Kokeile kuukausi maksutta

Työryhmä: Tilaajan selvitysvastuu keveämmäksi verotietojen osalta

Tilaajavastuulaki on menossa osittain uusiksi. Lain uudistamista pohtinut työryhmä esittää sen laajentamista ja laiminlyönneistä koituvien seurausten tiukentamista. Toisaalta ehdotus myös keventää tilaajan selvitysvelvollisuutta verotietojen osalta. Työryhmä jätti loppuraportin työministeri Lauri Ihalaiselle maanantaina.

Tilaajavastuulaki on menossa osittain uusiksi. Lain uudistamista pohtinut työryhmä esittää sen laajentamista ja laiminlyönneistä koituvien seurausten tiukentamista. Toisaalta ehdotus myös keventää tilaajan selvitysvelvollisuutta verotietojen osalta. Työryhmä jätti loppuraportin työministeri Lauri Ihalaiselle maanantaina.

Ehdotuksen mukaan tilaajan olisi jatkossa selvitettävä alihankinnoissa ja vuokratyövoimaa käytettäessä, miten Suomeen tilapäisesti tulleiden työntekijöiden eli lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturva määräytyy. Sillä tavalla voidaan varmistaa, että heidät on eläkevakuutettu.

Tilaajan pitää tehdä selvitys viimeistään ennen sopimuksen mukaisen työn alkamista. Lisäksi tilaajan täytyy edellyttää sopimusta tehtäessä, että sopimuskumppani toimittaa tiedot myös sopimuskauden aikana työskentelyn aloittavista työntekijöistä.

Tilaajan pitää myös selvittää, onko sopimuskumppani järjestänyt työntekijöilleen työterveyshuollon. Lisäys perustuu työmarkkinajärjestöjen neuvottelemaan työurasopimukseen, jolla pyritään työurien pidentämiseen. Tässä yhteydessä osapuolet sopivat, että tilaajavastuulakiin kirjataan periaate siitä, että yritykset edellyttävät alihankkijoiltaan työterveyshuollon asianmukaista hoitamista.

Ehdotuksen mukaan tilaaja voisi jatkossa valtaosassa tapauksia tarkistaa itse sopimuskumppanin verotustiedot julkisesta verovelkarekisteristä. Varsinaista Verohallinnon tekemää verovelkatodistusta tarvittaisiin vain poikkeustapauksissa. Tällä pyritään ehdotuksen mukaan mahdollisimman kevyeen menettelyyn.

Laiminlyöntimaksut nousevat

Työryhmä ehdottaa myös, että jatkossa selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä tuleva laiminlyöntimaksu olisi vähintään 2 000 euroa ja enintään 20 000 euroa.  Tilaajalle, joka tietoisesti syyllistyy harmaan talouden edistämiseen, voidaan määrätä korotettu laiminlyöntimaksu. Sen määrä olisi jatkossa vähintään 20 000 euroa ja enintään 65 000 euroa. Korotettu laiminlyöntimaksu laajenisi koskemaan rakentamisen lisäksi myös muita lain piirissä olevia aloja.

Nykyään laiminlyöntimaksu on vähintään 1 600 ja enimmillään 16 000 euroa. Korotetun maksun alaraja on tällä hetkellä 16 000 euroa ja yläraja 50 000 euroa.

Työryhmän esitys lähtee nyt lausuntokierrokselle. Siitä on tarkoitus valmistella hallituksen esitys niin, että se on annettavissa eduskunnan käsittelyyn ensi syksynä.

Tilaajavastuun uudistaminen jatkuu

Hallitus aikoo uudistaa tilaajavastuuta myös hankintalainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä. Siinä mietitään, millä perusteella toistuvasti tilaajavastuuta laiminlyönyt yritys voidaan sulkea pois julkisista hankinnoista.

Tilaajavastuuta arvioidaan myös osana harmaan talouden torjuntaan liittyviä selvityksiä, jotka käynnistyvät myöhemmin. Tällaisia ovat esimerkiksi ryhmäkanteen ulottaminen työoikeudellisiin asioihin ja veronumeron käytön laajeneminen. Veronumeron käytön laajentamista koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskuntaan alkuvuodesta 2015.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Työryhmä: Tilaajan selvitysvastuu keveämmäksi verotietojen osalta”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat