Yliopistokiinteistöt saivat toimintamallin sisäilmaongelmien käsittelemiseen

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle ja eri yliopistojen tilapalveluille on valmistunut toimintamalli sisäilmaongelmien käsittelemistä ja hallitsemista varten. Malli antaa ohjeet sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn sekä asiantuntijapalveluiden hankkimiseen. Sisäilmaongelman käsittelyssä on jatkossa kolme vaihetta: sähköinen haittailmoitusmenettely, perusselvitys ja tarvittaessa sisäympäristötutkimus.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle ja eri yliopistojen tilapalveluille on valmistunut toimintamalli sisäilmaongelmien käsittelemistä ja hallitsemista varten. Malli antaa ohjeet sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn sekä asiantuntijapalveluiden hankkimiseen. Sisäilmaongelman käsittelyssä on jatkossa kolme vaihetta: sähköinen haittailmoitusmenettely, perusselvitys ja tarvittaessa sisäympäristötutkimus.

”Sisäympäristöongelmiin tulee puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kun tilan käyttäjät havaitsevat sisäympäristöongelman, he ilmoittavat siitä esimiehelleen tai laitoksen tilayhdyshenkilölle, joka tekee asiasta sähköisen haittailmoituksen. Tämän jälkeen kiinteistöhuolto tekee tiloissa perusselvityksen. Jos ongelma ei tällä tavoin selviä, se siirtyy projektiryhmän ratkaistavaksi”, toimialajohtaja Tommi Vehviläinen ISS Proko Oy:stä kertoo.

Projektiryhmä tutkii ja tekee päätöksen, kuinka asiassa edetään. Ohjausryhmä arvioi ja ottaa tarvittaessa kantaa projektiryhmän työskentelyyn ja sen ratkaisuihin. Tarvittaessa apua saa Suomen Yliopistokiinteistöjen ohjausryhmältä.

Suomen Yliopistokiinteistöt ja 10 pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimivaa yliopistoa ottavat mallin käyttöön tämän vuoden aikana. Toimintamalli auttaa ehkäisemään sisäilmaongelmia kaikkiaan noin 380 yliopistorakennuksessa eri puolilla Suomea.

Suomen Yliopistokiinteistöjen ja yliopistojen tilapalveluiden yhteisiä toimintatapoja vakiinnutetaan vuosien 2012 ja 2013 aikana koulutuksen avulla. Työterveyslaitoksen järjestämään koulutuskokonaisuuteen kuuluu viisi moduulia, joiden avulla vahvistetaan teknisten asiantuntijoiden ja työterveyshuollon yhteistyötä, opetetaan arvioimaan sisäilmamittauksia ja teknisiä selvityksiä sekä vahvistetaan viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Uuden sisäilmaongelmien käsittelyn toimintamallin kehittivät yhteistyössä Suomen Yliopistokiinteistöt Oy ja asiakasyliopistot ISS Proko Oy:n ja Työterveyslaitoksen toimiessa asiantuntijatahoina ja toimintamallin tuottajina. Hankkeen rahoittivat Työsuojelurahasto ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Yliopistokiinteistöt saivat toimintamallin sisäilmaongelmien käsittelemiseen”

Jätä kommentti