Kokeile kuukausi maksutta

Kiinteistökaupat kasvussa, toimistoista ylitarjontaa

Kiinteistökauppamarkkina on vilkastunut alkuvuodesta ja etenkin ulkomaisten sijoittajien kiinnostus suomalaisiin kohteisiin on kasvussa. Toimitilojen vuokraamisen haasteet jatkuvat edelleen ja tyhjien toimistotilojen määrä jatkaa kasvuaan pääkaupunkiseudulla. Epävarma taloustilanne heijastuu aiempaa enemmän myös liike- ja logistiikkatilojen vuokramarkkinoille.

Merkittävien kiinteistökauppojen volyymi vuosineljänneksittäin. Ensimmäinen kvartaali vilkkain sitten vuoden 2008.

Kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen kiinteistökauppavolyymi nousi 630 miljoonaan euroon. Tämä oli vilkkain ensimmäisen neljänneksen volyymi sitten vuoden 2008. Ulkomaisten sijoittajien osuus alkuvuoden kaupoista oli noin 60 prosenttia. RAKLI-KTI Toimitilabarometriin vastanneet kiinteistöalan ammattilaiset uskovat vahvasti ulkomaisen sijoittajakysynnän kasvuun myös lähitulevaisuudessa.

Monet suomalaiset eläkeyhtiöt painottavat uusissa kiinteistösijoituksissaan kansainvälisiä markkinoita. Viimeaikaisia merkkejä tästä ovat muun muassa Ilmarisen Osloon tekemä yhteissijoitus Technopoliksen kanssa sekä Varman huhtikuun lopulla julkistama sijoitus ruotsalaiseen asuntokehitysyhtiöön. Varma on jatkanut aktiivisesti myös kotimaisen kiinteistösijoitussalkkunsa uudelleenjärjestelyjä. Spondan kanssa huhtikuun lopussa julkistettu 920 miljoonan euron logistiikka- ja teollisuuskiinteistöyhtiön perustaminen on kuluvan vuoden toistaiseksi suurin kiinteistöjärjestely.

Toimistokiinteistöt nousivat vuoden lopun kirin ansiosta vuoden 2013 vaihdetuimmaksi kiinteistösektoriksi kiinteistökauppamarkkinoilla. Toimistojen osuus on suuri, peräti 37 prosenttia, myös tämän vuoden alun kaupoista. Sijoittajien kiinnostus painottuu edelleen etenkin uusiin ja hyväsijaintisiin kohteisiin. RAKLI-KTI Toimitilabarometrissa Helsingin keskustan prime-toimistokiinteistön nettotuottovaatimus noteerattiin nyt 5,4 prosenttiin, eli samalle tasolle kuin vuoden 2007 huippuaikoina. Suurilla vuokra-asuntokiinteistösalkuilla käytiin viime vuonna kauppaa lähes 600 miljoonan euron arvosta, ja tämän vuoden ensimmäisellä neljännekselläkin jo lähes 140 miljoonalla eurolla. Vuokra-asuntomarkkinoilla etenkin uudet kotimaiset rahastot ovat kasvattaneet aktiivisesti sijoituksiaan.

Pääkaupunkiseudun toimistotilojen käyttöaste on suurten kiinteistösijoittajien kiinteistöjä seuraavassa KTI:n vuokratietokannassa pudonnut 83 prosenttiin. Toimistotiloja on nyt entistä enemmän tarjolla myös Helsingin keskustassa. Ruoholahdessa ja Keilaniemessä tyhjää tilaa on nyt sen sijaan vähemmän kuin viime syksynä. RAKLI-KTI Toimitilabarometrissa lähes puolet vastaajista odottaa tyhjien toimistotilojen määrän jatkavan edelleen kasvuaan tulevan puolen vuoden aikana. Pientä muutosta parempaan suuntaan on kuitenkin jo barometrin perusteella odotettavissa, sillä vajaakäytön vähenemistä ennakoi lähes neljännes vastaajista, mikä on selkeästi suurempi osuus kuin vielä viime syksynä.
Helsingin keskustassa viimeisen vuoden aikana alkaneissa toimistovuokrasopimuksissa vuokrat ovat KTI:n toimistovuokraindeksin mukaan nousseet kolmella prosentilla. RAKLI-KTI Toimitilabarometrissa asiantuntijoiden vuokratasonäkemyksissä on tapahtunut pieni käänne alaspäin viimeisen puolen vuoden aikana. Arvio käyvästä euromääräisestä neliövuokrasta on parisen prosenttia matalampi kuin viime syksynä. Lähes kaksi kolmesta vastaajasta arvioi vuokrien pysyvän ennallaan tulevan puolen vuoden aikana, ja noin 15 prosenttia vastaajista odottaa vuokratasojen laskevan hieman myös tällä prime-alueella. Kaikilla muilla alueilla vuokratasojen laskuun uskovia on huomattavasti enemmän kuin Helsingin keskustassa.
Tyhjien liiketilojen määrä on KTI:n vuokratietokannassa kääntynyt kasvuun, ja näkymät ovat heikentyneet myös RAKLI-KTI Toimitilabarometrin tulosten valossa selkeästi viimeisen vuoden aikana. Toimistotilojen tapaan odotetun liiketilavuokrakehityksen saldoluku pysyttelee positiivisena vain Helsingin keskustassa, ja kaikilla muilla alueilla laskuun uskojia on enemmän kuin nousua odottavia.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kiinteistökaupat kasvussa, toimistoista ylitarjontaa”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat