E18-moottoritie Kotka-Koskenkylä on valittu Vuoden Työmaaksi

E18-moottoritietä tekevät työyhteenliittymänä YIT ja Destia. Koskenkylän ja Kotkan välisen noin 53 kilometrin pituisen osuuden rakentaminen alkoi marraskuussa 2011. Tie on valmis ensi vuoden syksyllä. Rakennuslehden kokoama asiantuntijaraati on valinnut vuoden parhaan työmaan joka vuosi vuodesta 1986.

E18-moottoritietä tekevät työyhteenliittymänä YIT ja Destia. Koskenkylän ja Kotkan välisen noin 53 kilometrin pituisen osuuden rakentaminen alkoi marraskuussa 2011. Tie on valmis ensi vuoden syksyllä. Rakennuslehden kokoama asiantuntijaraati on valinnut vuoden parhaan työmaan joka vuosi vuodesta 1986.

image

Tilaajana toimivan Liikenneviraston sopimuskumppanina yksityisrahoitteisella elinkaarimallilla toteutettavassa hankkeessa on Tieyhtiö Valtatie 7. Sen palvelusopimuksen kokonaisarvo on 623 miljoonaa euroa. Kannustimena nopeaan toteutukseen on se, että Liikennevirasto maksaa tiepalvelumaksuja tieyhtiölle siitä päivästä, kun tie avataan. 12 vuoden ylläpitovastuu varmistaa, että suunnittelun ja toteutuksen laadussa ei tingitä.

Hankkeen suunnittelusta valtaosan on tehnyt Rambollin, Siton ja Destian muodostama suunnitteluryhmä. Tehokkuutta suunnitteluun on haettu työparityöskentelystä. Esimerkiksi siltasuunnitelmat kierrätetään vastaaville mestareille, koska näin pystytään varmistamaan suunnitelmien toteutettavuus.

Hankkeen 68 sillasta näyttävin on Ahvenkosken ylittävä teräsrakenteinen Langer-palkkisilta.

Työmaalla on tehty yli 3 300 perehdytystä työntekijöille, joista noin puolet on ulkomaalaisia. Ulkomaisen aliurakoinnin riskejä torjuttiin jakamalla kriittiset työt kahdelle urakoitsijalle ja valmistautumalla sopimuksissa urakoiden nopeaan purkamiseen tai laajentamiseen.

Silloilla on tehty kehitystyötä putoamissuojauksen järjestämisestä. Kokonaan uusi ajatus on ollut se, että kappaletavarasta koottujen tukirakenteiden alle on rakennettu työtaso, joka toimii myös putoamissuojana.

Liikenneviraston ja rakentajien yhteistyön sujuvuuden takaamiseksi hankkeessa on puolen vuoden välein järjestetty keskustelutilaisuus, jossa arvioidaan yhteistyön sujuvuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Kun usein tällainen palautteiden kysely tehdään vasta hankkeen päätyttyä, nyt se aloitettiin heti, jotta mahdollisiin puutteisiin voitaisiin heti tarttua. Ensimmäisessä tilaisuudessa rakentajat saivat tylyt arvosanat. Saadusta palautteesta poimittiin 3-4 tärkeintä kohtaa kehitettäväksi ja toisella mittauksella arvosanat olivat nousseet 20 prosenttia paremmiksi.

Raadin arvion mukaan elinkaarimallin ansiosta aikataulut sekä suunnittelun ja tuotannon ohjaus ovat erinomaiset. Malli kannustaa toteuttajaa innovatiiviseen ja tehokkaaseen toimintaan. Myöhästymisestä maksettava 116 000 euron sakko päivää kohti pakottaa suunnittelemaan asiat huolella ennakolta.

Työyhteenliittymään valittujen henkilöiden valinnassa painoivat yhteistyökyvyt, mikä näkyy työmaalla erinomaisena työilmapiirinä. Iso ansio tästä kuuluu työmaan projektinjohtajalle, insinööri Kari Alavillamolle.

Raadin huomioita kilpailutyömaista

Vuoden Työmaa -kilpailuun osallistui kymmenen työmaata eri puolilta maata. Parhaan talonrakennustyömaan kunniamaininnan sai Lemminkäisen KPMG:lle rakentama toimistotalo Helsingin Töölönlahdella.

Tämän vuoden työmailta raati poimi esiin useita oivalluksia, joilla parannetaan
rakentamisen toimivuutta ja laatua:

Led-valojen käyttö on alkanut yleistyä ja niitä käytetään myös tunnelitöissä valoa tuomaan

Tilaajan ja rakentajan yhteistyö on tärkeää rakentamisen sujumiseksi. Parhailla työmailla urakoitsija voi esittää hyvät ja huonot asiat välittömästi ja niihin saa heti myös ratkaisun.    Silloin ei tarvitse lähteä kirjelinjalle ja suojaamaan omaa poteroa.

Työmaalogistiikan hoitamisen tärkeys korostui ahtaissa paikoissa tehtävissä talonrakennus- ja tunnelikohteissa. Useissa oli todettu tarpeelliseksi käyttää erillistä logistiikkaurakoitsijaa     hallitsemaan tavaravirtaa.

Rakentaminen painottuu usein rautateiden varteen, mikä korostaa turvallisuuden merkitystä sekä rataliikenteen että työmaan ohi kulkevien matkustajien osalta. Työmaat on syytä sulkea täysin ulkopuolisilta kulkijoilta.

Kosteudenhallintaan oli panostettu ja sääsuojatovat yleistyneet. Laatua varmennetaan säännöllisillä työmaakierroksilla, joissa kirjataan ylös asioita samalla tavalla kuin viikoittaisilla työturvallisuuskierroksilla.

Steet view -kuvanäkymä oman työtilan rakentumisesta on näppärä lisäapu käyttäjille toimistotalohankkeissa.

Suomalaisia työmiehiä on yhä vaikeampi saada hankalien kulkumatkojen päässä oleville työmaille. Ulkomaisen työvoiman osuus alkaa olla jo lähes puolet suurilla työmailla. Heidän käyttämisessään korostuu perehdytyksen merkitys tulijoiden omalla kielellä. Laatuvaatimukset on syytä varmistaa mallitöiden avulla, jotta Suomen vaatimustasosta ehkä tietämätön ulkomaalainen varmasti tietää mistä tilaaja hänelle maksaa. Harmaan työn torjumiseksi tilaajan kannattaa tehdä omia selvityksiä tulijoiden lähtömaista.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “E18-moottoritie Kotka-Koskenkylä on valittu Vuoden Työmaaksi”

Jätä kommentti