Kokeile kuukausi maksutta

Quattrogemini konkurssiin

Quattrogemini, Quattrorakennus ja Quattroproject jättivät perjantaina 1.11.13 Espoon käräjäoikeudelle konkurssihakemuksen. Syynä ovat Venäjän projekteissa tulleet yllätykset. Seuraavat Quattrogemini-konsernin konserniyhtiöt jatkavat toimintaansa erillisinä yhtiöinä: Quattroservices Oy, Quattroservices Kaakkois-Suomi Oy, Quattro Lining Oy,  Hangon Rantakiinteistöt Oy, Quattrogemini Eesti Ou, OOO Stroitelnaya Firma Quattro ja OOO Stroigemini. Työntekijöitä konsernilla on noin 400.

Quattrogemini, Quattrorakennus ja Quattroproject jättivät perjantaina 1.11.13 Espoon käräjäoikeudelle konkurssihakemuksen. Syynä ovat Venäjän projekteissa tulleet yllätykset. Seuraavat Quattrogemini-konsernin konserniyhtiöt jatkavat toimintaansa erillisinä yhtiöinä: Quattroservices Oy, Quattroservices Kaakkois-Suomi Oy, Quattro Lining Oy,  Hangon Rantakiinteistöt Oy, Quattrogemini Eesti Ou, OOO Stroitelnaya Firma Quattro ja OOO Stroigemini. Työntekijöitä konsernilla on noin 400.

image

Quattrogemini, Quattrorakennus ja Quattroproject asetettiin tiistaina 5.11. konkurssiin. Syynä ovat Venäjän projekteissa tulleet yllätykset. Konkurssi ei koske taloteknikkayhtiö Quattroservices Oy:tä. Toimintaansa jatkavat vielä myös Quattro Lining Oy,  Hangon Rantakiinteistöt Oy, Quattrogemini Eesti Ou, OOO Stroitelnaya Firma Quattro ja OOO Stroigemini.

Quattrogemini Oy:n yksi merkittävä peruuntunut hanke ja yksi yllättäen tappiolliseksi osoittautunut merkittävä hanke (Novo Nordiskin lääketehdas Kalugassa Moskovan lähellä) Venäjällä johtivat siihen, että yhtiön toiminnan jatkuminen ilman lisäpääomarahoitusta ei ollut mahdollista. Peruuntuneeseen hankkeeseen yhtiö oli ehtinyt hankkia jo kaluston.

Quattrorakennus Oy:n liiketoiminta oli suoritettujen tehostamistoimenpiteiden johdosta kääntynyt kannattavaksi, mutta siitä huolimatta yhtiön rahoitustarvetta ei pystytty turvaamaan.

Yhtiöt ovat kuluneen vuoden aikana selvittäneet useita lisärahoitusmahdollisuuksia mukaanlukien yhtiöiden varojen tai joidenkin liiketoimintojen myynti sekä ulkopuolisen pankki- ja muun lisärahoituksen saaminen. Selvitykset eivät kuitenkaan johtaneet ratkaisuun, jolla liiketoiminnan jatkuvuuden edellyttämä lisärahoitus olisi käynnistettyjen säästötoimenpiteidenkään jälkeen voitu turvata. Yhtiöiden johdon selvityksen mukaan liiketoiminnan jatkuvuutta ei myöskään olisi kyetty turvaamaan hakeutumalla yrityssaneerauslain mukaiseen menettelyyn.

Jouni Sipiläisen johtaman Quattrogemini-konsernin liikevaihto oli viime vuonna 115,8 miljoonaa euroa, josta kansainvälisen toiminnan liikevaihto oli 34,8 miljoonaa. Tulos oli vuonna 2012 -2,2 miljoonaa ja vuonna 2011 -6 miljoonaa tappiollinen. Tappiota tuli myös 2010. Henkilökuntaa konsernilla oli 399. Kuluvalle vuodelle tavoitteena oli noin 150 miljoonan euron liikevaihtoa. Venäjällä yritys tähtäsi 60 miljoonan euron liikevaihtoon lähinnä vanhassa leipälajissaan teollisuusrakennusrakentamisessa ulkomaisille investoijille.

Matti Toikan johtaman kotimaan toiminnasta vastaavan Quattrorakennuksen liikevaihto oli viime vuonna 56,7 miljoonaa. Tulos oli vuonna 2012 -3,4 miljoonaa ja vuonna 2011  -1,1 miljoonaa tappiolla. Tappiota tuli merkittävästi myös 2010. Henkilökuntaa yrityksellä oli 59.

Tapani Pirin johtaman talotekniikkayritys Quattroservicen liikevaihto oli 35,6 miljoonaa ja tulos oli erinomainen, mikä antaa omistusjärjestelyjen jälkeen mahdollisuudet jatkamiselle.

Quattrogeminin, Quattrorakennuksen ja Quattroprojectin konkurssit vaikuttavat myös niiden aliurakoitsijoiden tilanteeseen. Lähes kaikki niistä työskentelee muidenkin urakoitsijoiden työmailla. Jotkin pääurakoitsijat ovat jo joutuneet antamaan tukea aliurakoitsijoille, jotta ne selviäisivät syntyneistä maksuongelmista.

Quattrogeminin pääomistajat olivat Lasse Alanne, 57,7 % ja Matti Sajomaa 24,6 %. Muita omistajia olivat Markku Virtanen, Jouni Sipiläinen ja Juhani Rautio.

Talotekniikkayhtiö Quattroservices jatkaa

Quattrogeminikonsernin jatkavista tytäryrityksistä merkittävin on Quattroservices Oy, joka on Suomen kansainvälisimpiä talotekniikkaurakoitsijoita. Lisäksi asiakkaina on pääkaupunkiseudun tilaajia. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 35 miljoonaa ja tämän vuoden ennuste on 54 miljoonaa. Viime vuonna yrityksen liiketulos oli 6 prosenttia, mutta edellinen vuosi oli tappiollinen.

Quattroservicesillä ei ole käynnissä yhteisiä hankkeita emoyhtiön eikä sisaryhtiöiden kanssa. Yhtiöllä on kuitenkin huomattavat saatavat Quattrogeminiltä. Yrityksen voittovarat näyttäisivät tilintarkastajan raportin mukaan kuitenkin kattavan konkurssista aiheutuvat menetykset.

Quattrogemini-konserni omistaa Quattroservicesistä 75 prosenttia ja Tapani Piri 12 prosenttia. Quattrogeminin konkurssin johdosta Quattroservicesin omistuksesta käydään neuvotteluja yhteistyössä rahoittajien kanssa, kertoo toimitusjohtaja Tapani Piri.

25 prosenttia yrityksen omistuksesta on toimivalla johdolla. Quattrogeminin omistusosuudesta käytävät neuvottelut ovat loppusuoralla. Niin pankki kuin vakuudenantajatkin ovat Pirin mukaan antaneet järjestelylle suostumuksensa ja toivovat yrityksen jatkavan

 

Paljon asuntokohteita pääkaupunkiseudulla

Quattrorakennuksen pesänhoitajaksi määrättiin asianajaja Ville Ahtola Casten & Snellman Oy:stä. Tilaajien kanssa tullaan mahdollisimman nopeasti keskustelemaan keskeneräisten hankkeiden loppuunsaattamisesta.

Quattrorakennuksella on käynnissä paljon asuntokohteita varsinkin pääkaupunkiseudulla, Porvoossa ja Hangossa. Jonkin verran se on tehnyt myös korjausurakoita.

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimistolle ATT:lle Quattrorakennuksella on ainakin neljä urakkaa:
Myllypuroon tulee 35 asumisoikeusasuntoa. Kohteen pitäisi valmistua marraskuussa 2013.
Heka Maununnevantie 1 Kannelmäessä oli tarkoitus valmistua helmikuussa 2014. Kohteessa on kolmekymmentä vuokra-asuntoa.
Alppikylän asumisoikeusasuntokohde sisältää 59 asuntoa. Rakennustyöt  alkoivat maaliskuussa 2013 ja kohteen oli tarkoitus valmistua lokakuussa 2014.
 Viikinmäkeen rakennetaan 39 vuokra-asuntoa. Rakennustyöt alkoivat maaliskussa ja kohteen oli tarkoitus valmistua heinäkuussa 2014.

Helsingin kaupungin ATT aikoo kilpailuttaa ainakin yhden kohteen uudelleen. Muutamissa viimeistelyvaiheessa olevissa kohteissa työt myöhästyvät konkurssin vuoksi sen verran, että tämä vaikuttaa asukkaiden muuttoaikatauluihin.  

Quattrorakennus Oy ja VAV Asunnot Oy allekirjoittivat heinäkuussa sopimuksen kahden kuusikerroksisen asuintalon rakentamisesta Vantaan Hämeenkylään. Kohteeseen kuuluu 67 asuntoa. Työt käynnistyivät elokuussa ja kohde oli tarkoitus luovuttaa tammikuussa 2015.

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy ja Quattrorakennus Oy sopivat heinäkuussa Keravalle rakennettavasta asuintalohankkeesta. Kohteeseen tulee 59 asuntoa. Rakentamisen piti alkaa syksyllä.

Y-säätiö Ry ja Quattrorakennus allekirjoittivat sopimuksen Espoon Lippajärvelle rakennettavasta  Väinöläkodista. Sopimus käsittää 33 asunnon rakentamisen. Työt kohteessa käynnistyivät tammikuussa ja se oli tarkoitus luovuttaa joulukuussa 2013.
 
Vantaan kaupungin tilakeskus ja Quattrorakennus allekirjoittivat sopimuksen Dickursby skola och daghemin laajennuksesta ja peruskorjauksesta. Kohteen laajuus on 21 550 m³. Töiden pitäisi olla valmis marraskuussa 2013.

Hangon hanketta pyritään jatkamaan 

Julkisuudessa eniten esillä on ollut Harry Harkimolta vuonna 2011 tullut Meri-Hanko-hanke. Kaupungin rannoille toteutetaan kolmesta rakennusprojektista muodostuva noin 100 miljoonan euron arvoinen kokonaisuus, jota kutsutaan yhteisnimellä Meri-Hanko. Hangon Grand (27 asuntoa ja yksi liiketila), Drottningberget (n. 170 asuntoa) ja Hotel Hanko (101 huonetta, 8 huvila-sviittiä) -hankkeiden rakentamisesta vastaa Quattrorakennus Oy.

Asunto Oy Hangon Grandin 26 asuntoa valmistui vuonna 2012. Viivästyksiä toteutuksella aiheutti rakentamisesta tehty valitus, joka raukesi vasta tammikuussa 2013. Sen vuoksi työt käynnistyivät uudelleen vasta kesällä 2013. 

Quattrorakennuksen 95-prosenttisesti omistama Hangon Rantakiinteistöt Oy on konkurssimenettelyn ulkopuolella ja jatkaa toimintaansa. Konkurssipesä selvittää jatkovaihtoehtoja.

   
 

 

 

 

 
 

 
 


  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
  
 
  
 

 

 

 

 

 

Quattrorakennus Oy:n
  urakoima Heka Maununnevantie 1 Kannelmäessä saavutti harjakorkeuden 24.10.2013.
  Asiakas on Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto.. Kohteessa on yhteensä
  kolmekymmentä valtion korkotuella rahoitettua vuokra-asuntoa. 
 

Quattrorakennus Oy
  ja VAV Asunnot Oy allekirjoittivat 8.7.2013 urakkasopimuksen kahden
  kuusikerroksisen asuintalon rakentamisesta Vantaan Hämeenkylään. Kohteeseen
  kuuluu yhteensä 67 asuntoa sekä piha- ja autopaikka-alueet . Rakennustyöt
  käynnistyvät elokuussa 2013 ja kohde luovutetaan tammikuussa 2015.

  LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy ja
  Quattrorakennus Oy sopivat 3.7.2013 Keravalle rakennettavasta asuintalohankkeesta.
  Quattrorakennus Oy vastaa tontin hankinnasta, suunnittelusta, luvista ja
  liittymistä sekä rakentamisesta. Kohteeseen tulee 59 asuntoa yhteis- ja
  aputiloineen ja paikoitus- ja piha-alueineen. Huoneistoala on yhteensä
  2 793 m². Hankkeen suunnittelu on käynnistetty ja rakentaminen
  aloitetaan syksyllä 2013.
 

Quattrorakennus Oy ja Helsingin kaupungin
  asuntotuotantotoimisto Att allekirjoittivat 26.2.2013 sopimuksen uusien
  asumisoikeusasuntojen rakentamisesta Helsingin Alppikylään. Kolme- ja
  viisikerroksisesta asuinkerrostalosta muodostuva Helsingin Asumisoikeus Oy /
  Alppikylänpuisto sisältää yhteensä 59 asuntoa sekä liiketilan. Rakennustyöt
  alkavat maaliskuussa 2013 ja kohde valmistuu lokakuussa 2014.

 

Quattrorakennus Oy ja Helsingin kaupungin
  asuntotuotantotoimisto Att allekirjoittivat 20.2.2013 sopimuksen 39 uuden
  vuokra-asunnon rakentamisesta Helsingin Viikinmäkeen. Rakennustyöt alkavat
  1.3.2013 ja kohde valmistuu heinäkuussa 2014.

 

Y-säätiö Ry ja Quattrorakennus Oy
  allekirjoittivat sopimuksen Espoon Lippajärvelle rakennettavasta
  Väinöläkodista. Sopimus käsittää 33 asunnon rakennustekniset työt, infran ja
  talotekniikan. Työt kohteessa käynnistyvät tammikuussa 2013 ja se valmistuu
  joulukuussa 2013.

 

Quattrorakennus Oy ja Helsingin kaupungin
  asuntotuotantotoimisto ATT allekirjoittivat 15.11.2012 sopimuksen uusien
  vuokra-asuntojen rakentamisesta Helsingin Kaarelaan. Heka Kannelmäki
  Maununnevantie 1 sisältää 30 asuntoa ja sen laajuus on 3 022 m². Työt
  kohteessa ovat alkaneet ja se valmistuu helmikuussa 2014.

 

Vantaan kaupungin tilakeskus ja
  Quattrorakennus allekirjoittivat sopimuksen Dickursby skola och daghemin
  laajennuksesta ja peruskorjauksesta. Kohteen laajuus on 21 550 m³.Työt
  kohteessa ovat alkaneet ja se valmistuu marraskuussa 2013.

 
  
   
   
  
   
   


    
   

   
 

 

 
  
   
  
 
   

Quattrorakennus Oy
    ja Helsingin Asuntotuotantotoimisto Att Oy allekirjoittivat sopimuksen
    asumisoikeusasuntojen rakentamisesta Helsingin Myllypuroon. Kohteen laajuus
    on 3 256 m² ja se sisältää 35 asuntoa. Kohde valmistuu
    marraskuussa 2013.

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Tätä artikkelia on kommentoitu 33 kertaa

33 vastausta artikkeliin “Quattrogemini konkurssiin”

 1. Uutista voisi tarkentaa siltä osin että Quattroservices Oy tytäryhtiöineen ei ole hakeutunut konkurssiin.

  1. Quattro ei ehkä yllättäen kaatunut Harkimon myymään Hangon luksusasuntohankkeeseen vaan vanhaan leipälajiinsä Venäjän toimintoon. Yrityshän oli vanhojen Teräsbetonin vientimiesten 1990-luvulla perustama. Toisaalta sekä Venäjältä että varsinkin kotimaasta on viime vuosina tullut niin paljon tappioita, että se teki yrityksestä haavoittuvaisen, vaikka kotimaan toiminta saatiinkin, liian myöhään, jaloilleen.

 2. Sinne jäi muutama kymppi…. PRKL!

  1. Nii tais jäädä = ( useampikin kymppi. Ihanan joulun toivotuksen anto Quattro prkl

 3. Hyvä esimerkki siitä, mitä käy kun ei osa kohdella henkilökuntaa oikein.

  1. Olivat kyllä vielä eilen maksaneet työntekijöilleen palkat ihan normaalisti (saahan ne palkkaturvastakin), mutta aliurakoitsijat eivät saa mitään! Poikii varmasti useamman muunkin konkurssin. Että millähän v*tulla tässä maksaa työntekijöiden palkat!

   1. Missäs kaikkialla Quatrolla on suomenmaalla ollut kohteita käynnissä? Kokoluokaltaan kuitenkin kohtalainen tekijä. Vaikka syyksi ilmoitettu Venäjän urakat, ei urakoinnin katetaso suomessakaan ole kenellekkään urakoitsijalle, koosta riippumatta, sillä tasolla, että liiketoiminnassa olisi pitkällä aikavälillä järkeä.

    Kun urakoinnilla ei pärjää, ja hankeriskit myös kotimaan projekteissa voivat olla kohtalaisen suuret (mahdoton hinnotella, jos haluaa tehdä töitä), voi olla, että Quattro ei jää viimeiseksi.

   2. Valitettavasti totta. Aliurakoitsijoiden puolesta harmittaa kovasti.

  2. Ylimielinen johtaminen kotimaan rakentamisessa ja naurettavat kuvitelmat rakentaa hankoon venäläisten paratiisi eivät voineet johtaa muuhun kuin konkurssiin. Hjallis pani taas vähäosaisia halvalla.

 4. Sen siitä saa kun pimeillä rahoilla hoitaa projekteja, kai ne rahat joskus loppuu. Itse olin Quattron Venäjän työmaalla takavuosina ja suomalaistenkin palkat ehdotettiin maksettavaksi kirjekuoressa, kun ei ollut tilillä rahaa. Jätin työmaan tummanharmaan taloustoiminnan vuoksi ja en tiedä miten palkat yms sivukulut loppujen lopuksi hoidettiin

  1. priviet vientirakentaja viesti 5/5
   Kerro kohteesta missä sulle tarjottiin kirjekuorta.
   Kvattro ollut pioneerina maksamalla palkat virallisesti.

   1. Ei kai kukaan oikeasti luule että tolla johtamisella olisi saanut kotimaan toiminnan kannattavaksi. Kuka vaan voi kasvattaa liikevaihtoa kun ottaa urakoita alle markkinahinnan

 5. Onko kellään tietoa voiko tuolta konkurssipesästä aliurakoitsija saada vielä omiaan takaisin?

  1. Ei suoraan, mutta tavarat kannattaa hakea pois työmaalta jos se on mahdollista. Harvoin näissä tavara- tai urakoitsijavelkojat saa mitään.

 6. Takkiin tuli nyt uuden E-mersun hinnan verran. Täytyy sanoa että p-maku jäi firmasta ja sen toiminnasta. Hankintavaiheessa sellaista vedätystä, että ei täytä laillisuuden rajoja. Rahat kyllä hankitaan takaisin kun samoilla omistajilla on firmoja vielä pystyssä. Selkärankaa pitää olla!

 7. Tavarat jotka on jo kiinnitetty niin niitä ei perjaateessa saa irrottaa kun ovat jo konkurssipesää. Kaikki irrallinen tavara kannattaa hakea pois.

 8. Viikinmäellä ainakin on kaksi kohdetta toinen jo kalustus vaiheessa ja toinen ihan alkutekijöissä. Eilen siellä mestari vielä naureskeli ja väitti että näin iso firma ei voi edes mennä konkurssiin.

 9. Eiköhän noita puljuja ala kaatuu pikkuhiljaa enemmänkin, kun lama iskee kunnolla Suomeen ja rakentamiseen. Venäjällä suomalaiset tekee rahaa ainoastaan omaperustaisessa tuotannossa.

 10. Miten noille keskeneräisille asuntoprojekteille käy ?
  Pystyykö konkurssipesä viemään ne loppuun ? Vai saako pesä myytyä projektit jollekulle joka vie ne loppuun ?
  Miten käy asunnon ostajien ?

 11. Lähes kaikissa quattron kohteissa ATT on tilaajana luultavasti he haluavat hoitaa ainakin nämä lähes valmiit projektit valmiiksi sillä porukalla jotka on alottanutkin. Nämä jotka ovat alkutekijöissä menevät uuteen urakkatarjouslaskentaan. Kyllä tää tilanne on ATT : llekkin tosi huono tilanne

  1. kertoo aika paljon att:n ammattitaidottomuudesta valkata konkurssikypsä firma rakentamaan.no, eihän siellä ammattitaitoa koskaan ole ollutkaan.

 12. Nuo asuntokohteet joissa tilaajana ollut ATT saadaan luonnollisesti tehtyä loppuun, pientä viivettä tullee ja hieman perustajarakennuttajan katekin voi sulaa.

  Ongelmallisimpia konkurssitilanteissa on konkurssin menevän tahon omaperusteinen tuotanto. Näissä loppuunsaattaminen on mutkikkaampaa ja (osa)maksumiehiksi voi hyvinkin joutua myös asunnonostajat. Oliko QG:llä keskeneräistä gryndiä?

  1. Suomessa gryndi joudutaan tekemään RS-järjestelmän puitteissa, joten asunnonostaja ei joudu maksumieheksi. Mutta muut kyllä. Urakat menee loppuun konkurssipesän piikkiin rakennusaikaisen vakuuden avulla. Eriasia on jos koko työmaaporukka lähtee yht.äkiiä, mutta tuskin tässä tilanteessa kun muuallakaan ei ole mitään.

   1. Gyndit tehdään loppuun kohteen RS vakuudella, ihan sama periaate kuin urakkatakauksissa ja vakuudella on yläraja.
    Ilmeisesti maineriskin vuoksi vakudenantajat ovat tehneet kohteet loppuun maksoi mitä maksoi. Espoossa oli yksi Kultaranta tms. niminen projektinjohtourakkaviritys seniorikohteessa, lopulta pankki vakuudenantajana teetti loppuun.
    Näpeille tuossakin tuli niille ostajille jotka eivät olleet asuntokauppalain suojan alla. Sijoitusasunnoista oli kyse sitä en muista oliko yksityisillä sijoittajilla sijoitusyhtiö välissä vai vai suoraan omistuksessa.

    Työntekijäiden lisäksi urakoitsijoiden jatkamisesta on syytä olla huolissaan. Jos urakkaeriä jää saamatta alkuvaiheesta valtaosa urakoitsijoista pyrkii hinnoittelmaan lopputyöt siten että kokonaissumma täsmää. Tietyissä vaiheissa on vaikea vaihtaa putkimiestä tai sähkäriä ja täysin aliurakoitsijan hinta määräytyy sen mukaisesti.

 13. OIKEIN USKO TUOHON VIENTIRAKENTAJAN KOMMENTTIIN.SEN SIJAAN OLI MIELENKIINTOISTA VIERAILLA QUATTROGROUPIN KOTISIVULLA, SIELLÄ KUN SATTUI SILMÄÄN ERIKOISESTI KORKEIN LUOTTOLUOKITUS-SERTIFIKAATTI AAA , IHAN KUIN SUOMELLA ITSELLÄÄNKIN. LIEKÖ SUOMENKIN LUOKITUS YHTÄ VARMALLA POHJALLA.

 14. Ei tässä vinoilulla mitään saavuteta. Mielestäni nyt viimeistään kaikkien alan toimijoiden tulisi havahtua todellisuuteen ja keskittyä töiden tekemiseen jotta ala joskus taas nousisi jaloilleen

  1. Toivotaan, että pankkien suhtautuminen rakennusalan yritystoimintaan ja niiden riskien rahoittamiseen ei entisestään kiristy tämän tapauksen vuoksi. Edellisissä lamoissa pankit olivat ajamassa rakennusalan yrityksiä konkurssiin ja jopa Suomen Pankki antoi ohjeita, että rakentamiselle ei sovi antaa luottoja. Ongelmia on varmaan muutenkin riittämiin monella pientalovalmistajalla, korjausurakoitsijalla ja ehkä pian myös maakuntien gryndereillä.

 15. Mitenköhän turvattua on Quattroservicen ja muiden tytäryhtöiden asema ? Tulkitsin tuota uutista siten että ko. yrityksillä on lainasaatavia konkurssiin menneiltä yhtiöiltä.

 16. Tällaisia yritysryppäitä on muitakin, joilla kaikilla yrityksillä on oma Y-tunnus ja ovat kytköksissä emoyhtiöön tai tytäryhtiöön. Tuskin näitä kasataankaan vastuuntuntoisesti koska Suomen laisäädäntö antaa siihen mahdollisuuden. Rakennuttajia kohtaan tällaiset yritykset käyttäytyvät tosi härskisti ja ovat ensimmäisenä ryhtymässä oikeudellisiin toimiin jos eivät jostain syystä pääsekkään tarjoamaan kohdetta. Eipä harmita yhtään kun tämäkin rypäs poistuu markkinoilta.

  1. Quattroservicesin toimitusjohtaja ja vähemmistöomistaja Tapani Piri kertoi Rakennuslehdelle yrityksen jatkavan toimintaansa. Siihen antaa hyvän pohjan viime vuoden erinomainen 6 prosentin liiketulos. Se kattaa luottotappiot.

   25 prosenttia yrityksen omistuksesta on toimivalla johdolla. Quattrogeminin omistusosuudesta käytävät neuvottelut ovat loppusuoralla. Niin pankki kuin vakuudenantajatkin ovat Pirin mukaan antaneet järjestelylle suostumuksensa ja toivovat yrityksen jatkavan.

   Torstain Rakennuslehdessä on perusteellinen juttu konkurssista.

   1. Quattrorakennus asetettiin tiistaina konkurssiin. Pesänhoitajaksi määrättiin asianajaja Ville Ahtola Casten & Snellman Oy:stä. Tilaajien kanssa tullaan mahdollisimman nopeasti keskustelemaan keskeneräisten hankkeiden loppuunsaattamisesta.

    Kuten torstaina ilmestyvästä Rakennuslehdestä voi lukea, niin suurin tilaaja, Helsingin kaupungin ATT aikoo kilpailuttaa ainakin yhden kohteen uudelleen. Muutamissa viimeistelyvaiheessa olevissa kohteissa työt myöhästyvät konkurssin vuoksi sen verran, että tämä vaikuttaa myös asukkaiden muuttoaikatauluihin.

    Quattrorakennuksen 95-prosenttisesti omistama Hangon Rantakiinteistöt, joka rakennuttaa noin 100 miljoonan euron suuruista Meri-Hanko-hanketta, on konkurssimenettelyn ulkopuolella ja jatkaa toimintaansa. Konkurssipesä selvittää jatkovaihtoehtoja.

 17. Persaukinen konserni rakennutta 100 miljoonan suurusta Meri-Hanko hanketta.Sokea Reettakin hoksaa että kaikki ei ole nyt kohdillaan.

 18. Onnea ja menestystä Tapani Piri Quatrocervisen johdossa.Tuttu kaveri jo Tekmannin ajoilta.Hänellä on kokemusta vientitehtävistä vaikka toisille antaa,hänen alaisuudessaan oli hieno työskennellä.Onnea vaan uusiin haasteisiin.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat