Espoo haluaa Kerasta elinvoimaisen asuinalueen

Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on 3. joulukuuta kehottanut kaupunkisuunnittelulautakuntaa käynnistämään osayleiskaavatyön Keran asemanseudun kehittämiseksi. Yleiskaavan tueksi laaditaan Keran maankäytön visio.

Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on 3. joulukuuta kehottanut kaupunkisuunnittelulautakuntaa käynnistämään osayleiskaavatyön Keran asemanseudun kehittämiseksi. Yleiskaavan tueksi laaditaan Keran maankäytön visio.

Noin vuonna 2019 Keran asemanseudulta vapautuu iso alue uuteen käyttöön, kun Inex siirtää logistiikkakeskuksensa Sipooseen. Maanomistajat Aga ja Inex ovat hakeneet asemakaavan muutosta ja suunnitteluvarausta alueen kehittämiseksi teollisuus- ja toimitila-alueesta asuin- ja työpaikka-alueeksi.

Ely-keskuksen mielestä hankkeet vaativat osayleiskaavan ennen asemakaavoitusta. Osayleiskaavassa on tarkasteltava muun muassa erilaisia tehokkuusvaihtoehtoja ja arvioitava vaikutuksia.

Espoon eteläosien yleiskaavassa Keran asemanseutu on määritelty työpaikka-alueeksi, jossa voi osin olla tilaa vievää kauppaa. Agan tontilla ei ole yleiskaavaa, koska KHO kumosi yleiskaavaehdotuksen, jossa se olisi muutettu asumiseen tarkoitetuksi. Päätösperusteena oli muun muassa melu, jota reunustavat työpaikka-alueet ja rata aiheuttavat. Tilanne muuttuu, mikäli laaja työpaikka-alue poistuu.

Espoon kaupunki haluaa kehittää Keran aluetta työpaikka-alueena sekä luoda nykyisen, väistyvän työpaikka-alueen tilalle elinvoimaisen asuinalueen. Kaupunki haluaa tehdä Kerasta raideliikenteeseen tukeutuvan, vetovoimaisen alueen monipuolisine palveluineen, työpaikkoineen ja virkistysalueineen.

Keran keskeinen sijainti kaupunkirakenteessa, kaupunkiradan jatkaminen Leppävaarasta Espoon keskukseen ja raidevision mukainen pikaraitiotie Matinkylästä Keraan luovat Espoon mukaan edellytykset alueen kaupunkimaiselle kehittämiselle.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Espoo haluaa Kerasta elinvoimaisen asuinalueen”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat