa olla huomattavasti tätä enemmän. Tällöin rakennuksen palonsuojaus ei tulipalon sattuessa välttämättä riittäisi vaan rakennus voisi pahimmillaan romahtaa palon seurauksena. Rakennusten palokuorman laskemiselle tarvitaan tarkemmat säännöt, jolloin esimerkiksi lattia- ja kattomateriaalien valinnassa osattaisiin ottaa huomioon niissä oleva palava materiaali”, Koponen valottaa.

Ehdotuksesta ei Koposen mukaan selviä, miten varmistetaan, että kantavan rungon palosuojaverhouksen kiinnitys toimii palon aikana. Kiinnityksen tulee pitää levyt paikoillaan ja estää saumoja aukeamasta vaikka puurakenne eläisi palon vaikutuksesta. Samoin esimerkiksi vaatimukset erilaisten paloteknisten ratkaisujen, kuten suojaverhousten ja läpivientien palokatkojen tuotehyväksyntämenettelyistä puuttuvat ehdotuksesta.

Koponen on huolissaan myös siitä, että asiaa selvittäneessä työryhmässä ei ollut mukana yhtään pelastuslaitoksen asiantuntijaa. Lisäselvityksiä tarvitaan palomääräysten muutosten vaikutuksista sammutus- ja pelastustehtävien järjestämiseen tulipaloissa. Etenkin Englannissa on sattunut useita tuhoisia rakentamisen aikaisia ja myös valmiiden puukerrostalojen tulipaloja, joista saatuja kokemuksia pitäisi meilläkin hyödyntää.

Tätä artikkelia on kommentoitu 5 kertaa

5 vastausta artikkeliin “RT: ”Valmisteilla olevat rakennusten palomääräykset vaativat jatkoselvityksiä””

 1. Puu sopii moneen paikkaan vaikka saunan lauteeksi ja pesään, mutta onko puurakentajien pakko pyrkiä matkimaan betonirakentajia palomääräyksiä peukaloimalla ja tavoitella sprinklaukseen tukeutuvien monikerroksisten puukerrostalojen rakentamista, kun pienimittakaavainen ihmis- ja maanläheinen asuntorakentaminen sekä veistokselliset pienet ja isot kohteet, missä puu jää näkyviin, on puulle paljon luontaisempaa.

  Tosiasiat eri materiaalien kohdalla on aina hyväksyttävä, puu mm. elää, lahoaa ja palaa. Mitä korkeampia puukerrostaloja rakennetaan, sitä vaikeampaa rakennusvaiheessa on myös painiskelu sääolosuhteiden kanssa. Levyrakenteiset kevyehköt seinät ja välipohjat ovat lisäksi ongelmallisia toteuttaa laadukkaasti. Jokaista materiaalia niin betonia, tiiltä, terästä kuin puuta pitää käyttää siellä, mihin sen ominaisuudet parhaiten soveltuvat.

  Monikerrosrakentamisessa ei pidä pelehtiä asukkaiden saati pelastushenkilöstön turvallisuudella. Arvostetuissa satavuotiaissa tiilikerrostaloissakin puuvälipohjat ovat talon haavoittuvin kohta palotilanteessa, eikä sitä tosiasiaa uudetkaan puuvälipohjien rakennustavat muuksi muuta. Kotelorakenteet ovat palotilanteessa hankalia ja hiiltyneen puurungon jäännösarvo on kehno. Asunnon ostajalle monikerroksinen puukerrostalo on huono sijoituskohde.

  1. Spirinklaukseen perustuva palosuojaus ei toimi loppuun asti puurakenteisessa kerrostalossa. Kun sen vedentulon lopettaa vasta palokunta ehtiessään paikalle. Palo saatetaan saada rajoitetuksi mutta asukkaiden kannalta on sama palaako rakennus vai homehtuuko se kastuneiden piilossa eritekerroksien peitossa olevien rakenteiden osalta. Kun vesikattoakaan ei saada useinkaan vesitiiviiksi saati sitten asunnon seinä- ja lattiarakenteita joissa on tuhansia rakoja tai läpimenoja.

 2. Vaikka asunto olisi rakennettu täysin palamattomasta materiaalista seinineen, lattioineen sekä kattoineen ja sisutettu yhdellä sohvakalustolla vieressä lattialla karvanalle, niin nallen syttyessä palamaan on asukkaalla alle minuutti aikaa poistua asunnosta hengissä. Kyselkää kokeesta tehtyä filmiä VTT:ltä.

  Jotkut tahot nyt eivät vaan yksinkertaisesti halua, että puu rakennusmateriaalina saataisiin edes lähes tasavertaiseen asemaan muiden rakennusmateriaalien rinnalle.

  Se, onko Suomessa mitään järkeä yleensäkään rakentaa kerrostaloja muualla kuin suurimmissa kaupungeissa, onkin sitten toinen juttu.

 3. Kun tuo karvanalle syttyy tuleen puukerrostalossa, polttaa se parisenkymmentä isoäitiä roviolla yläkerroksissa.

  Tämäkö on sitä ”tasavertaista asemaa” puutaloille? Saako tosiaankin puurakentamisen edistämisen varjolla riskeerata todellisesti ihmisten henkiä?

Vastaa käyttäjälle emeritus rakentaja Peruuta vastaus