Kokeile kuukausi maksutta

Lappeenrannan teknillinen yliopisto perustaa aurinkotalouden professuurin

Lappeenrannan teknillinen yliopisto perustaa Suomen ensimmäisen aurinkotalousprofessuurin. Professuuri keskittyy aurinkotalouteen liittyvien markkinamekanismien tutkimukseen ja opetukseen. Tavoitteena on tuottaa tietoa, joka mahdollistaa taloudellisesti tehokkaimmalla tavalla kasvattaa kestävien, suoraan tai epäsuorasti auringon energiaa hyödyntävien energiantuotantomuotojen osuutta.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto perustaa Suomen ensimmäisen aurinkotalousprofessuurin. Professuuri keskittyy aurinkotalouteen liittyvien markkinamekanismien tutkimukseen ja opetukseen. Tavoitteena on tuottaa tietoa, joka mahdollistaa taloudellisesti tehokkaimmalla tavalla kasvattaa kestävien, suoraan tai epäsuorasti auringon energiaa hyödyntävien energiantuotantomuotojen osuutta.

”Energiajärjestelmää kehitettäessä tulee ottaa tasapainoisesti huomioon energian saatavuus ja kilpailukyvyn varmistaminen sekä kestävä kehitys, jotka ovat myös kolme keskeistä EU-tavoitetta. Aurinkotalouteen siirtyminen edellyttää energiansiirron ja -jakelun, varastoinnin sekä energian käytön merkittäviä muutoksia. Esimerkiksi Saksassa on otettu nopeasti käyttöön 29 000 megawattia aurinkosähköä, mikä lisää merkittävästi puhtaan energian tuotantoa, mutta on samalla haaste koko sähköjärjestelmän hallinnalle”, tuulivoimateknologian professori Olli Pyrhönen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta sanoo.

Fortum avustaa professuuria

Fortum tukee uuden aurinkotalousprofessuurin toiminnan käynnistämistä 75 prosentin osuudella vuosina 2013–2017. Fortumin näkemyksen mukaan energiatoimiala siirtyy kohti aurinkotaloutta, joka perustuu joustavaan ja tehokkaaseen energiajärjestelmään sekä päästöttömään energiantuotantoon.

”Perustettava professuuri tukee näkemystämme aurinkotaloudesta. Meidän tulee siirtyä perinteisestä energiantuotannosta kohti kokonaan uudenlaista energiajärjestelmää. Uusiutuvan energiantuotannon määrä lisääntyy jatkuvasti, mikä luo haasteita nykyisten energiamarkkinoiden toiminnalle. Näemme siis selkeän tarpeen opettaa, tutkia ja kehittää yksittäisten tuotantoteknologioiden sijasta energiajärjestelmää ja -markkinoita kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon myös asiakkaiden roolin tulevaisuuden energiajärjestelmässä”, Fortumin johtaja Per Langer sanoo.  

Fortumin tutkimus- ja kehitystyön pitkän aikavälin tavoitteena on tehdä yhtiölle mahdolliseksi kestävän kehityksen mukainen, hiilidioksidipäästötön tulevaisuus. Yhteistyö yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa on olennainen osa Fortumin tutkimus- ja kehitystyötä. Yhtiö tekee yhteistyötä useiden yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa toimintamaissaan.  

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Lappeenrannan teknillinen yliopisto perustaa aurinkotalouden professuurin”

  1. ”Tavoitteena on tuottaa tietoa, joka mahdollistaa taloudellisesti tehokkaimmalla tavalla kasvattaa kestävien, suoraan tai epäsuorasti auringon energiaa hyödyntävien energiantuotantomuotojen osuutta.”

    Myös epäsuoraan? Eikös myös metsien kasvu, sateet (vesivoima) ja tuulivoimakin ainakin osin liity auringon tuottaman energian hyödyntämiseen… Melkeinpä kaikki muu energiantuotanto paitsi fossiilisten polttoaineiden ja ydinenergian tuotanto liittyy auringon tuottaman energian käyttöön. Ja fossiiliset polttoaineetkin ovat aikoinaan syntyneet auringon tuottamaa energiaa hyödyntäen…

Vastaa