Kokeile kuukausi maksutta

Espoo rakentaa katuja selkeästi kalliimmalla kuin yksityiset urakoitsijat

Julkinen kadunrakentaminen on Espoossa 21-49 prosenttia kalliimpaa kuin yksityinen. Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen kadunrakennus maksaa Espoon Tekniselle keskukselle keskimäärin 1 711-2 108  euroa katumetriä kohden ja 353-435 euroa ajorataneliömetriltä. Yksityisten urakoitsijoiden kadunrakennus maksaa Espoon Tekniselle keskukselle 1 452 euroa katumetriä ja 291 euroa ajorataneliömetriä kohden..

Julkinen kadunrakentaminen on Espoossa 21-49 prosenttia kalliimpaa kuin yksityinen. Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen kadunrakennus maksaa Espoon Tekniselle keskukselle keskimäärin 1 711-2 108  euroa katumetriä kohden ja 353-435 euroa ajorataneliömetriltä. Yksityisten urakoitsijoiden kadunrakennus maksaa Espoon Tekniselle keskukselle 1 452 euroa katumetriä ja 291 euroa ajorataneliömetriä kohden..

Tämä selviää Hämeen ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöstä, jossa Pasi Heiskanen tutki Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen, EKA:n, kadunrakennuksen hintatasoeroa yksityisiin urakoitsijoihin verrattuna. Tutkimuksen lähestymistapa oli tapaustutkimus ja se toteutettiin siten, että yhdistettiin kvantitatiivinen osuus ja kvalitatiivinen osuus. Metodeina olivat otostutkimus, puolistrukturoitu teemahaastattelu ja osallistuva havainnointi. Mittareina kvantitatiivisessa osuudessa olivat kadunrakennuksen suoritteet eli katumetrit ja ajorataneliömetrit sekä euromäärät. Osallistuva havainnointi perustui tutkijan havainnointiin ja kokemuksiin.

Tutkimuksen toimeksiantaja oli Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, joka pyrkii toimimaan liiketaloudellisin periaattein kustannustehokkaasti. Toimeksiantajan tavoitteena oli käyttää tutkimuksen tuloksia kadunrakennuksen hallinnan ja kustannustehokkuuden kehittämiseen.

Hintatasoeron syinä on, että EKA:n rakentaminen on yksityisiin urakoitsijoihin verrattuna tehottomampaa ja EKA:lla on suuremmat yleiskulut kuin yksityisillä urakoitsijoilla. Tehottomuus johtuu työntekijöiden, kaivukoneiden ja kuorma-autojen tehokkaan työajan yksityisiä yrityksiä heikommasta suhteesta maksettavaan kokonaistyöaikaan. Suuremmat yleiskulut johtuvat suuremmista tilavuokrista sekä kunnallisten toimintatapojen raskaudesta ja jäykkyydestä.

Tutkimuksen tuloksena on, että hintatasoeroa voisi pyrkiä pienentämään parantamalla seurantajärjestelmiä ja ottamalla käyttöön suoriteperusteisia kannustimia.

 

Tätä artikkelia on kommentoitu 2 kertaa

2 vastausta artikkeliin “Espoo rakentaa katuja selkeästi kalliimmalla kuin yksityiset urakoitsijat”

  1. Tämä Heinonenhan itse halusi suoriteperusteisen kannusteen pois autoilijoilta…..

  2. Juu ja kyseinen kaupunki syyttää urakoitsijoita ”ylihinnan” perimisestä josta on käyty raastupaa jo toistakymmentä vuotta jonka seurauksena lakimiehille on tuputettu miljoonatolkulla rahaa!

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat