Kokeile kuukausi maksutta

SRV, Stora Enso ja Att suunnittelevat 28000 neliön puurakennushanketta Helsinkiin

Helsingin Jätkäsaareen kaavaillaan todella laajamittaista puurakentamiskohdetta. Stora Enso ja SRV ovat yhdessä jättäneet Helsingin kaupungin kiinteistölautakunnalle ehdotuksen tontin varaamisesta yhtiöiden käyttöön toimisto-, hotelli- ja liikerakentamista varten. Helsingin Asuntotuotantotoimisto puolestaan kaavailee samalle alueelle laajaa asuinrakentamista. Yhteensä alueelle nousisi noin 28 000 kerrosneliötä puurakentamista. Ensimmäisten rakennusten arvioidaan valmistuvan vuonna 2013.

Helsingin Jätkäsaareen kaavaillaan todella laajamittaista puurakentamiskohdetta. Stora Enso ja SRV ovat yhdessä jättäneet Helsingin kaupungin kiinteistölautakunnalle ehdotuksen tontin varaamisesta yhtiöiden käyttöön toimisto-, hotelli- ja liikerakentamista varten. Helsingin Asuntotuotantotoimisto puolestaan kaavailee samalle alueelle laajaa asuinrakentamista. Yhteensä alueelle nousisi noin 28 000 kerrosneliötä puurakentamista. Ensimmäisten rakennusten arvioidaan valmistuvan vuonna 2013.

Kuuntele juttu

Kiinteistölautakunnan esitysluonnoksessa todetaan, että hankkeiden toteutuminen edistää uuden Jätkäsaaren alueen imagoa ja rakentumista. Hankkeet ovat myös kaupungin elinkeinopoliittisten tavoitteiden mukaisia ja pyrkivät lisäämään puurakentamisen arvostusta Suomessa ja maailmalla.

Alueelle pyritään löytämään kutsukilpailun kautta korkeatasoinen, kansainvälisesti kiinnostava ja edistyksellinen suunnitelma. Suunnittelukilpailulla pyritään osaltaan edistämään puurakentamisen suunnitteluosaamista Suomessa.

Varausalueelle toteutettavien rakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota energiatehokkuutta parantaviin ratkaisuihin. Rakennusten tulee täyttää A-energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset ellei kiinteistölautakunta erittäin painavasta varauksensaajasta riippumattomasta syystä toisin päätä.

Puurakentamisen kehittämiskeskus

SRV ja Stora Enso ovat nimenneet oman hankkeensa Wood Cityksi. Yhtiöiden toimisto-, hotelli- ja liikerakentamista käsittävä varaus on laajuudeltaan yhteensä enintään noin 20 000 kerrosneliötä. Rakennuksissa on tarkoitus hyödyntää Stora Enson uutta puupohjaista kerrostalorakentamisen Urban MultiStorey -konseptia.

Stora Enso tutkii omien toimintojensa mahdollista sijoittamista kohteeseen. Stora Enson mahdollisten toimintojen lisäksi toteuttaviin toimistotiloihin on tarkoitus sijoittaa myös muiden puurakentamiseen liittyvien yritysten, suunnittelutoimistojen sekä tutkimus- ja koulutuslaitosten kehittämis- ja tutkimusyksiköiden toimintoja. Tarkoituksena on muodostaa kohteesta pysyvä puurakentamisen kehittämiskeskus, suomalaisen puurakentamisen pysyvä lippulaiva.

”Puurakentaminen lisääntyy Suomessa ja olemme kiinnostuneet tuomaan oman osaamisemme tähän hankkeeseen. Jätkäsaaren kohteessa on rakennettavina Suomen ensimmäiset korkeat puuelementtirakennukset, jotka osoittavat toimialan kehityssuuntaa tulevaisuuteen. Tämä palvelee erinomaisesti myös kestävän kehityksen tavoitteitamme”, SRV:n varatoimitusjohtaja Timo Nieminen sanoo.

Rakentamisessa käytettävä Stora Enson Urban MultiStorey -konsepti perustuu CLT-elementteihin, jonka lisäksi kokonaisratkaisussa hyödynnetään muun muassa pilari-palkkiratkaisua ja erilaisia ulko- sekä sisäverhoustuotteita.

”Wood City -hanke tarjoaisi meille loistavan mahdollisuuden kehittää konseptiamme myös toimistorakentamiseen yhteistyössä SRV:n kanssa. Massiivisiin CLT-levyihin perustuva ratkaisumme mahdollistaa esimerkiksi toimistorakentamisessa usein suositut laajat lasipinnat, avoimet, muunneltavat sisätilat ja muun muassa talotekniikan sijoittamisen osin elementtien sisään”, Stora Enson Puutuotteet-liiketoiminta-alueen johtaja Hannu Kasurinen toteaa.

Asuntoja 8 000 neliötä

Asuntotuotantotoimiston asuinrakennusoikeutta koskeva varaus on laajuudeltaan noin 8 000 kerrosneliötä. Asuinrakennusoikeudesta noin 50 prosenttia on toteutettava vapaarahoitteisena omistusasuntotuotantona hitas I -ehdoin tai muuna niin sanottuna välimuodon tuotantona ja noin 50 prosenttia valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona.

Att:n varauksen osalta alueen suunnittelukilpailu keskittyisi pääasiassa kaavalliseen suunnitteluun (esim. asuinrakennusoikeuden massoittelu ja asuinrakennusten liittyminen muuhun korttelirakenteeseen), koska Att:n kohteen rakennustekniset ratkaisut ja puurakentamisen tekniikat voidaan ratkaista vasta toteutussuunnittelu- ja urakkakilpailuvaiheessa.

Toteutumattoman Marriottin hotellin tilalle

Nyt puurakentamiseen kaavaillulla alueella on voimassa oleva asemakaava. Kortteli oli varattuna vuoden 2010 loppuun saakka suuren Marriott-hotellihankkeen suunnittelua varten. Varauksensaaja on kuitenkin sittemmin luopunut hankkeesta. Kaupunki omistaa kokonaan varattavaksi esitettävät tontit.

Suunniteltujen hankkeiden toteuttaminen edellyttää nykyisen hotellirakentamista varten laaditun asemakaavan muuttamista. Helsingin kiinteistölautakunta käsittelee tonttien varaamista SRV:lle, Stora Ensolle ja Att:lle torstaina 6. lokakuuta. Vaadittavasta asemakaavan muutoksesta päättää aikanaan lopullisesti kaupunginvaltuusto.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “SRV, Stora Enso ja Att suunnittelevat 28000 neliön puurakennushanketta Helsinkiin”

  1. Onnea Storalle, SRV:lle ja ATT:lle yritykseen. Suomeen ei liene vielä rakennettu mitään merkittävää CLT:stä, joten on kohtuullisen rohkea avaus tehdä heti kärkeen 28.000 m2 kohde meren rantaan. Mietityttää kylläkin hieman Suomen kansallinen intressi tässä puurakentamisessa. CLT tehdään Itävallassa ja maksaa noin 500 € motti + rahti. Lisätään siis työllisyyttä ja kansantuotetta Itävallassa.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat