Kokeile kuukausi maksutta

Espoon Tapiolaan kaavaillaan puukerrostaloaluetta

Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on maanantaina 14. toukokuuta pitämässään kokouksessa varannut Tapiolan Tuuliniitystä alueen Asuntosäätiölle ja Metsäliitto Osuuskunnalle asuinkerrostaloalueen suunnittelua varten. Elokuun 2013 loppuun asti kestävänä varausaikana Asuntosäätiön ja Metsäliiton tulee järjestää Tapiolan tenniskeskuksen vieressä sijaitsevalla alueella puurakentamisen mahdollistava maankäytön ideakilpailu yhdessä kaupungin kanssa.

Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on maanantaina 14. toukokuuta pitämässään kokouksessa varannut Tapiolan Tuuliniitystä alueen Asuntosäätiölle ja Metsäliitto Osuuskunnalle asuinkerrostaloalueen suunnittelua varten. Elokuun 2013 loppuun asti kestävänä varausaikana Asuntosäätiön ja Metsäliiton tulee järjestää Tapiolan tenniskeskuksen vieressä sijaitsevalla alueella puurakentamisen mahdollistava maankäytön ideakilpailu yhdessä kaupungin kanssa.

Alueen suunnittelussa on luotava edellytykset monipuoliselle asuntotuotannolle. Tavoitteena on rakennuttaa omistusasuntojen lisäksi asumisoikeus-, vuokra- ja opiskelija-asuntoja, erityisesti lapsiperheille. Myös kaupungin Elä ja Asu -seniorikeskuksen sijoittamista alueelle tutkitaan. Varausehdoissa edellytetään myös sitä, että Tuuliniityn alue suunnitellaan pitkällä tähtäimellä Tapiolan keskukseen liittyväksi asuinalueeksi.

Asuntosäätiö ja Metsäliitto ovat velvollisia laatimaan hankkeen ja kaavoituksen edellyttämät maankäyttö-, ympäristö-, liikenne-, kunnallistekniikka- ja muut suunnitelmat yhteistyössä Tapiola-projektin, kaupunkisuunnittelukeskuksen, teknisen keskuksen ja tonttiyksikön kanssa. Tontin jatkovarauksesta tai luovutuksesta päätetään erikseen kilpailun ja suunnitelmien jälkeen.

Hanke eroaa vastaavista puurakentamishankkeista siten, että kehitystyössä olisi alusta lähtien Asuntosäätiö hankkeen rakennuttajana ja Metsäliiton Puutuoteteollisuus puutuotetoimittajana. Asuntosäätiö haluaa kehittää uusia asumisratkaisuja ja Finnforest uusia runkoratkaisuja. Hakijan tarkoituksena on tehdä puukerrostalohankkeessa yhteistyötä myös Aalto-yliopiston kanssa. Hankkeen myötä Tapiola voisi profiloitua edelläkävijäksi puurakentamisen edistämisessä.

Espoonkartanon alueen kaavoitusta kiirehditään

Lisäksi kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa kiirehtimään Kehä III:n pohjoispuolella Kauklahden kohdalla Espoonkartanon alueeseen kuuluvan Mynttilän osa-alueen asemakaavoitusta. Asemakaavaehdotuksen tulisi olla hyväksyttävissä nähtäville vuoden 2012 loppuun mennessä.

Espoonkartanon suunnittelussa, toteutuksessa ja markkinoinnissa tulee korostaa alueen monipuolista ja valtakunnallisesti merkittävää kulttuurimaisemaa, rakentamisen sopivaa mittakaavaa ja ajallisia historiallisia kerrostumia sekä hyviä liikenneyhteyksiä. Alueen rakennusten värityksessä ja ulkomuodossa tulee huomioida alueen historia ja Espoonkartanon kokonaisuus.

Kaavoituksen työohjelmassa koko alueen rakennusoikeus on noin 120 000 neliökilometriä eli valmiilla alueella asuisi noin 2 400 uutta asukasta.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Espoon Tapiolaan kaavaillaan puukerrostaloaluetta”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat