Kokeile kuukausi maksutta

Kireä kilpailu söi suunnittelutoimistojen tuloksia

Viime vuosi oli suunnittelu- ja konsultointialalla viides peräkkäinen matalasuhdanteen toimintavuosi Suomessa. Markkinatilanne pysyi epävakaana läpi vuoden, joskin erot konsultoinnin eri toimialojen välillä ja myös eri yritysten välillä olivat merkittävät.Vuodelle 2013 ominaista oli, että parhaiten kannattaneiden kymmenen suunnittelu- ja konsulttitoimiston liiketulosprosenttien keskiarvo pieneni 6,7 prosenttiyksikköä vuodesta 2012, ilmenee Rakennuslehden suunnittelu- ja konsulttitoimistoille tekemästä tulostietokyselystä.

Suunnittelu- ja konsultointialan paras suhdannetilanne oli viime vuonna talosektorilla.

10 parhaan yhtiön liiketulosprosentit olivat 18,8–26,0, kun vuotta aiemmin paras liiketulosprosentti oli 36,0. Kyselyyn vastasi 88 toimistoa, Niiden liiketuloksen mediaani oli 11,1 prosenttia

Isoista, yli 20 miljoonan euron liikevaihtoa tekevistä suunnittelu- ja konsulttitoimistoista Pöyry (rakentamiseen liittyvän suunnittelun osuus), Granlund-konserni, A-Insinöörit-konserni ja Wise Group tuottivat yli 10 prosentin liiketuloksen. Muiden isojen toimistojen liiketulos jäi kuuteen prosenttiin tai sen alle. Siton ja Swecon liiketulokset pienenivät merkittävästi. Vahanen-yhtiöiden liiketulos jäi edelleen miinukselle, vaikka parannusta oli vuodesta 2012. Keskisuurista Ahma insinöörit teki tappiota.

Suunnittelualalla liiketuloksen pitäisi olla vähintään 10 prosenttia, jotta kassaan jäisi rahaa tutkimiseen, tuotekehitykseen ja investointeihin.

Pienet toimistot kannattavuuden kärjessä

Liiketuloksella mitattuna kannattavin toimisto oli vuoden 2012 tapaan 1,1 miljoonan euron liikevaihtoa tekevä Insinööritoimisto Erkki Leskinen. Pienet toimistot ovat selvästi isoja kannattavampia.

”Olemme suhteellisen nuori yritys. Korkeita kasvulukuja on silloin helpompi savuttaa kuin isoilla yrityksillä. Viime vuonna meillä oli käynnissä isojen kohteiden suunnittelua. Päämarkkina-aluettamme on pääkaupunkiseudun korjausrakentaminen. Se markkina on kasvanut paljon. Sisäilma- ja rakennusfysikaalisten palvelujen kysyntä kasvaa jatkuvasti. Asunto-osakeyhtiöillä on kosolti rakennesuunnitteluprojekteja. Tosin olemme kasvaneet paljon markkinakasvua enemmän”, Ideastructura Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Jalli sanoo.

Ideastructuran liikevaihto kasvoi 83 prosenttia vuonna 2013. Liiketulos oli 18,8 prosenttia. Yhtiöllä oli yhdeksänneksi suurin liiketulosprosentti Rakennuslehden kyselyyn vastanneista suunnittelu- ja konsulttitoimistoista. Liikevaihto oli 2,0 miljoonaa euroa.

”Viime vuosi oli meille hyvä ja työntäyteinen vuosi. Muutaman viime vuoden hyvä tilanne perustuu osaltaan siihen, että olemme tunnettu, vanha toimisto. Se on tuonut töitä. Kuluva vuosi näyttää lähes vastaavalta kuin viime vuosi. Kun isot hankkeet aikanaan loppuvat, toimistomme koko pienenee, jos isoja töitä ei löydy. Toimisto elää projektien mukaan. Emme kasva tätä isommaksi”, Arkkitehtitoimisto HKP Oy:n toimitusjohtaja Mikko Suvisto sanoo.

HKP kuuluu niiden suunnittelu- ja konsulttitoimistojen joukkoon, jotka tekivät vuonna 2013 parhaat liiketulokset. 3,3 miljoonan euron liiketuloksessa oli kasvua edellisvuodesta kolme prosenttia. Yhtiö työllistää 35 henkeä.

Kaivosrakentamisen pysähtyminen näkyy

”Viime vuosi oli yhtiön historian huonoin. Teimme alaskirjauksia pitkän ajan virhearvioista. Kun on mennyt hyvin, olemme ottaneet isoja riskejä, jotka toteutuivat nyt. Yksi iso kulu oli viime vuonna ostetun ympäristöliiketoiminnan liittäminen jo aiemmin ostettuun. Tiesimme jo ostaessamme, että yhdistäminen maksaa”, Ahma insinöörien toimitusjohtaja ja pääomistaja Antti Kuivalainen sanoo.

Konsernin viime vuoden liikevaihto oli 12,5 miljoonaa euroa ja liiketulos -8,2 prosenttia liikevaihdosta. Päättynyt tilikausi oli käännevuosi myös liikevaihdon osalta. Se pieneni vuoteen 2012 verrattuna 37 prosenttia. Vielä vuonna 2012 liikevaihto kasvoi 77 prosenttia ja 25 prosenttia vuonna 2011.

”Suuri syy on kaivosalan projektien pysähtyminen. Markkinoita pitäisi osata lukea. Kaivosmiehet itse ovat tottuneet siihen, että notkahduksia tulee, kun metallien hinnat menevät ylös ja alas. Olemme ottaneet lusikan kauniiseen käteen. Tästä eteenpäin olemme tarkempia. Meille ei ole kohtalonkysymys, että tappiota tulee”, Kuivalainen kertoo.

Suunnittelijat vahvan optimistisia

Osalla suunnittelu- ja konsulttitoimistoista optimismi on lisääntynyt viime vuodesta. 95 prosenttia Rakennuslehden kyselyyn vastanneista toimistoista arvioi sekä liikevaihtonsa että liiketuloksensa kasvavan tai pysyvän ennallaan. Liikevaihdon osalta vastaava luku oli viime vuonna 79 prosenttia ja liiketuloksen osalta 84 prosenttia.

Eniten liikevaihdon kasvuun uskovat rakennesuunnittelijat, joista 86 prosenttia sanoo liikevaihtonsa kasvavan. Pitkällä rakennesuunnittelijoiden perässä tulevat muut suunnittelutoimistot. Niiden arviot liikevaihdon kasvusta vaihtelevat kuluvana vuonna 41–56 prosenttiin. Vähiten kasvu-uskoa on arkkitehdeilla. Viime vuonna arkkitehtitoimistot olivat kasvu-uskossaan kärjessä.

Lue lisää 2.5. ilmestyneestä Rakennuslehdestä, jonka teemanumerossa on 300 rakennusalan yrityksen tilinpäätöstiedot toimiala-analyyseineen.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kireä kilpailu söi suunnittelutoimistojen tuloksia”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat